HALLE - Oude soldatenuniformen werden uit de kast gehaald

HALLE - Oude soldatenuniformen werden uit de kast gehaald

Kas1
Honderden pelgrims stapten met de relieken door regen en wind. (Foto's Felix Merckx)
 
Kas_2
Foto Felix Merckx
 
Carabiniers_1
Carabiniers. (Foto Felix Merckx)
 
Congo_1
Soldatenclub Congo. (Foto Felix Merckx)
 
Congo_2
Soldatenclub Congo. (Foto Felix Merckx)
 
Etet_major_1
Etat-Major. (Foto Felix Merckx)
 
Etat_major_2
Etat-Major (Foto Felix Merckx)
 
Cavalerie_1
Cavalerie (Foto Felix Merckx)
 
Cavalerie_2
Foto Felix Merckx
 
Carabiniers_2
Carabiniers (Foto Merckx)
 
Kanon
Etat-Major toonde een oud kanon (Ingezonden foto)
 

 In de Halse deelgemeente Lembeek had men op paasmandag geen wekker nodig. Vanaf één uur hoorden de inwoners immers klaroengeschal en geweerschoten. Een jarenlange traditie werd er in ere gehouden. De Lembekenaren herdenken op paasmaandag hun patroonheilige Sont-Veroon. Doch was de feeststemming wat gedrukt. Men dacht immers aan de 31-jarige inwoonster die in Stockholm het leven liet bij een misdadige actie

De Lembeekse Paassoldaten hebben tijdens de paasfeesten op verschillende momenten hun respect betuigd  voor Maïlys Dereymaeker, de 31-jarige dorpsgenote die stierf bij de aanslag in Stockholm. De vaandels van de soldatengroepen droegen een zwarte rouwband. Er was met de commandanten afgesproken dat er op verschillende momenten stilgestaan zou worden bij het overlijden van de vrouw. Zo werd er op verschillende tijdstippen een minuut stilte gehouden. Dat gebeurde onder andere bij het Paasconcert, bij de uittrede op Paasmaandag, en de soldatenmis dinsdag.

Het weer hadden de soldaten niet mee. Onderweg werden ze geteisterd door hevige regenbuien. Dat hield de vele honderden bedevaarders die het schrijn met de relieken volgden op hun 18 km. Lange voettocht.

Op paasmaandag trekt de eeuwenoude en enige nog bestaande Vlaamse soldatenommegang langs straten, veldwegen en pleinen door Lembeek en omgeving. Het is een combinatie van een religieuze ommegang en een militaire stoet in historische soldatenuniformen. Het geheel maakt het een stukje folklore dat enig is in Vlaanderen.

Lembeek ging  op wandel met zijn patroonheilige Sint- Veroon. De  kasdragers namen aan de kerk van Lembeek het zilveren reliekschrijn op de schouders voor een 18 km. Lange dagtocht langs Klabbeek, Tubeke, Hondzocht en Lembeek.. In hun zog stapten vele honderden bedevaarders mee. Vier soldaten op boerenpaarden zorgden voor de bescherming van relieken en bedevaarders onderweg.

Voor 7 uur moesten zo een 700 mannen gewekt worden, want om 7.30 uur moesten ze in slagorde staan. Burgemeester Pieters wenste de manschappen een goede tocht toe en leden van de Carabiniers, Soldatenclub Congo, de cavallerie en de Etat-Major die verschillende jaren meegaan kregen er een onderscheiding opgespeld.

Gedurende de hele paasmaandag stappen vier militaire korpsen langs Lembeek, Klabbeek, Tubeke en Halle. Elk heeft zijn eigen weg om er te geraken. De Carabiniers dragen uniformen uit 1885. De cavalerie draagt het gidsenuniform uit 1896 en bestaat uit tientallen ruiters en zijn vergezeld van een muziekkapel te paard. De "Etat-Major" van Lembeek werd opgericht in 1920 en bestaat uit een veertigtal ruiters die alleen een officiersuniform dragen. De jongste groep is soldatenclub Congo. Zij dragen een uniform van grenadiers, en zijn met hun 265 manschappen ook de grootste groep.

RELIEKEN
Het reliekschrijn van St. Veroon vertrok uit de parochiekerk. Hun tocht bedraagt 18 kilometer en loopt over Lembeek, Klabbeek, Tubeke en Hondzocht om rond 17.30 uur in Lembeek terug te komen. In de zilveren relikwiekast die rondgedragen wordt zit een houten koffertje, met daarin het gebeente van de Heilige Veroon. De zilveren kast werd gemaakt in 1767 door een zekere d'Hondt, een goudsmid. Voor zijn werk vroeg hij toen 2.543 gulden, 17 stuivers en 1 denier.

Wie is Sint-Veroon?

Over het leven van Sint-Veroon is eigenlijk weinig gekend. Volgens de legende zou hij in Lembeek geleefd hebben in de 9de eeuw. Hij zou er gestorven zijn in 863.

 Veroon was de kleinzoon van keizer Lodewijk de Duitser en tweelingbroer van de Heilige Verona. Toen zijn ouders hem wilden uithuwelijken vluchtte Veroon en belande hij in Lembeek waar hij hoeveknecht werd. Alleen zijn zuster had hij over zijn vertrek ingelicht. Bij zijn vertrek beloofde hij zijn zuster ook dat zij gewaarschuwd zou worden wanneer hij stierf en dat gebeurde ook. Op een windstille dag vielen de bomen voor het paleis in Duitsland om en wezen het westen aan. Zijn zuster trok op stap en kwam in Lembeek aan.

 In Lembeek deed Veroon zich opmerken door zijn godsvrucht en deed er zelfs mirakels. Zo werd verteld dat hij een bron deed ontspringen door met zijn staf op de grond te slaan. Een andere maal zou hij zijn staf in de grond geplant hebben en beschikte hij dadelijk over een flinke boom als beschutting tegen de zon.

DINSDAG

 Ook dinsdag worden de soldatenplunjes terug aangetrokken. Om 9 uur is er de soldatenmis in de kerk van Lembeek. Daarna volgen er militaire oefeningen en ’s avonds om 18.30 uur wort de soldij uitbetaald

ONDERSCHEIDINGEN
Volgende deelnemers kregen een onderscheiding voor hun jarenlange dienst

Beelddragers
-50 jaar deelname: Jos Debraekeleer en Emile Mathieu

Koninklijke Carabiniers
-10 jaar deelname: Raf Daniels, Anky Debontridder, Loucinne Mektariane
-25 jaar deelname: Peter Vogeleer en Jimmy Walders

Koninklijke Soldatenclub Congo10 jaar deelname: Amy Bosmans, Jana Bosmans, Niels Debast, Lieslotte Pickaert, Gerrit Pierreux, Pieter Pierreux, Graziella Scohy en  Jean Vanderheyden
-25 jaar deelname: Frederique Marchal en Thierry Pouillard
-40 jaar deelname: Nicolas Vankeerberghen en Luc Winderickx

Koninklijke Etat-Major
-10 jaar deelname: Stijn Willemeyns
-25  jaar deelname: Willy Lambert

Koninklijke Cavalerie van Lembeek
-10 jaar deelname: Nick Copeleu
-25 jaar deelname: Kevin Ophals
- 50 jaar deelname: Herman Vandenberghe
-70 jaar deelname: René Debusscher

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 apr 2017
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 27 mei 2018
Marc Colpaert | 26 mei 2018
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 25 mei 2018
Elsie De Greef | 24 mei 2018
Sam Herremans | 23 mei 2018
Sam Herremans | 23 mei 2018
Sam Herremans | 23 mei 2018

archief