HALLE heeft herstelplan na Corona

HALLE heeft herstelplan na Corona

Logo_halle
 

Halle heeft een herstelplan uitgewerkt dat inwoners, verenigingen, handelaars en ondernemingen meer ademruimte moet geven na de coronacrisis. Het gaat daarbij niet enkel om fiscale maatregelen. We voorzien ook tal van acties die het algemeen welzijn in onze stad bevorderen. 

 

 "De federale en Vlaamse overheid namen al verschillende maatregelen om inwoners, handelaars en ondernemingen extra zuurstof te geven tijdens de coronacrisis. Maar om ook op de lokale noden antwoorden te bieden, pakt de stad Halle uit met een herstelplan. Als lokaal bestuur worden we immers dagelijks geconfronteerd met de wonden die de coronacrisis in onze stad heeft achtergelaten. Met dit herstelplan proberen we hierop in te spelen. Bijzondere aandacht gaat daarbij ook naar onze kinderen en jongeren, de meest kwetsbare inwoners en de lokale economie. Het plan valt uit elkaar in 6 grote delen.

 

Wat doen we voor onze inwoners?

 • De stad zorgt voor een aanvullende crisissteun voor inwoners die – ongeacht hun statuut - door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Deze steun wordt toegezegd na een sociaal en financieel onderzoek. We maken het aanbod op het vlak van financiële hulpverlening zo ruim mogelijk bekend. Om dit alles mogelijk te maken voorzien we dit jaar een bijkomend bufferbudget van 250.000 euro.
 • Via lokale organisaties voorzien we materiële hulp zoals hygiënische producten voedsel of hulpmiddelen voor het onderwijs. 
 • De stad gaat een actieve en bemiddelende rol spelen voor mensen die de gezondheidsfacturen of de huur niet meer kunnen betalen. Medische verzorging en een goeie huisvesting zijn ook in coronatijden een basisrecht.
 • Maar ook vrije tijd is dat. Daarom proberen we de geplande stadsevenementen te vervangen door een waardevol alternatief. Zo denken we eraan om de geplande openluchtcinema te vervangen door een drive-inbioscoop en de festivals te vervangen door kleinschalige concerten. Voorts is de toegang tot het stadsmuseum tot het einde van dit jaar gratis.
 • Heel wat inwoners zijn gestorven aan het covid-19-virus. Maar ook mensen die overleden zijn door een andere oorzaak kregen tijdens de lockdown geen normale uitvaart. Voor hen allemaal organiseren we eind dit jaar een herdenkingsplechtigheid. Ook op psychologisch of emotioneel vlak proberen we de nabestaanden te ondersteunen met allerlei informatiesessies over rouwen en eenzaamheid en extra afscheidsmomenten op de begraafplaats.
 • Heel wat inwoners hebben tijdens de coronacrisis het fietsen en wandelen herontdekt. Daarom worden alle straten in het historisch centrum een fietsstraat. Wagens blijven in deze straten uiteraard welkom maar mogen niet sneller rijden dan 30 km/u en ze mogen ook geen fietsers inhalen. Dit betekent niet dat we alle straten rood gaan schilderen, maar wel wordt overal de nodige verkeersignalisatie voorzien. Voorts plaatsen we nog dit jaar twee extra fietsenstallingen in het centrum.

Wat doen we voor onze handelaars, horeca-uitbaters en ondernemingen?

 • De stad zal heel wat belastingen en retributies schrappen voor de periode tussen 13 maart, dat is de dag dat de lockdown intrad, en 30 september 2020. Het gaat dan onder meer over de belasting op terrassen of de inname van openbaar domein voor handelsactiviteiten. Ook de belasting op de ambulante handel voor markten en kermissen moet voor deze periode niet betaald worden.
 • Horecazaken mogen hun terrassen uitbreiden om de veiligheidsafstand van 1,5 m tussen de klanten en het personeel te garanderen. Intussen werd voor elke horeca-uitbater een haalbaar plan uitgewerkt waarbij de doorgang voor hulpdiensten of voetgangers gegarandeerd blijft. De extra inname van het openbaar domein is gratis voor de horeca-uitbaters.
 • Inwoners kunnen Halle Trakteert-bons kopen waarbij ze 10% korting krijgen op een waardebon van maximum 100 euro. Op die manier stimuleren we het lokaal winkelen. Een eerste actie werd opgestart toen de niet-essentiële winkels opnieuw de deuren openden. Een tweede actie is voorzien in de loop van de maand juni, op die manier ondersteunen we ook de cafés en restaurants die nu opnieuw de deuren mogen openen. Een bijkomende actie is mogelijk tegen het najaar. We zorgen ook voor de nodige stickers die de veiligheidsmaatregelen accentueren en logistieke ondersteuning opdat iedere handelaar en klant zich ook veilig voelt.
 • We voorzien een promotionele ondersteuning voor de handelaars. Zo was vorige week Radio 2 al te gast in onze stad waarbij het winkelhieren uitgebreid gepromoot werd. Hiervoor schakelen we ook de eigen communicatiemiddelen in. Zo voorzien we een speciale editie van het stadsmagazine Info Halle waarin de lokale handelaars zichzelf gratis kunnen promoten.

Wat doen we voor onze verenigingen?

 • We verhogen de subsidiepot voor onze verenigingen eenmalig met 25%! Ook gaan we zeer pragmatisch om met de voorwaarden die gelden voor het verkrijgen van een subsidie. Hiermee willen we vermijden dat verenigingen de extra kosten door de coronamaatregelen aan hun leden doorrekenen of dat ze hun werking moeten stopzetten of inperken. Hiervoor wordt zo’n 125.000 euro extra vrijgemaakt.
 • Voorts krijgt Halle 500.345 euro uit het noodfonds van de Vlaamse regering om sport- cultuur- en jeugdverenigingen te ondersteunen. Dit geld komt bovenop de subsidieverhoging van de stad. Daardoor krijgen de verenigingen extra zuurstof. En dat is nodig want door de coronacrisis werden heel wat activiteiten noodgedwongen geschrapt.
 • Verenigingen die in geldnood zitten, kunnen hun subsidies ook vroeger uitbetaald krijgen. Een extraatje bijverdienen kan nog steeds met onze mondmaskeractie. De stad betaalt 1,5 euro voor elk mondmasker dat voldoet aan de veiligheidsnormen. Hiervoor werd eerder al 80.000 euro vrijgemaakt.
 • De evenementen waarbij de stad een partner is worden best zoveel mogelijk uitgesteld naar een later moment. De subsidies die hiervoor voorzien waren, kunnen hiervoor opnieuw gebruikt worden.
 • De stad voorziet een financiële steun van zo’n 9000 euro voor Halattraction die nu een loods huurt om de praalwagens van de groepen te bewaren voor het volgende carnavalsfeest.
 • Het projectsubsidiereglement wordt versoepeld voor 2020 en 2021. Verenigingen krijgen daardoor extra kansen om hun werking opnieuw op te starten. Een projectsubsidie kan uitzonderlijk ook meer dan 3 keer aangevraagd worden voor eenzelfde project.

Wat doen we voor de zorginstellingen?

 • Zorgverleners of veiligheidspersoneel die tussen 13 maart en 30 juni een parkeerboete kregen tijdens de uitoefening van hun job kunnen een kwijtschelding van de boete krijgen.
 • Het personeel van de zorginstellingen van de stad krijgen, voor hun uitzonderlijke inzet, een gevarenpremie bovenop hun loon. De extra kost wordt geraamd op 76.000 euro.
 • We leggen voor de zorgtaken van de zorginstellingen een strategische stock aan van beschermingsmateriaal.
 • We blijven ook in de toekomst de regierol voor de gezondheidszorg voor onze rekening nemen. Tijdens de coronacrisis is meermaals gebleken dat dit nodig was, zeker op ogenblikken dat er soms tegenstrijdige aanbevelingen waren. Door de verschillende partijen regelmatig samen te brengen en een doordachte aanpak uit te werken die door iedereen gedragen wordt, wordt de gezondheidszorg in onze stad geoptimaliseerd.

Wat doen we voor onze kinderen en jongeren?

 • Het vrijetijdsaanbod op locatie voor kinderen zal deze zomer door de strenge maatregelen beperkt zijn. Daarom kunnen kinderen gebruik maken van een inspirerend doeboekje vol tips en tricks om te spelen, te bewegen en te genieten in de eigen buurt. Dit kan binnenkort afgehaald worden in de bib, Jeugd & Onderwijs, het stadhuis of het Sociaal Huis.
 • We ondersteunen zo goed mogelijk de niet-commerciële kampen en speelpleinwerkingen in onze stad. We laten ook de eigen speelplein- en tienerwerking doorgaan en voorzien een tweede locatie om de werking zo ruim mogelijk te maken.
 • We promoten de speelstraten en leveren extra speelkoffers aan.
 • We ondersteunen de scholen met handgels en stellen ook stadslokalen en eventueel poetspersoneel te beschikking.
 • We starten een systeem op van leerbuddies, dat zijn vrijwilligers die leerlingen met een leerachterstand begeleiden. De capaciteit bij de schoolopbouwwerker wordt verdubbeld. Op die manier kunnen we de komende maanden beter antwoorden formuleren op de leerachterstand die is ontstaan bij de Halse leerlingen door de coronacrisis.
 • We zamelen oude laptops in en herstellen ze om ervoor te zorgen dat iedereen de lessen thuis online kan volgen.
 • We voorzien nu al extra ruimtes voor de blokspots van december en januari, zodat we zoveel mogelijk studenten een studieplaats kunnen aanbieden met respect voor de nodige afstand

Onze dienstverlening in het nieuwe normaal.

 • We treffen alle mogelijke maatregelen om iedereen veilig te ontvangen in het stadhuis of het Sociaal huis. We blijven tot eind augustus enkel op afspraak werken. Nadien kan je ook zonder afspraak langskomen tenzij de coronacrisis een nieuwe opflakkering kent.
 • We digitaliseren onze dienstverlening verder, maar waken ook over de digitale bereikbaarheid van de meest kwetsbare inwoners.
 • We blijven het beleid dichter bij de inwoners brengen. Naast de gemeenteraad streamen we voortaan alle belangrijke persconferenties en (overleg)commissies. Tot slot brengen we jullie meermaals per week op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit onze stad in Halle NIEUWS op YouTube, de stadsapp en Facebook. 

Dit is slechts een greep uit alle maatregelen die het stadsbestuur neemt. Lees het volledige herstelplan via https://www.halle.be/herstelplan-halle

 

Hoe financieren we dit herstelplan?

Al deze acties vragen een grote financiële inspanning van de stad. Een extra uitgave die ook niet begroot was. Bovendien misloopt de stad momenteel honderdduizenden euro’s aan inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Dat zorgt ervoor dat we naar schatting zo’n 3 miljoen euro extra zullen moeten vrijmaken in de begroting. We bekijken nog op welke manier dit zal gebeuren. Maar we gaan in geen geval de personenbelasting of de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhogen of een soort coronabelasting invoeren. We beseffen immers dat de coronacrisis voor heel wat inwoners ook een financiële impact heeft gehad. Maar met dit ambitieus herstelplan hopen we iedereen er opnieuw bovenop te krijgen. Dat is ook de reden waarom er in dit herstelplan heel veel aandacht gaat naar de meest kwetsbare inwoners, kinderen en jongeren, de lokale economie en de verenigingen." aldus het schepencollege van Halle.

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 jun 2020
Roger Swalens
ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 08 apr 2021

archief