Artikels Archief van Halle

C21

HALLE - THemaweek rond oude Halse kaarten op het stadhus

Stadhuis_halle

Het weekend van 4 tot 6 april staat in het teken van oude Halse kaarten. Het stadsarchief, het Zuidwest-Brabants museum en de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring organiseren een lezing en workshop over de kadasterkaarten van Popp en een tentoonstelling over oude Halse kaarten.

 

Klik hier om meer te lezen

 
06 mrt 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HALLE - Brand in apotheek in Lembeek

Brqnd_le_beek_1_gr
 

Rond 12.45 uur brak er brand uit in apotheek Farma France op de Bergensesteenweg in het centrum van Lembeek. Toen de brand uitbrak was de apotheek gesloten.

 

Klik hier om meer te lezen

 
05 mrt 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HALLE - Toelage geven aan Halle-Vilvoorde comité komt toe aan de gemeenteraad

Splitsing_bhv

Groen! is niet te spreken over de collegebeslissing om het comité Halle-Vilvoorde financieel te steunen met een toelage van 1.000 euro indien de kieskring niet gesplitst is drie maanden voor de volgende verkiezingen.

 

Klik hier om meer te lezen

 
05 mrt 2008
Felix Merckx
 

HALLE - Museum is onbekend en gaat daarom naar de burger toe

Johan_vanvolsem_in_museum

Het Zuidwestbrabants Museum, dat een stek heeft op de zolder van het Oud-Jezuïtencollege heeft heel wat problemen. De lift naar de derde verdieping is al maanden stuk en in de stad is geen enkele vermelding naar het museum te vinden. Daarom besliste het dagelijks bestuur van het museum naar de mensen toe te stappen met tentoonstellingszalen in Halle en Buizingen. Tijdens erfgoeddag organiseren zij twee tentoonstellingen op een locatie buiten het museum.

 

Klik hier om meer te lezen

 
05 mrt 2008
Felix Merckx
Archief Felix Merckx
 

HALLE - Carnavalisten zamelen 4.000 euro in voor het goede doel

Krottenmaandag_115
 

Halattraction, de organisatoren van het Halse carnaval denken niet alleen aan feesten. Ook het goede doel dragen zij hoog in hun vaandel. Telkenmale met carnaval organiseren zij een actie voor een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst van de beertjesverkoop tijdens de carnavalsdag naar Make-A-Wish.
In dat verband werd tijdens krottenmaandag een cheque van 4.000 euro overhandigd aan de mensen van Make-A-Wish.

 

Klik hier om meer te lezen

 
04 mrt 2008
Felix Merckx
Ingezonden
 

HALLE - Ditjes en datjes uit het stadhuis

Stadhuis_halle

Vanuit het Halse stadhuis hebben we nieuws vernomen over de kanaaltochten, de actie ‘Vlaams-Brabant beweegt en de aanvaarding door Minister Anciaux van de subsidiering van het sportbeleidsplan.

 

Klik hier om meer te lezen

 
04 mrt 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HALLE - Mannen van de Met winnen Hals carnaval

Mannen_van_de_met_1_gr
 

Algemeen kan gezegd worden dat carnaval 2008 in Halle de beste en de mooiste was die er ooit geweest is. Men spreekt van zomaar eventjes 60.000 bezoekers, wat heel veel is. Winnaars van het carnaval werden De Mannen van de Met en dit al voor de achtste maal. De mooiste char werd gemaakt door de Maskottes. Zij kregen ook de prijs voor de beste kledij, terwijl De Vrie Kadeikes zorgden voor de beste show.
De Vrie Kadeikes kregen ook de prijs voor de lichtstoet en Steve Cannoot die voor ‘stier’ speelde bij de Gebeure kreeg de gevatheidsprijs.

 

Klik hier om meer te lezen

 
03 mrt 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HALLE - Jan Belaen is de vinder van de gouden krot

Gouden_krot_gr
 

Jan Belaen uit de Debusscherstraat heeft dit jaar de gouden krot gevonden tijdens de jaarlijkse krottenworp. In feite is het een dubbele gouden krot omdat ze verleden jaar niet gevonden werd.

 

Klik hier om meer te lezen

 
03 mrt 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HALLE - Een nieuwe lente… een nieuwe Start To Run

Halle_start_to_run
 

 HALLE - Met de lente voor de deur krijgen veel mensen zin om vaker buiten te zijn en om iets aan hun conditie te doen. Start to run is daarvoor een ideale keuze. Bij Olympic Essenbeek Halle gaat op 8 april een nieuwe sessie van start voor beginners. Aan de beginnersessie kan iedereen deelnemen.

 

Klik hier om meer te lezen

 
03 mrt 2008
Marc Sluys
Ingezonden
 

HALLE - Carnaval op bezoek bij de oudjes

Zonnig_huis_1_gr
 

Traditioneel brengt de Halse carnavalwereld op maandagmorgen na carnaval een bezoek aan de residerenden van het OCMW-rusthuis ‘Zonnig Huis’. In de namiddag trokken ze ook naar de serviceflats. Alle bejaarden worden vergast op een bloemetje en koekjes.
Het is een moment waar de oudjes telkenjare naar uitkijken

 

Klik hier om meer te lezen

 
03 mrt 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HALLE - Carnaval: groot, groter, groots!!!!

Carn_1_gr
 

23 groepen, 11 vriendenkringen, twee gillesgroepen, de Dansmariekes en enkele orden van prinsen en prinsessen van alle leeftijden waren de ingrediënten van het jaarlijkse Halse carnaval. Telkenjare komen de groepen naar buiten met nog grotere en mooiere chars, om dan nog maar van de kostuums te spreken. Verleden jaar hoorde men op vele plaatsen ‘het kan niet meer beter’. Niets daarvan. De groepen kwamen met nog grotere praalwagens en vooral nog met mooiere kleren naar buiten.

 

Klik hier om meer te lezen

 
02 mrt 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HALLE - Schepenen en gemeenteraadsleden dansen en zingen de French Cancan

French_cancan_1_gr
 

Naar de pronkzitting van het carnaval op het Halse historische stadhuis wordt telkenjare reikhalzend uitgekeken en dat om verschillende redenen. Vooreerst om te zien hoe de Halse Pietersknapen (schepenen en gemeenteraadsleden) er uitzien en dan ook om te weten wie er dit jaar een sneer uit de pan krijgt.

 

Klik hier om meer te lezen

 
02 mrt 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HALLE - Gilles offreren kaars aan Onze-Lieve-Vrouw

Basiliek_1_gr
 

De poorten van de Halse basiliek blijven niet gesloten met carnaval. Bijzonder emotioneel tijdens de carnavalsdagen is immers het offreren van kaarsen door de beide Halse Gillesgroepen. De Gilles en Pierrots doen dat in de basiliek en de Gilles en Paysannes van Sint-Rochus in hun wijkkerk.

 

Klik hier om meer te lezen

 
02 mrt 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HALLE - Nieuw hoofd voor jarige reus Vaantjesboer

Nireuwe_kop_vaantjesboer
 

De Halse reus Vaantjesboer bestaat dit jaar vijftig jaar. De Confrérie van de Vaantjesboer kon dit niet onopgemerkt laten voorbijgaan en bezorgde de reus een nieuw hoofd. Het werd helemaal gemaakt naar het oorspronkelijke hoofd dat hij had toen hij in 1958 het levenslicht zag. Het vervangt het hoofd uit polyester dat in 2001 gemaakt werd door de Nachtratten. Het oorpsonkelijke hoofd lag nog in het Halse museum en daar werden de juiste opmetingen gemaakt.

 

Klik hier om meer te lezen

 
01 mrt 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HALLE - Frans en Sonia regeren drie dagen over Halle

Zaterdag_carnaval_1gr
 

Onder het gejuich van honderden carnavalisten werden Frans en Sonia aangesteld tot carnavalvorsten van Halle. Gedurende drie dagen regeren zij over Halle. Hiervoor kreeg Frans niet alleen de sleutel van de stad maar ook de burgemeestersjerp omgord.

 

Klik hier om meer te lezen

 
01 mrt 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HALLE - 9.000 aanstekers moeten wijken voor carnaval

Fraznk_gr
 

In Halle is men volop bezig met de laatste voorbereidingen van carnaval. Het podium op de Grote Markt wordt opgesteld, bieruitzetters rijden op en af met vaten en bakken bier. Sommige handelszaken zetten een stel planken voor het uitstalraam en in vele café’s gaat het gewone meubilair voor enkele dagen op ‘vakantie’. Zo moet Frank van café Den Apotheker op de Grote Markt niet minder dan 9.000 aanstekers die in zijn zaak tentoongesteld staan naar de schoonouders verhuizen.

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 feb 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HALLE - Jeugd geeft aftrap van de stoeten

Jeugd_carnaval_1

Het is de gewoonte dat de vrijdag voor carnaval alle scholen van Groot-Halle carnaval gaan vieren. Dat is zo al twintig jaar het geval in het Sancta Maria Instituut in Lembeek. Niet alleen de kleuter -afdeling en de lagere school van Lembeek zelf, maar ook de afdelingen van de Malheide en Hondzocht komen naar het centrum van Lembeek afgezakt voor een heuse stoet. Enkele Halse carnavallisten, wat prinsen en prinsessen en de muziekwagens van Radio Victoria en de Mannen van de Met vergezelden de kinderen.

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 feb 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HALLE - Soldatengroepen krijgen elk 810 euro

Dogsy
 

De “laatste honderd dagen fuif” van vriendenclub DOGSY heeft dit jaar 3.240 euro opgebracht. Alle vier de soldatengroepen kregen een cheque van 810 euro overhandigd.
Gedurende de 17 jaar dat deze fuif wordt georganiseerd werd in totaal ongeveer 47.860 euro overhandigd.

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 feb 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HALLE - Buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers opnieuw opgestart

Pictogramfeitengoed

Recent is beslist om het Buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers in Halle herop te starten. Door een snelle informatie-uitwisseling tussen zelfstandige ondernemers en politie wil de stad op verschillende fronten een preventief beleid voeren tegen winkelcriminaliteit. Op dinsdag 1 april wordt het protocol ondertekend. Vanaf 1 mei gaat het project van start.

 

Klik hier om meer te lezen

 
28 feb 2008
Felix Merckx
 

HALLE - Festiv'halle naar nieuwe locatie en over drie dagen

Organisatoren_festiv_halle
 

De vierde editie van Festiv’halle gaat dit jaar door op 18, 19 en 20 juli. De organisatoren ruilen het Possozplein in voor de parking aan de Leide. Het festival is dit jaar gespreid over drie in de plaats van 2 dagen.

 

Klik hier om meer te lezen

 
28 feb 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 

Laatste Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 29 apr 2021
Marc Sluys | 24 apr 2021

archief