HALLE - Villalaan schrijft naar de gemeenteraad en het schepencollege

HALLE - Villalaan schrijft naar de gemeenteraad en het schepencollege

Outlook-jyhhbdkg
 

 

Sloop van unieke Art Nouveau-villa

"Naar aanleiding van de dreigende sloop van de Villa “Van Lier” (Villalaan 51) uiten wij onze bezorgdheid over speculatieve vastgoedprojecten in onze prachtige stad." Inmiddels is het Comité ook met een petitie gestart. Die vind je hier.

 Dat schrijft het  gloednieuwe Comité van bewoners van de Villalaan in Halle in een open brief aan de burgemeester, het schepencollege en de gemeenteraadsleden van Halle.  De letterlijke  tekst  ervan kan je hierna lezen. 

"Naar aanleiding van de dreigende sloop van de Villa “Van Lier” (Villalaan 51) uiten wij onze bezorgdheid over speculatieve vastgoedprojecten in onze prachtige stad. Wij hopen dat u zich openstelt voor onze boodschap en nadenkt over een toekomstvisie betreffende stedelijke ontwikkeling. Indien we stedelijke democratie, duurzame stadsvernieuwing en wonen op mensenmaat ernstig nemen, dan dringt de vraag zich op of we nog steevast de kaart moeten trekken van megalomane private initiatieven en de ruimtelijke ordening moeten laten afhangen van kolossale bouwprojecten.

 8 juli 2019. Wat de start van een zorgeloze vakantie had moeten zijn, draait voor de bewoners van de Villalaan en van de omliggende straten helemaal anders uit. We nemen kennis via gele affiches geplaatst in de haag van het domein gelegen op de hoek van de Villalaan en de Welkomstlaan (Villalaan 51) van “de bekendmaking van een openbaar onderzoek omgevingsvergunning”. We staan perplex. Een fraaie en unieke Art Nouveau-villa[1] met zijn volledig originele interieur zou met de grond gelijkgemaakt worden om plaats te maken voor een buitenissig appartementsblok?

 Hét “gezicht” en uithangbord van de Villalaan zou dan moeten sneuvelen in het voordeel van zielloos beton? Stadsgeschiedenis[2] en groen alweer laten verloren gaan, ondanks uw verkiezingsbeloften en voorgestelde beleid dat er zal worden ingezet op een groene, duurzame en leefbare stad? Hoe strookt dergelijk project met deze visie? We horen het graag van u.

 Intussen heeft onze verontwaardiging plaats gemaakt voor vastberadenheid om actie te ondernemen. Dit kunnen we als buurtbewoners immers niet zomaar laten gebeuren. Daarvoor zijn we veel te trots op onze straat én haar karaktervolle uitstraling. Een betonnen appartementsblok verandert het uitzicht drastisch en draagt niets bij tot de leefbaarheid van de buurt. Integendeel: (nóg) minder groen, (nóg) meer verkeersoverlast. De laatste jaren worden (te) veel open ruimten en groene gebieden verkaveld en bestraat, tijd nu om te investeren in noodzakelijke infrastructuur (groene ruimte, scholen, kinderopvang, …).

 Uit het bestuursakkoord blijkt duidelijk dat de Stad inzet op overleg en communicatie in twee richtingen, betrokkenheid van burgers wordt hoog in het vaandel gedragen. Het initiatief “Idee zoekt Stad” is hier een mooi voorbeeld van, we kunnen dergelijke initiatieven enkel toejuichen. Uit de lange lijst ideeën wordt vrij snel duidelijk dat de Hallenaren een grote gemeenschappelijke wens hebben: stop alstublieft de bouw- en verkavelwoede en grijp alle kansen om onze stad groener en aangenamer te maken. Bomen rooien en natuur opofferen om in de plaats een fietsstalling met groendak voor 44 fietsen in te planten valt ons inziens niet onder een vernieuwde visie, die ook haaks staat op hetgeen te lezen valt in de architectennota van dit project.

 Dit is een uitgelezen kans voor het stadsbestuur om aan te tonen dat er effectief wordt geluisterd naar de ideeën en zorgen van haar inwoners. Niet louter woorden, maar ook daden.

 Wij vragen u dan ook, geacht college van burgemeester en schepenen, geachte gemeenteraadsleden, om een betonproject (dat slechts het profijt dient van enkelen) en de bijhorende sloop van een van de mooiste en meest authentieke huizen van onze stad niet toe te laten. Zoek een oplossing die het samenleven ten goede komt. Laat ons de leefbaarheid en het karakter van onze straat (én stad) koesteren, en laat ons dus ook de prachtige geschiedenis van dit domein behouden. Wij, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, danken u.

 Hoogachtend

 

[1] De architect was René Housiaux, van wie enkele Brusselse huizen geïnventariseerd zijn als bouwkundig erfgoed (www.irismonument.be)

[2] De villa werd begin 20ste eeuw gebouwd door de familie die toen eigenaar was van de cichorei-fabriek Pacha "

 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
22 jul 2019
Roger Swalens
Roger Swalens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Roger Swalens | 13 dec 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Roger Swalens | 11 dec 2019
Roger Swalens | 10 dec 2019
Roger Swalens | 10 dec 2019

archief