HALLE – ‘11 juli viering’ in de regen.

HALLE – ‘11 juli viering’ in de regen.

Vlaams
Foto's Emile Devogeleer
 
Vlaams_2
Foto's Emile Devogeleer
 
Vlaams_3
Foto's Emile Devogeleer
 
Vlaams_4
Foto's Emile Devogeleer
 

  ‘Vlaanderen Feest’  11 juli de dag dat er in vele Vlaamse steden een heus volksfeest wordt gehouden , en dat was ook in Halle het geval waar het feest van de Vlaamse Gemeenschap opnieuw de dag van 11 juli zal plaatsvinden en niet het weekend ervoor.

Heel wat volk was op de afspraak op de grote markt rond het standbeeld van Servais, spijtig was de regen spelbreker van dienst, maar toch lieten de echte Vlamingen zich niet afschrikken door de regendruppels en ging het feest gewoon door, dankzij een paraplu.

Schepen Marck Snoeck verwelkomde de opgekomen sympathisanten,Marc Snoeck: “ als stadsbestuur organiseren we dit Vlaams feest omdat we enerzijds aan eenieder duidelijk willen maken dat onze stad onlosmakelijk behoort tot het Vlaamse gewest en wij met zijn allen deel uitmaken van de Vlaamse gemeenschap.  Anderzijds willen we dit niet doen vanuit een verkramptheid of vanuit een defensieve ingesteldheid.  Zeker en vast niet.  Wij wensen alle nieuwkomers en anderstaligen – of ze nu van ander gewest komen of afkomstig zijn uit een nabij of een ver buitenland – en die  uiteraard respect betonen voor onze Vlaamse taal, van harte welkom  heten in onze mooie stad”.

Verder had hij het over de ondersteuning die het stadbestuur geeft aan anderstaligen om Nederlands te leren. De fundamentele visie die hier aan de basis van ligt is de volgende :  mensen leven in gemeenschap met elkaar; zij hebben onderlinge banden waarin respect en solidariteit essentieel zijn, welke afkomst, huidskleur, politieke- of geloofsovertuiging zij ook mogen hebben.

“Als stadsbestuur trachten wij deze algemene visie dan ook te vertalen in ons Vlaams beleid.  Namelijk een politiek dat gestoeld is op een tweesporenbeleid. “Dit is uiteraard een proces van lange adem en een proces dat nooit af zal zijn.  Maar samen met het regulier onderwijs, het Centrum voor Volwassenenonderwijs (in Halle beter bekend als de GLTT), het Centrum voor basiseducatie in Buizingen, de groep Intro, het goed uitgebouwde taalpunt van onze stedelijke bibliotheek, het Huis van het Nederlands, onze stedelijke schoolopbouwwerker, de vrijwilligers van Halle Zonder Grenzen en van Café Combinne, het specifieke stadsaanbod waarbij anderstalige kinderen nu tijdens de vakantiemaanden terecht kunnen om via spel en plezier hun Nederlands te onderhouden en dit via workshops die doorgaan, zowel in Halle als in Lembeek.  Maar ook de Week van de anderstalige klant en het OCMW-aanbod specifiek gericht op haar anderstalig cliënteel, en nog tal van andere initiatieven,… zijn allemaal verschillende schakels van één en hetzelfde soort beleid, dat we in drie woorden kunnen samenvatten, namelijk taalstimulering, taalstimulering en taalstimulering” aldus schepen Snoeck

Sonny Vanderheyden ( Radio 2 ) rond de tafel ging staan om een gezellige babbel te slaan met de eerste Belgische tennisster die de top 20 van de wereld bereikte Sabine Appelmans.

Op de vraag van Sonny aan Sabine ( is afkomstig van Aalst ) waar viert men de mooiste carnaval? was het antwoord Aalst, of ze dat meende of niet, daar kwam geen antwoord op.

Na het zingen van de Vlaamse Leeuw mocht Pieter Embrechts met zijn band proberen de regen te stoppen, wat ook hem niet lukte.

Deze veelzijdige artiest heeft de afgelopen jaren al heel wat geschreven, gespeeld en gezongen: Cubaanse Mambo, Big Band Swing, maar ook Nederlandstalige luistermuziek, gelauwerd muziektheater en moderne klassiek.

Maar in Halle bracht hij samen met zijn muzikanten liedjes uit cd ‘Onderwoud’.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 jul 2017
Emile Devogeleer
Emile Devogeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Devogeleer Emile | 20 apr 2018
Sam Herremans | 19 apr 2018
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 19 apr 2018
Marc Sluys | 19 apr 2018
Devogeleer Emile | 19 apr 2018
Devogeleer Emile | 17 apr 2018

archief