Werken achter het historisch Stadhuis HALLE bijna klaar

C21

Werken achter het historisch Stadhuis HALLE bijna klaar

Img_4987
De werken schieten goed op. Foto @ Marc Sluys
 

Langs de zijde van café De Kelt en de Basiliekstraat verdwenen eind juni de eerste containers. Gemeenteraadslid Yves Demanet ( Halle 2019) vroeg tijdens de gememeenteraad naar de verdere werfplanning van de huidige aannemer. 

Wat zijn nadien de volgende stappen met de zone achter het historisch stadhuis - hoe zal deze zone ingedeeld worden - en wat is hier de planning?

Antwoord van schepen van patrimonium Pieter Busselot (CD&V):

De restauratiefase bevindt zich in de afwerkingsfase. De aannemer is dus bezig met schilderwerken, parketwerken, elektrawerken, plaatsen van vast meubilair, enzovoort.

Werfplanningen zijn bij zo’n grote restauratie onderhevig aan de factor van onvoorzienbaarheid, dus de onderstaande planning is onder voorbehoud en zonder tegenslagen.

De ingebruikname van de gelijkvloerse verdieping door het toerismekantoor is gepland op 24 augustus. De containers van het toerismekantoor (zijde Possozplein) worden opgehaald op 3 september. Voor deze ingebruikname zal tegen de achtergevel van het Historisch Stadhuis een sanitaire container/wagen worden geplaatst, aangezien de nutsvoorzieningen pas in de nieuwbouw worden voorzien.

Samen met de stelling-traptoren, die wordt ingepakt met krimpfolie om de invloed van wind en regen te minimaliseren, zal dit de tijdelijke infrastructuur vormen in afwachting van de realisatie van een toekomstige aanbouw.

De oplevering van de restauratie zal vermoedelijk eind september kunnen plaatsvinden. Vanaf dan zal dus ook het Possozplein vrij van werfinrichting zijn.

De verdere planning van werkzaamheden achter het historisch stadhuis omvat zeer veel aspecten.

De distributiecabine van Fluvius bevindt zich in de kelder van het historisch stadhuis. Deze cabine voorziet 85 klanten van elektriciteit, waaronder een aantal handelszaken, marktkasten enz. Ook de openbare verlichting en de feestverlichting wordt van hieruit gevoed. Dit alles maakt dat deze cabine onmisbaar is en continu in dienst moet blijven. In functie van erfgoedwaardering en de uitbreiding van het Historisch Stadhuis kan deze cabine niet behouden blijven op deze locatie. Fluvius zal een tijdelijke cabine plaatsen buiten de werfzone en in de nieuwbouw wordt een nieuwe cabineruimte voorzien. Als deze ruimte klaar is wordt de werfcabine weggenomen. page1image45808640page1image45805952

Deze werken gebeuren in twee fasen, in een eerste fase worden alle kabels omgeleid naar de tijdelijke werfcabine (overzijde Possozplein ), bij het overkoppelen van de kabels zijn stroomonderbrekingen onvermijdelijk. De timing hiervoor is twee weken grondwerken op het Possozplein en twee weken kableren. Nadien wordt de oude cabine leeggemaakt.

In een tweede fase, nadat het nieuwe cabinelokaal klaar is (nieuwbouw), gebeurt de omgekeerde beweging, namelijk één week inrichten van de nieuwe cabine, twee weken grondwerken en twee weken kableren en nadien wegnemen van de werfcabine. Voor de uitvoeringsplanning van fase I zijn we afhankelijk van de planning van de netbeheerder.

Pas na de omleiding van alle sterkstroomkabels kan het veldonderzoek Archeologie plaatsvinden. Afhankelijk de richtlijnen van de archeologienota zal dit veldonderzoek voorafgaand de nieuwbouw of simultaan uitgevoerd worden. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de kans dat de realisatie nieuwbouw in het plangebied negatieve gevolgen heeft voor eventuele archeologische waarden in de ondergrond.

In dit archeologische vooronderzoek bakent men het plangebied af en onderzoekt men de consequenties van het toekomstig gebruik van het terrein, een beschrijving van de huidige en historische situatie en een beschrijving van bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische waarden.

De planning van de nieuwbouw is dus afhankelijk van vele variabelen: het agentschap Onroerend Erfgoed, het verloop van de restauratie, de timing van de architectuur, de timing van de studieburelen technieken en stabiliteit, Fluvius, archeologisch onderzoek, adviezen, het openbaar onderzoek en de vergunningen. Stel dat alles vlot verloopt zonder tegenslagen, dan zou volgende planning misschien haalbaar zijn:

  • -  September 2020: voorontwerp + raming goedkeuren

  • -  September 2021: gunning van de opdracht

  • -  Tussen september 20 – 21 moeten we buiten het ontwerp nog volgende fases

    doorlopen: archeologienota – omgevingsvergunning – verplaatsing hoogspanningscabine – archeologisch onderzoek

    Voor de werfinrichting nieuwbouw, en hoe deze zone zal ingedeeld worden, zal geadviseerd worden om deze te concentreren waar momenteel de containers toerismekantoor op het Possozplein staan. Het opzet van de toekomstige werfinrichting is om de zone aan de kant van de Basiliekstraat (horeca & handelaars) zo veel mogelijk te vrijwaren.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 jul 2020
Marc Sluys
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 08 mei 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 29 apr 2021

archief