HALLE - Vlaams Bouwmeester roept op voor terras aan de Zenne

HALLE - Vlaams Bouwmeester roept op voor terras aan de Zenne

Stad_halle_

De Vlaamse Milieumaatschappij, de stad Halle en de provincie Vlaams-Brabant zoeken een ontwerpteam voor de aanleg van een of meerdere verblijfsplekken aan de Zenne, die het contact tussen de bewoners, de gebruikers van de publieke ruimte en de waterloop kunnen versterken.”  Zo meldt de Vlaamse Bouwmeester. In mensentaal: Halle wil langs de Zenne en het Zennepad leuke plekken, waar je even kan verpozen. En daar  moeten de beste ontwerpen voor gevonden worden.

 

Context

Deze ontwerpopdracht kadert in de strategische visie op het Zennelandschap, zoals die werd ontwikkeld in de  landschapsstudie Zennepark, opgemaakt in opdracht van de stad Halle. Streefdoel is een langgerekt landschapspark, “dat de Halse identiteit kan versterken en kan bijdragen aan de opwaardering van de woon- en leefkwaliteit in de stad.” In het landschapspark wordt een onderscheid gemaakt tussen hoogdynamische en laagdynamische verblijfsplekken. Harde recreatieve functies zoals sportactiviteiten en speelzones situeren zich voornamelijk langs de nieuwe stedelijke Zenne. De verblijfsplekken langs de landelijke Zenne zijn eerder gericht op een zacht recreatief gebruik. Vandaar  de termen “hoog” en “laag”.

 

Bij enkele verblijfsplekken zou men  de oevers te verlagen zodat men dichter bij het water kan komen. De opdracht gaat net daarover. De oeververlaging biedt zowel een landschappelijke als ecologische meerwaarde, met bijzondere aandacht voor kindvriendelijke (water)speelzones.

 

In de strategische landschapsvisie gaat het over de Eizingenmolen, het Albertpark en de Leide.Het doel van deze ontwerpopdracht is de principes omzetten in uitvoerbare ontwerpen. Die moeten een zekere robuustheid garanderen, zowel qua gebruik als wat de waterhuishouding betreft: het verschil tussen de hoog- en laagwaterstanden van de Zenne kan oplopen tot een tweetal meter.

 

De opdracht omvat de opmaak van een ontwerp en budgetraming tot en met de opmaak van de omgevingsvergunnningsaanvraag en een definitief ontwerp. De ontwerper staat in voor de opvolging van de werken. 

Budget

 

Er wordt uitgegaan van een uitvoeringsbudget van 0,5 tot 1 miljoen euro wat kan bijgesteld worden in de loop van de procedure. Voor de uitvoering van de volledige opdracht wordt een forfaitair bedrag voorzien van max. 80.000 euro (excl. btw). Maximaal 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 01.07.2019, 12.00 uur

 

Maximaal 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 2.000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht. Meer info bij Hedwig Truyts: hedwig.truyts@vlaanderen.be 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 mei 2019
Roger Swalens
Roger Swalens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 15 okt 2019
Marc Sluys | 11 okt 2019
Devogeleer Emile | 11 okt 2019
Devogeleer Emile | 09 okt 2019

archief