Stadsmonitor 2018 en omgevingsanalyse basis voor meerjarenplanning in HALLE

Stadsmonitor 2018 en omgevingsanalyse basis voor meerjarenplanning in HALLE

Gemeenteraad_
 

Momenteel stippelt het stadsbestuur samen met de stadsdiensten de meerjarenplanning 2020-2025 uit. Om zoveel mogelijk tegemoet aan de noden van de inwoners doet de stad een beroep op de stadsmonitor, waarbij zo’n 1.500 inwoners uitgebreid bevraagd werden over het leven in de stad. Via een omgevingsanalyse werden ook alle cijfergegevens over bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid, de koopkracht of de werkloosheid in kaart gebracht. Al deze input zal het nieuwe stadsbestuur nu gebruiken als insteek voor het nieuwe meerjarenplan.  

Welke beleidskeuzes wil het nieuwe bestuur de volgende jaren maken? En wat is de financiële vertaling ervan? En is dit ook haalbaar? Dat zijn de kernvragen van een meerjarenplanning. Het spreekt voor zich dat een goed beleid zoveel mogelijk tegemoet komt aan de noden van een stad. Daarom maakt het stadsbestuur o.a. gebruik van twee dankbare beleidsinstrumenten: de stadsmonitor en de omgevingsanalyse 

Wat is een stadsmonitor?

In het voorjaar van 2018 kregen 1.500 willekeurig gekozen Hallenaren een enquête in de brievenbus en werden ze uitgebreid bevraagd over het leven in de stad. In 2012 en 2015 werd ook al zo’n bevraging georganiseerd. De resultaten van de enquête worden vergeleken met de statistieken uit de vorige bevragingen. Op deze manier krijgt het stadsbestuur zicht op wat er leeft in de stad, hoe de stad zich ontwikkelt en wat de Hallenaren vinden van het aanbod aan onderwijs, kinderopvang, cultuur en sport. Ook onderwerpen zoals mobiliteit en veiligheid komen uitgebreid aan bod. 

De stadsmonitor doet Halle soms blozen maar dwingt ons ook om in eigen boezem te kijken. Deze bevraging maakt dus duidelijk waar Halle sterk in is en wat de pijnpunten zijn. Deze gegevens wil het stadsbestuur gebruiken om het beleid uit te stippelen en te sturen. 

Wat is een omgevingsanalyse?

Anderzijds werd er ook een omgevingsanalyse opgemaakt waarbij alle mogelijke cijfergegevens uit diverse databanken werden verzameld. Gegevens en prognoses over o.a. de groei van het aantal inwoners, de bevolkingsdichtheid en de vergrijzing. Voorts bevat de analyse tal van economische gegevens over de koopkracht, de werkgelegenheid, het gemiddelde inkomen, ... Ook cijfers over de sociaal-culturele context zitten vervat in deze analyse. Hoe tevreden zijn onze inwoners? Waarover maken ze zich zorgen? … En er wordt een analyse opgemaakt op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable devolopment goals of SDG's genaamd). We hebben het dan over thema’s zoals gezondheid, onderwijs, armoede, gendergelijkheid, …. 

Het spreekt voor zich dat zowel de stadsmonitor en de omgevingsanalyse een schat aan informatie bevatten die gebruikt kunnen worden als basis voor de beleidskeuzes van het stadsbestuur. 

Info: bestuursondersteuning | beleidsondersteuning@halle.be | T 02 365 96 03

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 mei 2019
Sam Herremans
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Roger Swalens | 26 mei 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Roger Swalens | 15 mei 2020
Marc Sluys | 12 mei 2020

archief