Laatste artikels van Pepingen

C21

Omvorming dorpskern BEERT

Scherm__afbeelding_2023-02-03_om_22
 

 Op initiatief van het schepencollege werd overleg gepleegd met de bevoegde ambtenaren van  monumentenzorg – monumentenwacht - Provincie Vlaams-Brabant - Dienst onroerend erfgoed, een delegatie van de kerkfabriek van Beert en buurtbewoners, om na te gaan of de graftekens op het kerkhof van Beert voldoen aan de vooropgestelde normen om een erkenning te krijgen als waardevol erfgoed. Dit overleg werd positief afgesloten en er werd door het schepencollege een aanvraag om erkenning ingediend bij de deputatie van de provincieVlaams-Brabant.

 

Klik hier om meer te lezen

 
03 feb 2023
Marc Sluys
 

Half werk is geen werk, aangepaste verkeersmaatregelen in PEPINGEN wachten op volledige uitwerking.

Scherm__afbeelding_2023-02-03_om_20
Kareelstraat: Sinds november 2020 ontbreken tal van verkeersborden aan de schoolomgeving te Bellingen.
 

 De voorbije jaren werden een aantal bijkomende politieverordeningen door de gemeenteraad goedgekeurd. Deze verordeningen bevatten onder andere aangepaste verkeersmaatregelen op de Hondzochtstraat, Kareelstraat, Huttestraat-Molenstraat, Ring Bogaarden en Steenweg naar Elingen. Echter sleept de uitvoering hiervan al lang aan. Tijdens de gemeenteraad van januari 2023 confronteerde cd&v fractieleider Peter Van Cutsem de LVB-meerderheid met deze situatie.

 

Klik hier om meer te lezen

 
03 feb 2023
 

PAJOTTENLAND - David Cummins legde de eed af als nieuwe korpschef van de lokale politie

1_nieuxwe_korpschef_1_feb_2023__8_
PAJOTTENLAND - David Cummins legde de eed af als nieuwe korpschef van de lokale politie - © Deschuyffeleer
 

Hoofdcommissaris David Cummins (53) uit Ternat heeft in het nieuw politiehuis in handen van de Hernse burgemeester Kris Poelaert en tevens de voorzitter van het politiecollege de eed afgelegd als nieuwe korpschef van de lokale politie Pajottenland. Zo is hij sinds het opstarten van het korps begin 2002 in het kader van de politiehervorming de derde mandaathouder voor een eerste termijn van vijf jaar. In de jongste tussenperiode werd de leiding tijdelijk opeenvolgend waargenomen door twee commissarissen......

 

Klik hier om meer te lezen

 
01 feb 2023
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 

BeRuVoc Halle organiseert eerste eetfestijn in BELLINGEN

Volley_uitnodiging_lig
 

Volley Bellingen is 52 (!) jaar geleden van start gegaan op het stationsplein in Bellingen. In 2012 uitgebreid met Saco Halle en in 2021 sloot ook Ruisbroek 84 aan. Na een moeilijke covid periode waar niets mocht, zijn wij enorm verheugd u terug te kunnen uitnodigen voor ons jaarlijks eetfestijn op 4 & 5 februari.

 

Klik hier om meer te lezen

 
31 jan 2023
Marc Sluys
 

Hartveiligheid in PEPINGEN geen prioriteit voor LVB ?

Aed1
 

 DVP ijvert al jaren voor en zorgzame omgang met elkaar. Projecten rond gezondheid en welzijn kunnen steeds op de steun van DVP rekenen. Het project “Hartveilig” van het Rode Kruis Vlaanderen wil de overlevingskans bij een hartstilstand en de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten door aan te moedigen AED-toestellen te plaatsen en mensen op te leiden over het gebruik ervan.

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

Na ruim 3 jaren nog geen parkeerplaats mindervaliden in iedere PEPINGSE deelgemeente

Parkeerplaats_mindermobielen_harten_troef_heikruis
 

 Reeds tijdens de gemeenteraadszitting van 22 oktober 2019 stelde DVP voor om per deelgemeente minstens 1 parkeerplaats te voorzien voor mindervaliden in de onmiddellijke nabijheid van elk ontmoetingscentrum. LVB zou naar eigen zeggen “de technische mogelijkheden hiertoe laten onderzoeken”.  DVP gemeenteraadslids Kristof De Cuyper benadrukt "DVP bleef maar liefst drie jaren lang (!) op dezelfde spijker kloppen, helaas zonder beweging vanuit LVB."  

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

Digitale en hybride vergaderingen enkel onmogelijk in PEPINGEN

Scherm__afbeelding_2023-01-29_om_08
 

 De coronacrisis heeft een enorme impact op ons leven gehad. Ook de manier waarop we werken en vergaderen, is veranderd. Digitale of hybride vergaderingen (waarbij sommige deelnemers in de vergaderruimte zitten en andere deelnemers inbellen) worden steeds normaler. De Vlaamse Regering heeft reeds op 10 september 2021 de mogelijkheid gecreëerd voor lokale besturen om onder bepaalde voorwaarden digitale en hybride vergaderingen toe te laten. DVP heeft dit voorstel herhaaldelijk ter sprake gebracht tijdens gemeenteraadszittingen, maar LVB wees het steeds af. Pas in december 2022 ondernam de huidige meerderheid actie. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

Vlaanderen weigert subsidies chirolokaal BEERT door rammelend aanvraagdossier

Chirolokalen_9_ok_lr-1
 

 Op 27 april 2022 stond de uitbreiding van het gemeentehuis en de gebouwen van de Chiro op de gemeenteraadsagenda. De geraamde kosten waren echter natte vingerwerk. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

Schuld per Pepingenaar zal spectaculair stijgen

247690379_143981797953950_6000309116544124003_n
 

 Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 december 2022 werd het meerjarenplan besproken. DVP vroeg de schuld per inwoner. LVB kon geen antwoord geven. Dat de meerderheid - en zelfs de bevoegde schepen - de schuld per inwoner niet kent in een debat over het budget 2023 is zorgwekkend. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

PEPINGSE participatiereglement nog steeds niet in orde en wordt dan maar uitbesteed.

Scherm__afbeelding_2023-01-29_om_08
 

 Op 3 december 2020 vroeg de provinciegouverneur LVB uitdrukkelijk werk te maken van een participatiereglement. DVP polste sindsdien verschillende keren naar de stand van zaken, helaas tevergeefs. DVP kon alleen maar besluiten dat LVB in 2019 niet wou, in 2020 moest maar het in 2022 nog steeds niet had gedaan.  Uit het collegeverslag van 28 november 2022 blijkt dat LVB voortaan toch wenst te werken met participatietafels en hiertoe een participatiereglement zou uitwerken. Voortschrijdend inzicht is iets moois. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 27 jan 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 10 jan 2023
Marc Sluys | 29 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 15 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 13 dec 2022

archief