HALLE – 28ste Nationale Ontmoetingsdag van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid

HALLE – 28ste Nationale Ontmoetingsdag van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid

Dsc_3838_01__large_
 
Dsc_3848_01__large_
 
Dsc_3856_01__large_
 
Dsc_3860_01__large_
 
Dsc_3886_01__large_
 
Dsc_3877_01__large_
 
Dsc_3915_01__large_
 
Dsc_3953_02__large_
 
Dsc_3959_01__large_
 
Dsc_3962_01__large_
 
Dsc_3964_01__large_
 

 Zaterdag 6 oktober 2018 vond in Halle de 28ste Nationale Ontmoetingsdag van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid plaats. Eredekens van de Arbeid zijn titularissen van de hoogste onderscheiding op het gebied van arbeid toegekend door Z.M. De Koning op voorstel van een Organiserend Comité, dat samengesteld is uit de sociale partners van de betrokken sector.

De waardigheid van Eredekens van de Arbeid houdt eveneens een representatieve opdracht in die de titularis belast met het uitdragen van de tradities en de waarden van zijn beroep of functie.

Daarnaast dient hij het moreel en sociale prestige van zijn vakgebied of functie te verpersoonlijken.

Sinds vrijdag zitten de Eredekens samen in het Martins Red Hotel in Tubeke vanwaar zij samen een rondleiding kregen in de onderneming Colruyt in Halle, een economische parel van de streek. Daarna ging het nog richting Gaasbeek voor een bezoek aan het prachtige kasteel.

Op zaterdag 6 oktober ontmoeten zij elkaar in het auditorium van het “Heilig Hartcollege” voor de academische zitting. Na de verwelkoming van Burgemeester D.Pieters mocht Liesbeth Sabbe Directeur Mens en Organisatie Colruyt Groep, de zitting openen met een betoog over duurzaam ondernemerschap. Zij werd opgevolgd door topsprekers zoals de heer Fons Leroy, Gedelegeerd bestuurder van de VDAB, mevrouw Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris van het ACV en de heer Rudi De Leeuw, in zijn functie van Voorzitter van de Europees Verbond van Vakverenigingen.

De Verenigde Accordeonisten van Halle zorgde voor het muzikaal intermezzo.

Zij zijn de ambassadeurs van hun sector.

De titel is verbonden met een mandaat van vijf jaar waarna de Eredeken de toelating kan krijgen om de titel van Emeritus-Eredeken van de Arbeid te dragen.

Hoe worden ze benoemd? De kandidaten worden alleen voorgedragen door werkgevers- of werknemers- of professionele organisaties die vertegenwoordigd zijn in het Organiserend Comité van de betrokken sector.

De kandidatuur van de voorgedragen kandidaat moet unaniem goedgekeurd worden binnen het Organiserend Comité en deze beslissing dient ook aanvaard te worden door de Commissaris-generaal der Regering.

De waardigheid van Eredeken van de Arbeid wordt toegekend op basis van de professionele waarde van de kandidaat en zijn vermogen om de tradities en de waarden van zijn beroep of functie uit te dragen. Bovendien dient hij in staat te zijn het moreel en sociaal prestige van zijn vakgebied of functie te verpersoonlijken.

De titularis krijgt een representatieve opdracht met in principe een looptijd van vijf jaar. Het aantal benoemingen tot Eredeken van de Arbeid is strikt vastgelegd per sector. De Eredekens die hun mandaat beëindigd hebben en hun taak hebben vervuld, kunnen worden toegelaten tot het emeritaat.

Het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid: De Eredekens en de Emeritus-Eredeken worden verenigd in het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid van België, een stichting van openbaar nut dat sinds haar stichting in 1957 nauw samenwerkt met het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid. De Raad van Bestuur is belast met het jaarlijks inrichten van activiteiten en met het onderhouden van de onderlinge communicatie door middel van een nieuwsbrief.

Zij ontmoeten elkaar:

  • Op sectoriaal vlak: tijdens de selectieprocedures van Laureaat van de Arbeid geleid door het Koninklijk instituut der Eliten van de Arbeid en de evenementen georganiseerd door de organisaties van hun sector.

  • Op lokaal vlak: ter gelegenheid van de jaarlijkse uitreiking van de brevetten van het Laureaat van de Arbeid door de lokale overheden.

  • Op federaal vlak: tijdens de evenementen georganiseerd door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid en tijdens de Nationale Ontmoetingen van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid.


 Het hoofddoel van deze ontmoetingen is een gedachtewisseling te laten plaatsvinden tussen de leden van het College in een intersectorale en gezellige context.

  • Contacten stimuleren op provinciaal niveau tussen de Eredekens en de regionale en lokale overheden alsook de socio-economische partners.

  • De Eredekens motiveren voor de doelen nagestreefd door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid.

  • Dit jaar zal de ontmoeting zich openstellen voor de Laureaten van de Arbeid van de Provincie Vlaams-Brabant en in het bijzonder voor de jonge Laureaten van de Arbeid en Young Talent in Action, ambassadeurs van het VBO die zich hebben ingezet voor het initiatief “Jongerenplein” van het KIEA.

Dit principe werd aangenomen vanaf het begin. Deze dagen vonden afwisselend plaats in een Vlaamse Provincie, een Waalse Provincie en in de hoofdstad Brussel.

Voordelen hiervan waren het contact bevorderen tussen de Eredekens van een verschillende taalrol, het laat een belangrijke deelname van Eredekens toe op Provinciaal vlak en het laat institutionele contacten toe op het gedecentraliseerde niveau.


 


 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
06 okt 2018
Devogeleer Emile
© Devogeleer Emile
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 15 okt 2019
Marc Sluys | 11 okt 2019
Devogeleer Emile | 11 okt 2019
Devogeleer Emile | 09 okt 2019

archief