HALLE - Al aanpassingen aan circulatieplan “Ademruimte voor Sint-Rochus”

HALLE - Al aanpassingen aan circulatieplan “Ademruimte voor Sint-Rochus”

Rochus_1
Foto's Felix Merckx
 
Rochus_2
Foto's Felix Merckx
 

 Op 27 augustus geleden startte het plan “Ademruimte voor Sint-Rochus”. Dat plan wil van de Sint-Rochuswijk een leefbare wijk maken waar het aangenaam en gezond is om te wonen, waar veilige schoolomgevingen een prioriteit zijn en waar fietsers en stappers zich op een comfortabele en veilige manier door het verkeer kunnen bewegen.

Inmiddels werd alle signalisatie in de wijk aangebracht. Enkel in de Prins Van Luiklaan moet er nog een kleine aanpassing aan de verkeersborden gebeuren en in de Welkomstlaan en Halleweg worden nog markeringen aangebracht.

Het is nog te vroeg om een volledige balans op te maken; dat zal gebeuren bij een zeer grondige evaluatie in het najaar (november). Alle meldingen en suggesties worden op dat moment zeker meegenomen. Kleine, al doenbare aanpassingen om de veiligheid nog te verhogen of de signalisatie duidelijker te maken kunnen uiteraard al tussentijds. Daartoe organiseren de stadsdiensten en het mobiliteitsplatform regelmatig vergaderingen. Een eerste overleg leverde  alvast een aantal antwoorden op veel gestelde vragen op.

Sint-Rochusstraat
De politie plaatste een “smileybord” op de Sint-Rochusstraat. Deze borden werken sensibiliserend, maar meten ook de snelheid. Op die manier krijgen ze een zicht op de snelheid in deze straat en kunnen er eventueel maatregelen genomen worden.

Bewoners van de Sint-Rochusstraat mogen in alle aangrenzende zones parkeren: de groene, de rode én de gele. Ook al staat er in de brochure en op hun bewonerskaart  enkel de groene en de rode zone vermeld.

De fietssuggestiestrook vanuit de Sint-Rochusstraat doortrekken tot aan de Basiliekstraat is verkeerstechnisch niet zo eenvoudig, maar wordt zeker meegenomen in de globale evaluatie.

Chopinlaan
Ook hier plaatste de politie een “smileybord”. Zij werken sensibiliserend, maar meten ook de snelheid. Op die manier krijgen ze een zicht op de snelheid in de Chopinlaan en kunnen er eventueel maatregelen genomen worden.

De verkeersdruk in de Chopinlaan wordt van nabij opgevolgd en geëvalueerd.

Balthazarstraat
De Lijn werd gecontacteerd en de snelheidsmeldingen werden overgemaakt. De Lijn neemt initiatieven om foutparkeerders te sensibiliseren (flyers).

 Albertstraat
Er wordt bekeken of de aannemer die de schilderwerken voor de stad uitvoert  fietslogo’s kan aanbrengen op het fietspad, dat nu soms als parkeerstrook wordt gebruikt. Sowieso komen er uiterlijk in december “Biggenruggen ” (ovaalvormige  afscheidingen die dienen om weggedeelten van elkaar te scheiden) op deze plaats.

De Albertstraat wordt in 2018 heraangelegd. Bij de heraanleg wordt een rode toplaag aangebracht zodat de fietsstraat nog beter herkenbaar is.

Melkerijstraat
Er wordt bekeken of de aannemer die de schilderwerken voor de stad uitvoert fietslogo’s op het fietspad kan aanbrengen. Sowieso komen er uiterlijk in december “Biggenruggen” (ovaalvormige afscheidingen die dienen om weggedeelten van elkaar te scheiden) op deze plaats.

- De breedte van de parkeerstrook in De Melkerijstraat is wettelijk correct en gekozen in  functie van de beschikbare ruimte in de straat. Voorheen was er geen belijning in de Melkerijstraat om de parkeerstroken aan te duiden.

Nijvelsesteenweg ter hoogte van de Halleweg (fietsoversteek)
De fietsers hebben voorrang op de oversteekplaats. De oversteek wordt aangeduid met de nodige verkeersborden. Ter hoogte van de bakkerij werd een verdrijvingsvak (witte schuine strepen) aangebracht om de zichtbaarheid te verhogen. Op zo’n verdrijvingsvak mag je niet rijden, stilstaan of parkeren. Omdat dit toch gebeurt, worden er op korte termijn betonblokken geplaatst.

Biezeweide
Er worden extra plooibakens aangebracht ter hoogte van de knip om de doorgang onmogelijk te maken.

Elisabethlaan en Leopoldstraat
Eind september wordt door het mobiliteitsplatform bekeken of hier ook bewonersparkeren kan worden ingevoerd.

Wat is het verschil tussen een fietspad, een fietssuggestiestrook en een fietsstraat?
Een fietspad is geen onderdeel van de rijbaan. Auto’s en motorfietsen mogen er niet op rijden, stilstaan of parkeren. Een fietspad wordt minstens aangeduid door twee evenwijdige onderbroken strepen of een verkeersbord D7 (blauw bord met witte fiets). Vaak worden fietspaden rood geschilderd, maar dit is geen vereiste. Een fietssuggestiestrook is wel een deel van de rijbaan en dus niet afgebakend door evenwijdige witte strepen. Meestal worden ze aangeduid door een okerkleurige aanduiding of fietslogo’s op het asfalt. Auto’s mogen er wel rijden of stilstaan. De strook maakt vooral duidelijk dat er fietsers kunnen, maar niet moeten rijden. Een fietsstraat is een straat die als fietsroute is ingericht en waar fietsers altijd voorrang hebben. Auto’s zijn er ook toegestaan aan maximumsnelheid 30 km/u.

Mogen fietsers nu alles in de Sint-Rochuswijk?
Uiteraard niet. Fietsers moeten zich ten allen tijde aan de verkeersregels houden. Ook zij moeten extra waakzaam zijn door de gewijzigde verkeerssituatie en rekening houden met het  gemotoriseerd verkeer. Ze vragen hetzelfde aan de chauffeurs van gemotoriseerde voertuigen. Heb respect en begrip voor elkaar.

De stad zal het plan verder van dichtbij opvolgen en alle vragen en meldingen worden  doorgegeven aan de dienst OMM-openbare werken om op te nemen in de evaluatie later dit jaar. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 sep 2017
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 15 jun 2018
Marc Sluys | 12 jun 2018

archief