HALLE - Kleuterschool 't Parkske sluit zijn deuren op 30 juni 2012

HALLE - Kleuterschool 't Parkske sluit zijn deuren op 30 juni 2012

Editiepajot_halle_parkske_i_f
Ingezonden foto

Kleuterschool ’t Parkske sluit zijn deuren op 30 juni 2012. Een herlocatie van de school werd onderzocht maar is om tal van redenen niet realiseerbaar. Voor subsidies voor de bouw van een lagere en kleuterschool in de Albertstraat moet men 10 jaar wachten en een nieuwe locatie op Nederhem is op korte termijn niet mogelijk. Voor de benoemde leerkrachten zijn er geen problemen wat betreft de tewerkstelling. Anders is het gesteld met de tijdelijken.

De stedelijke kleuterschool ’t Parkske is sinds 1990 gehuisvest in tijdelijke containers in het Elisabethpark achter de stedelijke bibliotheek, na hun vertrek uit het gebouw in de Poststraat (gebouw werd gesloopt voor de bouw van het nieuw stadhuis). Sindsdien werd er uitgekeken naar een definitieve locatie voor de kleuterschool gezien de huidige locatie uiterlijk in de loop van 2013 moet worden verlaten. In 2003 werd de beslissing genomen om de kleuterschool 't Parkske te verhuizen, naar de school in de Albertstraat, op dat ogenblik nog in gebruik door de VRT voor de opnames van Witse. In de loop van 2010 en 2011 waren er een aantal ontwikkelingen in het dossier die een nieuw licht op de zaak wierpen.
 
Vooreerst voelde de kleuterschool de voorbije jaren het gemis van een lagere school wat resulteerde in een afname van het aantal leerlingen. Dit is in hoofdzaak het gevolg van het inschrijvingsbeleid van de lagere scholen. Kinderen die reeds in de kleuterschool van een school zijn ingeschreven krijgen voorrang op de kinderen van andere kleuterscholen. Door die evolutie groeide het inzicht dat een loutere verhuis van de kleuterschool naar de Albertsite geen oplossing was met kans op succes. Vandaar werd de piste van een combinatie van een lagere school en een kleuterschool op de Albertsite ten gronde onderzocht
 
Op basis van de verwachte toename van woonentiteiten in Halle in de komende tien jaar schatten voorzichtige prognoses de benodigde bijkomende plaatsen in het basisonderwijs binnen deze periode op 750 tot 2150. Sinds maart 2010 maakt de stad deel uit van de “Beleidstaskforce capaciteitsproblemen basisonderwijs”.
 
SUBSIDIES
Vandaar werd de piste van een combinatie van een lagere school en een kleuterschool op de Albertsite ten gronde onderzocht. In maart 2010 werd om die reden een subsidieaanvraag voor het stedelijk onderwijsnet ingediend voor een bedrag van 1.200.000 euro voor de uitbreiding van de kleuterschool 't Parkske met een lagere school. De toezegging van deze subsidie voor de bouw van de bijkomende lagere school als capaciteitsuitbreiding is verkregen. Toch moet er rekening worden gehouden met een eigen bijkomende investering van de stad van 30%.
 
In de hoop op bijkomende middelen werd beslist om ook een dossier in te dienen bij Agion voor de verbouwing en nieuwbouw van de kleuterschool in de gebouwen van de Albertstraat. Na onderzoek blijkt dat deze subsidies allerminst verworven zijn en een wachttijd van 9 à 10 jaar is realistisch. Het scenario van een kleuter- en lagere school op de Albertsite kan bijgevolg maar gerealiseerd worden indien de stad de volledige prefinanciering van de kleuterschool en bijkomend 30% van de investering van de lagere school op zich neemt.
De alles behalve rooskleurige toestand van de stadsfinanciën laat deze bijkomende belangrijke investeringen niet toe.
 
NEDERHEM
De capaciteitsproblematiek in acht genomen werd een alternatieve piste onderzocht, nl. de vestiging van een nieuwe school op Nederhem, vlakbij het centrum en in een nieuwe toekomstige woonwijk. Gezien deze nieuwe bouwentiteiten er niet onmiddellijk zullen zijn en er op heden evenmin de nodige infrastructuur reeds aanwezig is, is een school op deze locatie op korte termijn geen oplossing voor de kleuterschool ’t Parkske. De stad engageert zich evenwel om de mogelijkheid tot bouw van een school op Nederhem te vrijwaren door in het toekomstige RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) de nodige ruimte en infrastructuur voor de inplanting van een school te voorzien.
 
SLUITEN
Na afweging van alle mogelijke scenario’s en bij gebrek aan alternatieven blijft als enige mogelijkheid de procedure te starten om de kleuterschool ’t Parkske te sluiten en dit in principe op 30 juni 2012. Deze beslissing valt heel zwaar gelet op het gemotiveerde en goed werkende team van directie en leerkrachten die schitterend werk verrichten. In de wetenschap dat de meerderheid van de leerkrachten vast benoemd zijn zal hun tewerkstelling binnen het stedelijk onderwijs niet in het gedrang komen maar wel deze van de tijdelijke collega’s in de andere scholen van het gemeentelijke onderwijs of binnen de scholengemeenschap.
 
Vanuit de grote bekommernis om de kleuters van ’t Parkske en hun ouders werd in eerste instantie onderzocht of bij een sluiting de huidige kleuters een nieuwe plek kunnen vinden in één van de scholen in het centrum. In Groot Halle zijn er momenteel nog 168 vrije plaatsen in het kleuteronderwijs, waarvan 82 in de deelgemeenten (5 in Buizingen en 77 in Lembeek).
Van de overige 86 vrije plaatsen bevinden er zich 31 in de Leerboom, 25 in Zilverberk
(St. Rochus) en 30 in Don Bosco. Er is dus blijkbaar op dit ogenblik nog ruimte voor de kleuters van ’t Parkske.
 
De principiële beslissing om de procedure van de sluiting op te starten zal vanaf nu zo snel mogelijk concreet worden uitgewerkt in samenspraak en overleg met OVSG, de betrokken directies en leerkrachten, het bijzonder onderhandelingscomité en de schoolraad.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 nov 2011
Felix Merckx
Ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Felix Merckx | 18 nov 2017
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Felix Merckx | 17 nov 2017
Felix Merckx | 15 nov 2017
Marc Colpaert | 14 nov 2017

archief