MERCHTEM - Parkeren op de openbare weg

MERCHTEM - Parkeren op de openbare weg

Editiepajot-merchtem-logo-gemeente

Het gemeentebestuur stelt vast dat in de gemeente vaak foutief geparkeerd wordt. Dit gebeurt niet altijd uit slechte wil maar omdat men de wegcode niet voldoende meer kent.

 

De meest frequente overtredingen gebeuren t.h.v. zebrapaden, aan kruispunten en op plaatsen waar de rijweg is verdeeld in rijvakken (m.a.w. waar asmarkeringen zijn aangebracht).

 

De wetgeving m.b.t. het parkeren kan men terugvinden in de Wegcode, in het bijzonder vanaf artikel 24 t.e.m. artikel 27.

 

Hieronder kan u al wat meer informatie vinden over artikel 24 (stilstaan- en parkeerverbod) en artikel 25 (parkeerverbod). Deze teksten komen letterlijk uit de Wegcode.

 

Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid:

1° onverminderd artikel 23.4, op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering;

2° op de fietspaden en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;

4° op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 5 meter voor deze oversteekplaatsen;

7° in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbij gelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;

 

Artikel 25. Parkeerverbod

25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren:

1° op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen;

3° voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht;

4° op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden;

7° wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden;

9° op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht;

10° op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.°;

 

De volledige teksten kan u terugvinden op www.wegcode.be

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 okt 2015
Sam Herremans
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 06 mei 2019
Sam Herremans | 29 apr 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Paul Onselaere | 18 apr 2019

archief