HALLE - Verder bouwen aan een aantrekkelijk commercieel centrum deel 4 en slot

HALLE - Verder bouwen aan een aantrekkelijk commercieel centrum deel 4 en slot

Lege_winkels
Tal van winkels staan leeg in Halle (Foro Felix Merckx)
 

 Wegwerken van de langdurende leefstand

Kortdurende leegstand hoort bij elke handelskern. Kortdurende leegstand is de normale periode die nodig is om een pand verhuurd of verkocht te krijgen of om de overgang te voorzien van de ene handel naar de andere. Wanneer leegstand langdurig wordt, ontstaat er wél een probleem. Langdurige leegstand brengt alleen maar negatieve gevolgen met zich mee: handelaars haken af, het gebied verloedert, de gebouwen geven een onaangename indruk en de bezoekers keren ontgoocheld terug na een bezoek aan de stad.

De afgelopen tijd is de langdurige leegstand in het winkelkerngebied toegenomen.  Langdurige leegstand is een structureel probleem. Hoewel Halle niet als enige stad geconfronteerd wordt met langdurige leegstand en dit probleem zowat in alle (groot)steden voorkomt, moet het bestuur hier snel gepaste acties tegen voorzien. Opvallend in Halle is dat de leegstand zich vooral voordoet in één bepaald gedeelte van de Basiliekstraat (nl. aan de kant van de bibliotheek) en op de Ninoofsesteenweg.

Initiatieven naar de eigenaars toe

Het is opvallend dat veel eigenaars van panden in het commercieel centrum zelf geen handelaars zijn. De eigenaars zijn doorgaans private personen, die zelf geen handel voeren in onze stad, maar die het pand als opbrengsteigendom aanhouden. Soms wonen deze eigenaars zelfs niet meer in Halle. Men wil eigenaars er dan ook van overtuigen dat ondernemen in het winkelkerngebied ook voor hen als eigenaar lonend is, maar enkel als zij eerst ook zelf water bij de wijn willen doen om de langdurige leegstand weg te werken.   

Burg Dirk Pieters: “Een belangrijk beginpunt daarbij is een gedetailleerde bevraging van de eigenaars, zodat het bestuur zicht krijgt op hun standpunten en verwachtingen. Regelmatig horen wij echo’s over te hoge huurprijzen. Wij willen deze informatie op een objectieve en vertrouwelijke manier in kaart brengen. Meten is weten”.

POP-UP

Parallel daarmee wil het bestuur de eigenaars sensibiliseren en responsabiliseren. Heel in het bijzonder zal er met eigenaars gesproken worden over hun bereidheid om winkels onder het pop-up-regime te verhuren, de etalages te laten bestickeren en de bewoonbaarheid van de bovenverdieping of achterliggende ruimte te verbeteren. Steeds vaker willen handelaars van buiten Halle immers kunnen werken én wonen in de stad, wat het noodzakelijk maakt dat de handelspanden zowel voor wonen als werken in orde zijn. Het bestuur overweegt in dat kader de invoering van een premie voor eigenaars die werken laten uitvoeren voor het wonen of werken boven de winkels. De stad kan hiervoor op haar beurt subsidies verkrijgen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen, wat maakt dat de stad dus als doorgeefluik zou fungeren bij de toekenning en uitbetaling van deze subsidies. Bij de verdere uitwerking van dit beleid zal de stad zich laten leiden door voorbeeldpraktijken in ondermeer Kortrijk , Mechelen en Leuven

Het pop-up-decreet opent ontelbaar veel mogelijkheden voor een commerciële huur van korte duur. De stad heeft hierover een functie tot informeren en faciliteren. Het voorzien van pop-up-initiatieven heeft voor iedereen alleen maar voordelen.

De stad wil in de nabije toekomst ook een databank opzetten, via dewelke kandidaat-huurders en eigenaars elkaar  snel en gemakkelijk kunnen vinden. Deze databank geeft een overzicht van de beschikbare panden, de duurtijd waarvoor ze gehuurd kunnen worden, de prijs en de eventuele noodzakelijke aanpassingswerken. Op die manier wordt het voor geïnteresseerde huurders makkelijk om een pand op hun maat te vinden. De eigenaars krijgen er een extra promotietool bij om hun panden te huur aan te bieden, zonder dat ze daarvoor al te veel moeite moeten doen.

Het bestuur engageert zich ertoe om naar aanleiding van belangrijke handelsmomenten, zoals bijvoorbeeld de solden- of eindejaarsperiode, handelaars van buiten de stad aan te spreken om tijdens die periodes een pop- up-handel op te zetten in ons centrum. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
16 apr 2017
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 23 mei 2018
Sam Herremans | 23 mei 2018
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 22 mei 2018
Devogeleer Emile | 22 mei 2018
Devogeleer Emile | 22 mei 2018
Devogeleer Emile | 21 mei 2018

archief