HALLE - Onderzoeksproject Odisee wint award op ‘UN Zero Project Conference’ in Wenen

HALLE - Onderzoeksproject Odisee wint award op ‘UN Zero Project Conference’ in Wenen

Editiepajot_halle
Ingezonden foto van Joris Van Puyenbroeck die de award in ontvangst neemt
 

Het experimentele project ‘Proefwonen’ uit Halle heeft in Wenen op de UN Zero Project Conference, de Innovative Practice Award ontvangen. Dit project zet in op een  nauwere samenwerking tussen woon- en welzijnsactoren, die voor mensen met een beperking en/of een psychiatrische problematiek de toegang tot sociale huisvesting moet vergemakkelijken en de kloof tussen het zorgaanbod en het zelfstandig wonen dichten.

Het UN Zero project, een initiatief van de Essl Foundation, biedt een platform voor mogelijke oplossingen voor problemen waarmee mensen met een beperking kampen, en gaat jaar na jaar op zoek naar innovatieve beleidsmaatregelen en praktijken die werken rond een bepaald thema uit de UN Convention on the Rights of People with Disabilities (UN CRPD). In 2015 stonden de thema’s zelfstandig wonen en politieke participatie centraal. Het project ‘Proefwonen’, dat onderzoeksmatig ondersteund wordt door Joris Van Puyenbroeck, Mieke Schrooten en Liesbeth Naessens, drie docenten en onderzoekers van Odisee, werd als Innovative Practice geselecteerd uit 231 deelnemers uit 58 landen en in Wenen verkozen tot één van de 42 laureaten.

Pijnpunten

“Psychiatrische patiënten en personen met een verstandelijke beperking hebben wel degelijk toegang tot sociale woningen, maar er zijn enkele structurele knelpunten die de samenwerking tussen wonen en welzijn bemoeilijken”, vertelt Mieke Schrooten, docent Sociaal Werk aan Odisee. “Enerzijds verhinderen de wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen vaak een vlotte doorstroming van een instelling naar begeleid wonen. Anderzijds zijn er voor deze mensen weinig mogelijkheden om zelfstandig wonen ‘uit te proberen’ en indien nodig een stapje terug te zetten. Tenslotte krijgen de huisvestingsmaatschappijen op hun beurt te maken met een kwetsbare doelgroep terwijl ze vaak de middelen niet hebben om ze op een adequate manier te begeleiden en ondersteunen.”

Sociaal  grondrecht

In opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei (WPZ), werkten Joris Van Puyenbroeck, Mieke Schrooten en Liesbeth Naessens aan het onderzoeksproject ‘Proefwonen’, dat op deze problematiek een antwoord moet bieden in de regio van de stad Halle. “Met dit experiment willen we het sociaal grondrecht op wonen garanderen voor doelgroepen voor wie dat allesbehalve evident is”, zegt directeur Bart Vranken van WPZ. “We zetten daarom in op een meer gecontroleerde instroom met tegelijkertijd de nodige begeleiding zodat die mensen zich ook staande kunnen houden als zelfstandige bewoner.”

Gezamenlijk  overleg

Het begint bij de welzijnspartners, instellingen vanuit de sector van de geestelijke gezondheidszorg en de sector van de personen met een handicap, die cliënten klaarstomen om zelfstandig te wonen. De sociale huisvestingsmaatschappij meldt de welzijnspartners op haar beurt wanneer een woning vrijkomt, met bijkomende informatie over de woning en de leefomgeving. Nadat een zorgverlener de woning onderzocht heeft, kan deze gekoppeld worden aan een cliënt. “Dit gebeurt in gezamenlijk overleg tussen alle partners”, vertelt Mieke Schrooten. “Bovendien hoort de begeleiding bij de sociale huurwoning en kan de cliënt deze dus niet zomaar stopzetten. Elders kan dat wel, wat in het verleden al vaker leidde tot leefbaarheidsproblemen en zelfs uithuiszettingen. In ruil voor de naadloze  doorstroming naar een sociale woning garanderen de welzijnspartners de ondersteuning van hun cliënt. Als zelfstandig wonen uiteindelijk te hoog gegrepen blijkt, kan de cliënt tijdig terugstromen naar residentiëel wonen met permanente begeleiding.”

Wettelijk  draagvlak

Na een positieve evaluatie in Halle, gaat de Vlaamse overheid hopelijk over tot de ontwikkeling van een wettelijk draagvlak voor de verdere structurele implementatie. Dit was ook een van de doelstellingen van dit experiment. Dit moet ook andere lokale overheden (of steden en gemeenten) stimuleren om gelijkaardige initiatieven mogelijk te maken.

Over Odisee

Odisee is het resultaat van de fusie tussen de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) en KAHO Sint-Lieven. Beide instellingen hebben jarenlang hun stempel gedrukt op het Vlaams hoger onderwijs en met Odisee bouwen ze samen verder op hun rijke ervaring. De instelling wil state-of-the-art onderwijs aanbieden d.m.v. een integraal talentbeleid waarbij superdiversiteit en een verankering in het werkveld speerpunten zijn. Odisee biedt 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden (Lerarenopleiding, Sociaal-Agogisch Werk, Biotechniek, Gezondheidszorg, Bedrijfskunde en Technologie) en diverse vervolgopleidingen. Voor meer info, surf naar http://www.odisee.be.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 mrt 2015
Elsie De Greef
Ingezonden foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 17 mei 2019
Devogeleer Emile | 16 mei 2019
Marc Sluys | 14 mei 2019
Marc Sluys | 13 mei 2019

archief