RSS Feeds

Editiepajot.com nieuws via RSS

U wilt het nieuws volgen zonder verschillende websites te moeten openen?
Dan is RSS een goede oplossing.

Editiepajot biedt u nu een RSS-datastroom aan.

Op die manier krijgt u dagelijks een actueel en beknopt overzicht van de nieuwstitels uit onze gemeente pagina's en voelt u de polsslag van het regionale nieuws.

Ziet u een titel die u interesseert, dan klikt u deze aan en opent editiepajot.com zich automatisch.

RSS lezen met behulp van een browser

De huidige generatie Netscape- en nauwverwante Mozilla-browsers ondersteunt RSS. Zo bevat Mozilla Firefox een ingebouwde RSS-lezer met de naam 'Live Bookmarks'. Ook de met Mac OS X meegeleverde Safari-browser bevat een ingebouwde RSS-lezer, net als de toekomstige Internet Explorer 7

RSS-datastromen beheren via een website

Een aantal websites biedt de mogelijkheid om een eigen webpagina samen te stellen, opgebouwd met de titels van uw favoriete RSS-datastromen. Enkele voorbeelden:
http://www.google.com/reader/lens/
http://www.start.com/
http://www.newsisfree.com/
http://www.bommie.com/

Specifieke programma's

Er bestaan ook kleine programma's die specifiek gebouwd zijn voor het beheren van RSS-datastromen. Ze bieden het voordeel boven het gebruik van een browser dat ze op de achtergrond kunnen lopen, terwijl u met iets anders bezig bent. Het programma waarschuwt dan wanneer er iets gewijzigd is in een van de sites waarop u bent geabonneerd. Er zijn veel zulke programma's te vinden op het web, hieronder volgen enkele voorbeelden:
Feedreader
Newsgator
Radio Userland

Hoe abonneer ik me op de Editiepajot-RSS-stroom?

 • de onderstaande link bij de rubriek naar uw RSS-lezer slepen,
 • of de onderstaande link openen en de URL in uw RSS-lezer plakken,
 • of de instructies van uw RSS-lezer volgen.

Gebruiksvoorwaarden RSS op niet-Editiepajot. com /eu/ be -media

 • U mag de RSS-datafeed die u kosteloos wordt aangeboden op editiepajot.com gebruiken als u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden.
 • U gebruikt de RSS-datafeeds niet voor commerciële doeleinden of in het kader van een betalende dienstverlening.
 • U vermeldt bij het gebruik van de datafeeds duidelijk editiepajot.com als bron en u zorgt voor een doorlink vanuit elke titel naar editiepajot.com.
 • De RSS-datafeeds mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België.
 • Het gebruik van de links geeft u niet het recht editiepajot op enige wijze te associëren met uw site.
 • U aanvaardt dat editiepajot niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-datafeeds.
 • Editiepajot blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van zijn nieuwsberichten, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de links en u vrijwaart editiepajot tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.
 • Editiepajot heeft het recht onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de RSS-datafeeds te vragen.
 • Ook behoudt editiepajot zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod stop te zetten.