Tien jaar zorg- en schoolondersteuning in HALLE

Tien jaar zorg- en schoolondersteuning in HALLE

Naft
 

De stad Halle dringt aan op een structurele subsidiering van het NAFT-project. Dit initiatief, dat zo'n 10 jaar geleden in Halle werd opgestart onder de noemer 'Time Out', zorgt ervoor dat jongeren met zorgen en problemen niet afhaken in het secundair onderwijs. Alle betrokken partners blikken tevreden terug. Met het ondertekenen van een verklaring willen ze ook hun engagement voor de toekomst kracht bijzetten.

Halle is een belangrijke onderwijsstad. Momenteel lopen er circa 11.000 leerlingen school, zo’n 6.100 van hen zitten in secundair onderwijs. Wellicht zal dat aantal de volgende jaren nog toenemen. Het stadsbestuur, dat zelf geen (regulier) onderwijs meer organiseert, neemt de regierol in het onderwijslandschap voor zijn rekening. Het wil onder meer een beleid uittekenen dat inzet op preventie en ervoor zorgt dat ook de meest kwetsbare kinderen en jongeren aan boord kunnen blijven. Het NAFT-project (Naadloze Flexibele Trajecten), vroeger beter bekend als ‘Time Out’, past perfect in deze visie.

Schooluitval voorkomen: Het NAFT-project probeert schooluitval in het secundair onderwijs te vermijden. NAFT biedt daarom aan risicojongeren een kwaliteitsvol en intensief traject op maat aan met de bedoeling hen opnieuw te laten aansluiten bij het schoolgebeuren. Vaak gaat het om jongeren die socio-emotioneel gekwetst zijn of in deze pubertijdsjaren met zichzelf in de knoop liggen. Om de één of andere reden voldoen ze niet aan de verwachtingen die ouders, de school en/of de maatschappij vooropstellen. Ze hebben soms een laag zelfbeeld of lijken moeilijk te functioneren. Maar dankzij een NAFT-traject wordt er op al deze vlakken aardig wat vooruitgang geboekt.

Een positieve uitweg voor leerlingen, ouders en school: Elke NAFT-begeleiding heeft een remediërende functie. Dit project kan voorkomen dat leerlingen definitief uit de onderwijsboot vallen. Het biedt vaak een oplossing voor een individueel probleem en het geeft leerlingen ook de kans zich te herpakken. Met een NAFT-begeleiding krijgt ook de school een uitweg aangeboden die meer resultaat oplevert dan pakweg een zware sanctie of tuchtmaatregel. Het voorkomt dat jongeren op de dool raken tijdens hun zoektocht naar een andere school of een nieuwe studierichting. NAFT zorgt er dus voor dat minder leerlingen zonder kwalificatie het onderwijs verlaten. De ouders van de betrokken leerlingen ervaren de NAFT-begeleiding doorgaans als een nieuwe kans voor hun kind. Want een definitieve schorsing zou voor een school natuurlijk de gemakkelijkste oplossing zijn. Door in te stappen in een NAFT-project maken de school en het CLB duidelijk dat ze de leerling niet zomaar opgeven. De school engageert zich bovendien om de leerling opnieuw op te nemen in de schoolgemeenschap na het NAFT-traject. Dit is trouwens een voorwaarde om in aanmerking voor een individuele begeleiding.

Halle was zorgpionier: NAFT was vroeger beter bekend als het Time Out Project en werd in Halle, na overleg met de secundaire scholen, opgericht in het schooljaar 2008-2009. Halle was destijds één van de eerste steden waar een dergelijk initiatief werd opgestart. Het is een netoverschrijdend programma dat al die jaren kon volgehouden worden dankzij de financiële inspanningen van de stad Halle en de middelen die ter beschikking werden gesteld in het raam van het Flankerend Onderwijs Beleid (FLOB). Ook het Federaal Impulsfonds en de provincie Vlaams-Brabant kwamen met geld over de brug. De stad Halle doet voor de realisatie van dit project al 10 jaar een beroep op ARKTOS vzw en Groep INTRO vzw. In deze 10 jaar werd er heel wat expertise opgedaan en een goed werkend netwerk uitgebouwd.

Knowhow in gevaar door uitblijven ondersteuning: De opgebouwde expertise dreigt echter verloren te gaan door het verdwijnen van een aantal subsidies. Zo zijn de provinciale middelen verdwenen omdat onderwijsbeleid niet langer deel uitmaakt van het takenpakket van de provincie. Ook de subsidies van het Flankerend Onderwijsbeleid en het Federaal Impulsfonds zijn intussen opgedroogd.

Gelukkig werd Halle (samen met Dilbeek en Vilvoorde) erkend als centrumregio. Hierdoor kreeg Halle een extra ondersteuning om de stedelijke problemen waarmee het geconfronteerd wordt door de nabijheid van Brussel, aan te pakken. Met deze middelen kan Halle ook het NAFT-project alsnog een toekomst geven. En dat is nodig want uiteindelijk is elke jongere een deel van onze toekomst.

De stad blijft dan ook aandringen op een structurele subsidiëring van dit initiatief. Tot slot wil Halle een ruimere ondersteuning. Zo werden in de ganse provincie Vlaams-Brabant slechts 94 trajecten door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. De vraag is duidelijk veel groter dan het aanbod.

De stad Halle, de scholen, de CLB’s en de projectuitvoerders stellen alles in het werk om dit zinvolle project te behouden. Om hun enthousiasme kracht bij te zetten en een duidelijk signaal te geven aan de overheid, ondertekenden ze een engagementsverklaring. Daarin wordt nogmaals de rol gestipuleerd die elke partner voor zijn rekening zal nemen. Op die manier kan schooluitval ook in de toekomst zoveel mogelijk vermeden worden.Meer info dienst Integrale veiligheid | integrale.veiligheid@halle.be | T 02 365 97 15

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 mei 2018
Devogeleer Emile
Ingezonden foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Devogeleer Emile | 21 mrt 2019
Devogeleer Emile | 19 mrt 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 18 mrt 2019
Sam Herremans | 15 mrt 2019

archief