Site aan Lamme Guiche HALLE mag niet doodbloeden

C21

Site aan Lamme Guiche HALLE mag niet doodbloeden

Halle_sk_lamme_guiche_
 

Nu het stadsbestuur toestaat dat SK Pepingen Halle weldra een kantine en nadien een stadion en kleedkamers bouwt op Sint-Rochus, blijft Lamme Guiche ongebruikt achter. “Tien jaar geleden werd 400.000 euro geïnvesteerd door de stad. We kunnen niet dulden dat Lamme Guiche nu blijft leegstaan. Lamme Guiche mag niet doodbloeden”, zegt N-VA-raadslid Benjamin Swalens.

De N-VA begrijpt dat SK Pepingen Halle vooruit wil en de perikelen met de CVBA achter zich wil laten. De actieve rol van het stadsbestuur roept echter wel vragen op. “Men heeft steeds gezegd te willen bemiddelen tussen de voetbalploeg en de CVBA. Is een ongebruikt Lamme Guiche stadion nu het resultaat van deze bemiddeling?”, vraagt Swalens zich af.

 

Volgens de erfpachtovereenkomst mag de CVBA op Lamme Guiche enkel een andere ploeg laten spelen als SK Pepingen Halle er ook speelt. Deze laatste kiest nu volop voor Kruisveld waardoor de terreinen door de CVBA niet meer aan een andere ploeg kunnen verhuurd worden. “Hoe gaat de stad dit oplossen? Breekt de stad de overeenkomst open en speelt er binnenkort een niet-Halse ploeg in een door de stad gefinancierd stadion? Of houdt de stad voet bij stuk en laat men Lamme Guiche langzaam doodbloeden?”, werpt Benjamin Swalens op.

 

Woonwijk niet overbelasten

De site aan het Kruisveld ligt kort bij een woonwijk. De N-VA vindt dat deze woonwijk geen hinder mag ondervinden van de ambitieuze plannen van de voetbalploeg. “Parkeren dient te gebeuren voor de site of op de landingsbaan waar voldoende plaats is. Onder geen beding kan toegestaan worden dat de parkeerdruk in de woonwijk zou toenemen als gevolg van het voetbal. Daarnaast dient dringend werk gemaakt te worden van voetpaden in de Ysayestraat zodat supporters veilig naar de site aan het Kruisveld kunnen wandelen”, besluit Swalens.


Reachtie van schepen Busselot
De CVBA is de erfpachthouder over de site lamme guiche, welke de onderhandelingen voert met de vzw SK Pepingen Halle. Ondanks dat de stad geen rechtstreekse betrokken partij is in deze onderhandelingen maar wel nog de oorspronkelijke eigenaar, hebben we getracht dit conflict opgelost te krijgen. Aangezien de gevraagde huurprijs door de CVBA voor de site lamme guiche een enorme stijging was voor de vzw SK Pepingen Halle, kwamen beide samen niet tot een oplossing. Om een oplossing te bieden is er oa vanuit de stad de piste voorgesteld dat men dit kon verhuren aan andere partijen. Op dit voorstel tot oplossing, kreeg de stad prompt een dagvaarding in de bus van de CVBA. 

Vanuit de stad hebben wij dus getracht om ons flexibel op te stellen om zo tot een oplossing te komen, zonder dat de volledige factuur naar de stad werd verschoven. De inspanningen die we deden om dit opgelost te krijgen, hebben blijkbaar de CVBA niet kunnen overtuigen om te kiezen voor het sportieve luik. Met de dagvaarding heeft de CVBA dus een juridische procedure gestart, waarvan we pas uitspraak hebben in februari 2021.

In de periode van 2008-2009 zijn hier inderdaad inspanningen geleverd door de stad qua investeringen. Meer dan de helft van deze kosten zat vervat in de aankoop van extra grond om de site lamme guiche uit te breiden. De stad blijft eigenaar van deze gronden, welke ook hun waarden blijven behouden los van al of niet gebruik. Uiteraard wensen wij dat onze sportinfrastructuur maximaal wordt benut en hopen we dat hier spoedig terug kan gebruik van gemaakt worden. De bal ligt echter in het kamp van de CVBA welke verantwoordelijk is voor de site en de onderhandelingen met mogelijke geïnteresseerden. 

Aangezien de CVBA nu ook de kantine op kruisveld heeft gesloten door het onderling conflict met de VZW, dreigde de werking op kruisveld geblokkeerd te worden. Daarom kwam de vzw SK pepingen Halle met de vraag of men zelf een nieuwe kantine kon bouwen om oa hun jeugdspelers en supporters te kunnen ontvangen. Hiervoor heeft de stad Halle een stuk grond in opstal gegeven aan de VZW enkel voor de bouw van een kantine. Bijkomend ziet de vzw SK Pepingen Halle hier in de toekomst de verdere uitbouw van hun eerste ploeg, waardoor er weer extra verankering komt met Halle. Hoe dit concreet vorm wordt gegeven, zal nog verder moeten blijken.   

Bij de verdere ontwikkeling van de site kruisveld moet er uiteraard maximaal ingezet worden op de parking kruisveld & welkomstlaan. De huidige situatie rondom kruisveld kan beter en veiliger. Daarom zijn de diensten aan het bekijken hoe de parking en de aanliggende straat het best wordt aangepakt om dit te kunnen realiseren. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 jul 2020
Marc Sluys
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 08 mei 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 29 apr 2021

archief