MERCHTEM stapt voorlopig niet in systeem van uniforme GFT- en restafvalzak

C21

MERCHTEM stapt voorlopig niet in systeem van uniforme GFT- en restafvalzak

Editiepajot-merchtem-logo-gemeente

De gemeente Merchtem is aangesloten bij Intercommunale Intradura, samen met nog 22 andere omliggende gemeenten. Deze intercommunale is verantwoordelijk voor het ophalen en verwerken van het huisvuil en beheert het recyclagepark. Intradura wil nu een uniforme restafvalzak en GFT-zak lanceren, maar deze schiet volgens het gemeentebestuur haar doel voorbij. Daarom zal Merchtem voorlopig niet mee stappen in dit systeem.

 

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) legt gemeenten doelstellingen op om de hoeveelheid huishoudelijk restafval tegen 2022 te verminderen. Om deze doelstelling te behalen werd door Intradura een uniforme zak voor GFT- en restafval voorgesteld aan alle gemeenten die aangesloten zijn bij Intradura. Concreet wil dit zeggen dat al deze gemeenten dezelfde zakken aan dezelfde prijs zouden aanbieden aan hun inwoners.

 

Hierbij werd onder andere een prijszetting van 2,00 euro per restafvalzak van 60 liter voorgesteld en 1,00 euro per GFT-zak van 60 liter. Wat een stijging zou betekenen van 0,50 euro per restafvalzak (momenteel 1,50 euro per zak van 75 liter) en een stijging van 0,65 euro per GFT-zak (momenteel 0,35 euro per zak van 50 liter).

 

Het college van burgemeester en schepenen is de mening toegedaan dat, bij de invoering van het systeem met uniforme zakken, tegelijk ook de nieuwe P+MD-zak (roze zak/ zachte plastic) dient ingevoerd te worden. Op die manier wordt alle plastic verzameld in de goedkopere P+MD-zak en zit er dus minder afval in de duurdere restafvalzak.

 

Het invoeren van een verhoogde prijs voor een uniforme restafvalzak kan door het gemeentebestuur nog worden ondersteund, maar het verhogen van de prijs van de GFT-zak niet. In onze gemeente zou een prijsaanpassing van de GFT-zak ongeveer een verdriedubbeling betekenen, waardoor het gebruik van de GFT-zak niet wordt gestimuleerd.

 

De gemeente Merchtem zal dus voorlopig niet instappen in het systeem van de uniforme zakken. Merchtem zal blijven streven naar een correcte dienstverlening aan aanvaardbare prijzen, waarbij de wekelijkse ophalingen gegarandeerd blijven.

 

PERSBERICHT 9 december 2019 Afvalzakken

De gemeente wenst iedereen er op te wijzen dat ongeveer de helft van de gemiddelde restafvalzak bestaat uit GFT (groente-, fruit- en tuinafval), waardoor er veel composteerbare materialen naar de verbrandingsoven gaan. Gebruik voor je GFT-afval dus beter de GFT-zak. Het is niet alleen beter voor het milieu, maar het kost ook minder. Momenteel kost een GFT-zak slechts 35 cent, een restafvalzak van 75 liter kost daarentegen 1,50 euro per stuk!

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
09 dec 2019
Sam Herremans
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief