HALLE - Gemeenteraad keurt bouw woningen vijver Essenbeek goed

HALLE - Gemeenteraad keurt bouw woningen vijver Essenbeek goed

20191126_205055
Bij de bespreking van de overeenkomst tussen stadsbestuur en bouwpromotor was er protest....
 

Onder grote belangstelling van de Essenbekenaren zelf, heeft de gemeenteraad van Halle  meerderheid tegen oppositie dinsdagavond 26 november het licht op groen gezet voor de bouw van 11 woningen aan de zijde Kasteelstraat van de vijver in Essenbeek.  De  zitting verliep in een enigszins gespannen sfeer. Een poging van de oppositie om het dossier uit te stellen,  was niet succesvol. De meerderheid moitveerde haar ja-stem als volgt: "Na jarenlang juridisch getouwtrek heeft de gemeenteraad vanavond een oplossing goedgekeurd voor het dossier van de kasteelvijver in Essenbeek. 

 Het dossier loopt al meer dan 20 jaar en er zijn in het verleden verschillende procedures gevoerd. Het stadsbestuur heeft het gevraagde bouwproject in het verleden zelf niet vergund, maar de eigenaar kreeg via de provincie een bouwvergunning. Momenteel loopt er een ultieme procedure voor de raad voor vergunningenbetwistingen. Die procedure wordt nu onder zeer strikte voorwaarden stopgezet.

 Het stadsbestuur gaat met deze oplossing niet in tegen het actiecomité, maar neemt haar verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk aan hun bekommernissen tegemoet te komen. Burgemeester Snoeck vertelt: “De stad is in elk geval gebonden door de gerechtelijke uitspraken die in het verleden gedaan werden. De rechtbank heeft beslist dat er gebouwd mag worden op de Kasteelstraat. Dat is jaren aangevochten, maar tot hiertoe helaas zonder succes. De eis van de oppositie en het actiecomité om niet te bouwen is juridisch niet meer haalbaar. Wij kunnen de uitspraken van de rechtbanken niet naast ons neerleggen.”  

Ondanks de kritiek van een deel van de oppositie meent burgemeester Snoeck dat dit de beste oplossing is: “Wij staan achter deze oplossing omdat we daarmee zekerheid hebben dat er zicht op de vijver is. De bebouwing wordt zoveel mogelijk beperkt en er is een doorgang van het centrum van Essenbeek naar de vijver. Meer zelfs: er zal een pad aangelegd worden rond de vijver, dat voor iedereen toegankelijk is, en op termijn kunnen we de doorsteek maken naar het Warandepark. Dat is veel meer dan wat we kunnen halen voor de rechtbank. We maken private grond gedeeltelijk publiek. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend.”

 Over de procedures inzakz de toestand van de vijver was de burgemeester duidelijk. “Op vandaag moet de natuurlijke biotoop van de vijver zoveel mogelijk hersteld worden, zodat plant en dier er opnieuw kunnen floreren.”

 Er was de afgelopen dagen wat constellatie over het geheim karakter van de dading. “Er is helemaal geen sprake van een geheim akkoord, zoals beweerd wordt”, vervolgt de burgemeester. “De dading die gesloten wordt, heeft een vertrouwelijk karakter. Dat is gebruikelijk bij een dading. Geen van beide partijen mag naar derden toe communiceren over de inhoud van het akkoord. Maar in de gemeenteraad en met de gemeenteraadsleden kan het dossier natuurlijk wél uitvoerig besproken worden. En dat is ook gebeurd. We hebben het dossier verschillende keren besproken met de gemeenteraadsleden en onze raadsman is ter plaatse alle vragen komen beantwoorden. De geheimhouding heeft dus niets met heimelijkheid te maken. Iedereen die de vijver een warm hart toedraagt moet zich realiseren dat de vijver niet gebaat is bij een jarenlange juridische strijd waarvan de uitkomst hoogst onzeker is.”

De N-VA fractie in de gemeenteraad gaat na of ze de genomen beslissing nog kan ombuigen. Het comité "Red de Vijver" dat jarenlang  voor het behoud van het  beschermde dorpsgezicht  en de oorspronkelijke vijver ijverde, heeft alles samen naar verluidt een flink stuk meer dan dertigduizend euro geïnvesteerd in gerechtelijke procedures, onder andere bij de Raad van  State. 

 

 

 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 nov 2019
Roger Swalens
eigen foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Roger Swalens | 26 mei 2020
Roger Swalens | 26 mei 2020
Roger Swalens | 15 mei 2020

archief