HALLE - Project tussen Edingensesteenweg & Bergensesteenweg kent voor- en tegenstanders

HALLE - Project tussen Edingensesteenweg & Bergensesteenweg kent voor- en tegenstanders

Edingensesteenweg_1
Hier komt het nieuwe project iot op de Edingensesteenweg (Foto Felix Merckx)
 

 Het project tussen de Edingensesteenweg en Bergensesteenweg kent een lange voorgeschiedenis. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat goedgekeurd werd op 23 juni 2009, werd deze zone als zoekzone voorgesteld voor “het inplanten van grootschalige kleinhandel”. Een nieuwe handelszaak op deze locatie mag echter niet concurrerend zijn met de handel van het stadscentrum.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening kleinstedelijk gebied Halle”, goedgekeurd op 28 september 2016, resulteerde in het ruimtelijk uitvoeringsplan “Bergensesteenweg Noord”, waarin het gebied niet alleen als zone voor grootschalige kleinhandel maar ook als gebied voor stedelijke ontwikkeling wordt gedefinieerd.

Projectontwikkelaar Databuild diende een verkavelingswijziging in, die nu voorwerp uitmaakt van een openbaar onderzoek dat loopt van 19 april 2017 tot en met 18 mei 2017. Het gaat om een gemengd project met wonen en handel. Binnen het project wordt ook een trage wegverbinding voorzien als schakel binnen het traject Colruyt-site/station Halle.

De Halse gemeenteraad sprak zich in april positief uit over het tracé van de fietsinfrastructuur en de voorliggende plannen voor de aanleg van de wegen die de site ontsluiten.

Het is pas na het openbaar onderzoek dat het college van burgemeester en schepenen beslist of het eigenlijke project een aanvaardbare invulling geeft aan de in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gestelde doelstellingen.  

TEGENKANTING

Niet alleen N-Va is tegen  dit project (zie https://editiepajot.com/regios/7/articles/54341 ), maar ook Zenne en Zoniën.

Reactie Zenne en Zoniën De stad Halle laat 3 hectare verkavelen tussen de Bergensesteenweg 182 en de Edingensesteenweg 169. Het gaat volgens de documenten die in het kader van het Openbaar Onderzoek nog tot donderdag 18 mei kunnen worden ingekeken, om "woon- en retailontwikkeling"  met onder meer "een grootschalige kleinhandelszone van 7.366 m2, een fitnessruimte van 390 m2, een stedelijk woongebied met 97 wooneenheden en een polyvalente ruimte van 239,3 m2" . Er is ook nog plaats voor 5 individuele woningen.

Dit gebied  krijgt geen doorgaand gemotoriseerd verkeer maar zal "doorwaadbaar" zijn voor zwakke weggebruikers. Volgens de inrichtingsstudie (www.charlier-consult.be ) zijn de afzonderlijke handelsruimten bestemd voor Aldi, een meubelwinkel en een doe-het zelf zaak (waarvan de merk- of eigenaarsnamen niet worden genoemd).

Er verdwijnen bij de aanleg drie bestaande bosgebieden: één van 1300, een ander van 2780 en ten slotte  één van 1866 m2.  Volgens het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid  is de totale ontbossing  aangewezen.  De verkavelaar kiest voor een financiële vergoeding in het kader van de Boscompensatieregels. Deze bedraagt 1,98 € per m2, maar voor de eerste zone moet die met een factor 1,5 en voor de tweede met een factor 2 vermeerderd worden. De verdwenen bomen leveren de gemeenschap dus 18564.48 € op.

Volgens het Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse ligt het gebied in ambachtelijke zone, bufferzone en woongebied. Volgens he Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor het Kleinstedelijk Gebied Halle is het een Zone voor  Stedelijke Ontwikkeling en Fietsverbinding (n.v.d.r. naar Dassenveld). Deze laatste moet blijkbaar worden verlegd in vergelijking met het oorspronkelijk opzet.

Wie zich woensdag- of donderdagvoormiddag nog vrij kan maken, kan de plannen en studies tussen 9 en 12 uur gaan inkijken op de Dienst Ruimtelijke Ordening van het stadhuis aan het Oudstrijdersplein.  Er  is een 65 bladzijden  tellende studie over de mobiliteit, een archeologische  evaluatie van 48 bladzijden, een Archeologisch programma van maatregelen  van 22 pagina's en een motivatienota van 7 bladzijden. Daarnaast nog  talloze plannen en andere documenten.  De  verkavelingswijziging die door Databuild, de projectontwikkelaar, wordt gevraagd, gaat terug  naar oorspronkelijke plannen van 1966. Bezwaren indien uiterlijk 18 mei 2017.

Streekvereniging Zenne en Zoniën volgt al decennialang de ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en hoopt nog  tijdig bezwaar te kunnen indienen tegen de grootschalige aanpak,  het verdwijnen van de groengebieden en de verlegging van de geplande fietsverbinding. De vereniging hoopt ook dat de Gecoro over dit project advies zal geven.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 mei 2017
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 23 apr 2018
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 22 apr 2018
Devogeleer Emile | 22 apr 2018
Devogeleer Emile | 20 apr 2018
Sam Herremans | 19 apr 2018
Marc Sluys | 19 apr 2018
Marc Sluys | 19 apr 2018
Devogeleer Emile | 19 apr 2018

archief