HALLE - Infoavond ‘bestrijding wateroverlast Lembeek-centrum’

HALLE - Infoavond ‘bestrijding wateroverlast Lembeek-centrum’

Kruiskensheide
De Kruiskensheide. (Foto Felix Merckx)
 

 De stad Halle organiseert op 10 januari om 20 uur een infoavond over de ‘bestrijding wateroverlast Lembeek-centrum’ in de raadzaal van het stadhuis, Oudstrijderplein 18 in Halle. Tijdens de infoavond geeft de stad aan haar inwoners meer uitleg over de concrete uitvoering van dit project. Niet alleen het studiebureau en de betrokken stadsdiensten maar ook de aangestelde aannemer zullen het plan van aanpak verder toelichten. Na de toelichting wordt de nodige tijd voorzien om eventuele vragen te beantwoorden.

Het dossier kent reeds een lange geschiedenis. Voor het project moest het stadsbestuur zo’n 46 gronden verwerven. Intussen werd ook de aannemer aangeduid en zijn de voorbereidende werken voor de grote weg- en rioleringswerken in de Kruiskensheide, de Vredelaan, de Steengroefstraat en de Veroonslinde reeds van start gegaan in de Steengroefstraat en de Vredelaan. Aan de werken hangt een prijskaartje van 7 miljoen euro.

Het doel van de werken is om regelmatig weerkerende wateroverlast in Lembeek-centrum op te lossen. Momenteel loopt al het water van de wijk Kriekenveld via de A. Puesstraat richting Bergensesteenweg om door te steken onder het station richting Stationsstraat. Bij hevige regenval zorgt dit voor heel wat wateroverlast. Dit probleem wordt opgelost door de wijk Kriekenveld af te koppelen van de A. Puesstraat waardoor er heel wat minder water richting Bergensesteenweg zal lopen.

Een tweede luik van het project is het afkoppelen van de wijk Kriekenveld en de Vredeswijk van het rioleringssysteem van de A. Puesstraat. Het water van de wijk Kriekenveld wordt afgeleid via de Vredelaan richting Veroonslinde. Het overtollige regenwater wordt afgeleid naar een bufferbekken aan de Vredelaan en een natuurlijke bufferbekken aan de Veroonslinde, van waaruit het regenwater vertraagd wordt geloosd in de bestaande gracht. Het afvalwater wordt afgekoppeld en aangesloten op de collector van Aquafin die afwatert richting Fonteinstraat. De collector werd reeds in 2010 aangelegd. De rioleringen dienen hier enkel op aangesloten te worden. Ook de Steengroefstraat wordt mee gesaneerd.

Verder wordt een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. Heel wat huizen uit de Kruiskensheide en de Steengroefstraat lozen nu hun afvalwater in een beek. Met de aanleg van een gescheiden riolering zal het afvalwater via een collector naar het waterzuiveringsstation gebracht worden. De aanleg van de bergingsbekkens zal dienen om piekdebieten op te vangen.

Verbeterde straten
Met de aanleg van de riolering worden ook de straten heringericht. Langs beide zijden van de Kruiskensheide komt er een greppel en in het midden van de straat asfalt. De Vredelaan wordt hersteld zoals deze de dag van vandaag is. De Steengroefstraat krijgt nieuwe voetpaden en de rijbaan wordt geasfalteerd.

Wil je meer weten over deze werken of heb je vragen? Dan verwelkomen we jullie graag op dinsdag 10 januari om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 jan 2017
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Emile Devogeleer | 20 okt 2017
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Emile Devogeleer | 19 okt 2017
Felix Merckx | 18 okt 2017
Emile Devogeleer | 18 okt 2017
Felix Merckx | 17 okt 2017
Felix Merckx | 17 okt 2017

archief