HALLE neemt drastische maatregelen om Sint-Rochuswijk terug leefbaar te maken

HALLE neemt drastische maatregelen om Sint-Rochuswijk terug leefbaar te maken

St_rochhusstraat
De St.Rochusstraat zal nog alleen mogen opgereden worden (Foto Felix Merckx)
 

 Halle organiseerde een infoavond over de mobiliteit op Sint-Rochus. Het college van burgemeester en schepenen maakte daar zijn voorstellen voor de circulatie- en parkeermaatregelen op Sint-Rochus bekend. De ganse wijk wordt zone 30 en er komt éénrichtingsverkeer op de Sint-Rochusstraat en de Halleweg. Men wil zo veel mogelijk het sluipverkeer uit de wijk weren. Alleen de Welkomstlaan en de Sint-Rochusstraat wordt de huidige snelheid behouden

Op donderdag 27 oktober organiseerde het mobiliteitsplatform in samenwerking met het Halse stadsbestuur al een eerste mobiliteitsavond voor Sint-Rochus. Op de inspraakavond kregen alle aanwezigen de kans om hun problemen, ideeën en voorstellen over de mobiliteit op Sint-Rochus mee te delen.

Op basis van deze informatie werkte het mobiliteitsplatform een aantal voorstellen uit. Tijdens een tweede mobiliteitsavond op 23 maart 2017 werden deze voorstellen toegelicht en besproken met de aanwezigen.

Met het invoeren van de verkeerswijzigingen wil men niet wachten op de afwikkeling van de A8 en het bouwen van de Zuidbrug. Tegen 1 september moeten tal van verkeerswijzigingen in voege zijn. Men hoopt de wijk terug leefbaar te maken door voorrang ye geven aan de voetgangers en de fietsers.

De Sint-Rochusstraat krijgt een éénrichtingsstatuut. Wagens mogen enkel nog de Sint-Rochusstraat oprijden richting Essenbeek. De Melkerijstraat wordt ook éénrichting. Daar zullen de wagens enkel nog richting station kunnen rijden. De Sint-Rochusstraat krijgt ook twee fietssugestiestroken. Dat is ook het geval in tal van andere straten. Door de Sint-Rochusstraat éénrichting te maken komen er meer parkeerplaatsen bij. In andere straten verdwijnen dan enkele parkeerplaatsen.

Ook in tal van andere straten komen er fietspaden of fietsvoorzieningsstroken. Tal van straten of gedeelten van straten krijgen ook éérichtingsverkeer. Op het Kardinaal Mercierplein komt een tweerichtingsfietspad. De geschrankte parkeerplaatsen moeten hiervoor wijken. Man zal alleen mogen parkeren langs de stoep.

Ook langs de Welkomstlaan komt er een fiets- en voetpad van 3 meter. De Pastoor Bernaertstraat wordt éénrichting vanaf de kerk naar de wijk Vogelweelde toe. De Balthazarstraat wordt ook éénrichting maar maar dan in tegenovergestelde richting.

BEWONERSPARKEREN

Veel van de straten in de Sint-Rochuswijk worden nu de ganse dag bezet door de pendelaars die met de trein gaan werken. Hiervoor zal er betalend parkeren en een bewonerskaart ingevoerd worden op de Sint-Rochusstraat en ook in omliggende straten. Voor de bewoners is die echter niet gratis. Een eerste kaart gaat rond de 50 euro kosten en een tweede kaart kan wel tot 250 euro kosten. Een persoon die over een garage beschikt en toch een parkeerkart wil  zal de duurste bewonerskaart moeten nemen. Vele straten worden ook blauwe zone, zodat de straten wel voorbehouden blijven aan de bewoners.

Om het sluipverkeer verder te weren zal er aan de oude brouwerij Vanderlingen een knik gelegd worden. Daar kan dan geen verkeer meer door. Er werd vastgesteld dat er veel sluipverkeer door de Biezeweide komt.

Als burger krijgt men na de infoavond nog enkele dagen de tijd om zijn laatste opmerkingen te formuleren. Daarna worden de finale voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 mei 2017
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 23 mei 2018
Sam Herremans | 23 mei 2018
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 22 mei 2018
Devogeleer Emile | 22 mei 2018
Devogeleer Emile | 22 mei 2018
Devogeleer Emile | 21 mei 2018

archief