Jo Vanderstraeten maakt geen deel meer uit van de OpenVLD-GMB-SP.A-LVB-fractie in de MERCHTEMse gemeenteraad

Jo Vanderstraeten maakt geen deel meer uit van de OpenVLD-GMB-SP.A-LVB-fractie in de MERCHTEMse gemeenteraad

Editiepajot_merchtem_jo_vanderstraeten_foto_steven_walravens
Jo Vanderstraeten. - Foto Steven Walravens.

De meerderheidsfractie OpenVLD-GMB-SP.A-LVB in de Merchtemse Gemeenteraad heeft besloten om Jo VANDERSTRAETEN te ontslagen uit de fractie. Dit ontslag vloeit rechtstreeks voort uit de politieke keuze die Jo VANDERSTRAETEN de afgelopen dagen heeft gemaakt.

In de pers heeft Jo VANDERSTRAETEN eerder deze week verklaard dat hij binnen de provincieraad van Vlaams-Brabant overstapt naar Lijst Dedecker (LDD) en dat hij bij de komende verkiezingen voor het Vlaamse Parlement zal fungeren als co-lijstduwer op de lijst van de opvolgers voor LDD in Vlaams-Brabant. De lijsttrekker van LDD voor het Vlaamse Parlement, Peter REEKMANS, kondigt op zijn website aan dat Jo VANDERSTRAETEN een belangrijke rol zal gaan spelen bij de verdere uitbouw van LDD in de regio HALLE-VILVOORDE. Tegelijkertijd verkondigde Jo VANDERSTRAETEN al – zonder enig overleg met zijn fractiecollega’s in de gemeenteraad – dat hij op gemeentelijk vlak binnen het kartel OpenVLD-GMB-SP.A-LVB actief blijft onder de LVB.

De gemeenteraadsfractie kan zich hiermee absoluut niet akkoord verklaren. Bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen in 2006 heeft ons kartel zich aan de kiezer voorgesteld met een duidelijk, ambitieus maar realistisch programma en met kandidaten die zich verbonden hebben om dit programma naar best vermogen uit te voeren. De Merchtemse kiezer heeft ons een ruime absolute meerderheid binnen de gemeenteraad gegeven om het vooropgestelde beleid te realiseren. Het overlopen van Jo VANDERSTRAETEN naar LDD kan niet anders worden verstaan dan dat hij zich openlijk distantieert van het beleid en het programma van OpenVLD waarvoor hij oorspronkelijk verkozen was, zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau. Nu hij voor LDD heeft gekozen, zal hij andere programma’s verdedigen dan degene waarvoor de kiezer hem naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Een duidelijke miskenning van de wil van de Merchtemse kiezer. LDD maakt geen deel uit van het meerderheidskartel in Merchtem, zodat Jo VANDERSTRAETEN onmogelijk voor LDD kan zetelen binnen de meerderheidsfractie in de gemeenteraad. Zetelen onder de noemer onafhankelijk is totaal ongeloofwaardig bij iemand die zich dermate duidelijk profileert als lid van LDD.

Door zijn politieke keuze heeft Jo VANDERSTRAETEN zichzelf dus buiten de meerderheid in de Merchtemse gemeenteraad gezet. Logischerwijze zal aan Jo VANDERSTRAETEN worden gevraagd om tevens ontslag te nemen als schepen. Het Gemeentedecreet voorziet immers dat een schepen in principe voor de volledige duur van een legislatuur wordt benoemd. Dat houdt in dat een schepen die overloopt naar een andere partij niet door de gemeenteraad kan worden afgezet. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft inmiddels wel reeds de bevoegdheden van Jo VANDERSTRAETEN afgenomen en herschikt. Dit is een ongezonde situatie die geen jaren meer kan aanslepen. Het moet voor de Merchtemnaar immers onbegrijpelijk zijn dat Jo VANDERSTRAETEN lid wordt van LDD, zich voor deze partij kandidaat stelt bij Vlaamse verkiezingen (en zo opkomt tegen kandidaten van OpenVLD-Merchtem, Maggie DE BLOCK en Ella DE NEVE) en actief meewerkt aan de uitbouw LDD, maar tegelijkertijd schepen wil blijven onder de noemer LVB. Jo VANDERSTRAETEN moet in zijn keuze voor LDD consequent zijn. Jo is door onze fractie bij het begin van de legislatuur voorgedragen als schepen. Nu hij overloopt naar een partij die geen deel uitmaakt van onze fractie, zou hij de politieke eerlijkheid moeten hebben om zelf ontslag te nemen als schepen. Hij kan immers niet de resterende 3,5 jaar van de legislatuur van twee walletjes eten. Door zijn overlopen heeft Jo de Merchtemse kiezer al bedrogen, maar door LDD’er te zijn “à la tête du mandat” zijn ook de kiezers van LDD al bij voorbaat bedrogen.

De motivatie en werklust bij de meerderheidsfractie om haar programma tijdens deze legislatuur verder af te werken is onaangetast. Daarom werd belsist om de bevoegdheden op volgende manier te herschikken:

Burgemeester Eddie DE BLOCK:

Financiën, Burgerlijke Stand, Marktzaken, Feestelijkheden, Personeels-aangelegenheden en Algemene Zaken, Merchtem-centrum en Kerkraden.

Schepen Paul VAN DEN EYNDE:

Openbare Werken, Mobiliteit, Hamme.

Schepen Steven ELPERS

Sport, Lokale Economie, Gezin en Tewerkstelling, Informatie

Brussegem, Secundair onderwijs en Landbouw.

Schepen Kris DE PAUW

Cultuur, Natuur, Patrimonium, Toerisme, Peizegem, Kunstonderwijs, Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid en Milieu.

Schepen Ella DE NEVE

Sociale Zaken,Welzijn en Jeugd, Senioren, Ontwikkelingssamenwerking en Basis onderwijs.

De Schepenen zullen zich zo snel mogelijk inwerken in de nieuwe dossiers en alle leden van de fractie OPENVLD-GMB-SP.A-LVB werken hard verder aan de uitvoering van het beleidsplan voor een bruisend Merchtem!

Mario VANDEVELDE     Fractieleider OpenVLD-GMB-SP.A-LVB 
Chantal VRANCKAERT-MOSTAERT   Voorzitter OpenVLD Merchtem

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 mei 2009
Steven Walravens
Steven Walravens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 30 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief