HALLE - Verkeer rond Don Bosco onder de loupe genomen

HALLE - Verkeer rond Don Bosco onder de loupe genomen

2008_02_16_veiligheid_don_bosco_1_gr_-_halle
 
2008-02-16_veiligheid_don_bosco_3_kl_-_halle
2008-02-16_veiligheid_don_bosco_4kl_-_halle
2008_02_16_veiligheid_don_bosco_2_gr_-_halle
 

Verkeersplatform Halle wil met een goede mix van hartelijkheid en rationeel denken oplossingen aanreiken voor de vaak onveilige, overdrukke en onleefbare schoolomgevingen. Als pilootproject namen ze de Don Bosco Basisschool onder de verkeersloupe. Ze gaven zelf de eerste aanzet door het zebrapad even te verplaatsen. Tevens werd het dossier met probleemschets en suggesties aan burgemeester Dirk Pieters overhandigd. Via een "soepwandeling" namen ze de schoolomgeving van Don Bosco onder de verkeersloupe. Ouders, leraren, directie, Verkeersplatform en burgemeester wandelden samen langs verschillende knelpunten en pluspunten.
 

Opmerkelijk is dat er in de enquête staat dat de ouders er de parkeerregels aan hun laars lappen aan de school en de scholieren niet altijd zelf de verkeersregels naleven (met vijf naast elkaar op de Ninoofsesteenweg)

 
Wij nemen enkele van de knelpunten onder de loupe
 
ZEBRAPAD
Bij het uitkomen van de school is er dadelijk een zebrapad. Eens de straat over komt men op een fietspad terecht en dat kan niet.
Er wordt voorgesteld om het zebrapad naar de lampstraat op te schuiven. Daar zullen dan wel beschermende maatregelen moeten genomen worden.
Eens het zebrapad verlegd kan de zone tussen de ingang en brandweg kunnen gebruikt worden als ‘kiss & ride’ zone. Op het voor de gelegenheid aangelegde zebrapad mocht burgemeester Pieters als eerste oversteken en kreeg hij er ook het volledig dossier over de verkeersonveiligheid rond de straat overhandigd.
 
LAMPSTRAAT
Deze straat is voor voetgangers niet aangenaam. De tegels liggen er los en het reliëf doet soms denken aan de Vlaams Ardennen. Ook riooldeksels steken er uit
 
L.A. SLUYSSTRAAT – LAMME-GUICHE-ERF
De uitgang naar Ninoofsesteenweg is niet ongevaarlijk omdat de wagens al op het fietspad moeten komen om zicht te krijgen op het verkeer. Om het aantal kritieke punten te verminderen zou deze toegang afgesloten kunnen worden en L.A. Sluysstraat ook woonerf worden.
 
NINOOFSESTEENWEG – DEMESMAEKERSTRAAT
Op de Ninoofsesteenweg hebben fietsers een fietspad. Voetgangers hebben er niets. Vanaf de Lampstraat zijn er heel wat kruispunten die als vluchtweg worden gebruikt, waar auto’s dadelijk het fietspad komen gereden om een overzicht op het verkeer te krijgen.
Hier wil men het aantal kruispunten verminderen door er af te sluiten of 1-richting systeem in te voeren.
Uitgezonderd de Demesmaekerstraat heeft geen enkel kruispunt zebrapaden.
 
KRUISPUNT GB EN OMGEVING
Kruispunt GB met Ninoofsesteenweg is een echt knelpunt. Om als voetganger het licht op groen te krijgen moet men het fietspad kruisen en er is een korte oversteektijd. De kinderen zelf houden zich niet altijd aan de verkeersregels. Als er politie is loopt alles ordentelijker. Zowel aan kruispunt GB als aan de Pacha wordt een fietsopstelstrook gevraagd.
In de Verhavertstraat zijn het de scholieren die zich gevaarlijk opstellen door op de straat te lopen (voetpaden smal). Door hun massa zijn de voetgangers er de baas en geraken automobilisten gefrustreerd.
De oversteek aan de Pacha is voor voetgangers soms chaotisch
 
ASTRIDLAAN
Bushalte is er te klein Best neemt men er de glasbollen weg en maakt men daar een wachtplaats voor de bus.
 
GAASBEEKSESTEENWEG – KERKHOF – HOLLESTRAAT
Vanaf de groene poort van de technische school is het fietspad niet in orde. Vraag is of de fietsers van de basisschool langs deze poort niet naar hun afdeling kunnen.
 
PARKEREN
Uit de enquête is ondermeer ook gebleken dat heel wat ouders die hun kinderen naar de basisschool brengen verkeerd parkeren, met als gevolg dat bestuurders wel eens hun laarslappen aan de parkeerregeling.
Uit verschillende enquêtes blijkt dat de ouders het enorm appreciëren wanneer er sporadisch politietoezicht is, maar anderzijds betreuren ze dat ze door dezelfde bevoegde instanties beboet worden omdat ze er enkel willen over waken dat hun kind veilig en wel de speelplaats bereikt. Er wordt niet getolereerd dat ze er een aantal minuutjes stationeren.
Men vergeet echter dat de verkeerswet het niet toelaat er te parkeren en de wet is voor iedereen. Fout geparkeerde wagens op het voetpad, te dicht bij het zebrapad en hoofdingang belemmert het zicht van overstekende kinderen.
 
Ouderraad en Verkeersplatform zijn alvast bereid in de toekomst sensibiliseringsacties op touw te zetten. Een eerste aanzet wordt de aankoop van fluo-vestjes voor klasuitstappen.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
16 feb 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 25 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Roger Swalens | 18 okt 2020
Sam Herremans | 14 okt 2020
Sam Herremans | 14 okt 2020

archief