PAJOTTENLAND - Politierechtbank Halle beknot in haar werking door coronacrisis

C21

PAJOTTENLAND - Politierechtbank Halle beknot in haar werking door coronacrisis

Politierechtbank_dina_van_laethem
PAJOTTENLAND - Politierechtbank Halle beknot in haar werking door coronacrisis - Dina Van Laethem, rechter bij de politierechtbank van Halle - © Deschuyffeleer
 

Het College van Hoven en Rechtbanken heeft op 16 maart een aantal nieuwe aanbevelingen gedaan aan de verschillende rechtscolleges ingevolge het coronavirus. Hierbij wordt teruggevallen op een minimale dienstverlening die evenwel de dringende behoeften waarborgt. Ook hier is het de bedoeling dat zo weinig mogelijk mensen zich nog naar de gerechtshoven zouden moeten begeven om zo de verdere verspreiding van het coronavirus mee af te stoppen.

Dina Van Laethem uit Ninove is al 15 jaar rechter bij de politierechtbank van Halle en geeft hierbij duiding.

“Samen met het vredegerecht staat de politierechtbank het kortst bij de bevolking. Beroepshalve krijgt een politierechter in zijn/haar strafzittingen te maken met beklaagden die vooral de wetgeving uit het verkeersrecht met de voeten treden en waarbij vaak een fikse strafrechtelijke geldboete, een rijverbod, een alcoholslot, werkstraffen, ja  zelfs effectieve gevangenisstraffen kunnen worden opgelegd. In de politierechtzaal in Halle worden zo zaken behandeld die voortspruiten uit een gebied dat zich in de provincie grotendeels uitstrekt ten westen van Brussel, tot en met Ternat, Liedekerke, Dilbeek, gans het Pajottenland en uitschieters tot in Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode en Kraainem.
 
Een ruime bevoegdheid
 
Een ongeval veroorzaken, een zware snelheidsovertreding, dronkenschap of alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf, drugs in het verkeer, door het rood rijden, onverzekerd, zonder rijbewijs of autokeuring rijden...Het zijn allemaal verkeersinbreuken waarvoor een bestuurder strafrechtelijk vervolgd kan worden voor de politierechtbank. De politierechtbank wordt daarenboven ook ingeroepen in diverse geschillen waarbij naast koning auto ook nog een resem andere inbreuken aan bod komen. Los van de beoordeling en veroordeling van overtredingen tegen het wegverkeersreglement en de wegverkeerswet, zijn er onder meer ook inbreuken tegen de wetgeving op het rijbewijs, de verplichte aansprakelijkheidsverzekering en dergelijke.

Uiteraard dient de politierechtbank in geval van betwisting, bij ongeval, tevens te oordelen wie op burgerlijk gebied aansprakelijk is voor het ongeval en vervolgens de corresponderende schadevergoedingen toe te kennen onder de noemer van de zogenaamde procedures 'afhandeling burgerlijke belangen'.
 
Los van de strafzaken die op de politierechtbank worden behandeld zijn er ook nog de burgerlijke zittingen, waar onder meer die dossiers worden behandeld waar het Parket van de Procureur des Konings  het dossier geseponeerd heeft en dus geen strafrechtelijke vervolging werd ingesteld en waar de bij een ongeval betrokken bestuurders een Europees aanrijdingsformulier hebben opgesteld. Verder zijn er dossiers waaromtrent nooit discussie bestond nopens de aansprakelijkheid doch waar de schade-eisen nog moeten worden afgehandeld of die betrekking hebben op verzekeringskwesties met onder andere regresvorderingen en subrogatoire vorderingen. 

De politierechtbank heeft dus niet alleen een strafrechtelijke bevoegdheid, doch ook een burgerlijke bevoegdheid. Daarnaast zijn er ook nog een aantal specifieke bevoegdheden met onder meer beroep tegen inbeuken op de voetbalwet en beroep tegen gemeentelijke administratieve sancties, beter gekend als GAS-boetes..
 
Zoals bij de aanhef reeds gesteld heeft het College van Hoven en Rechtbanken in deze coronatijden ook wat betreft justitie maatregelen dienen te nemen.

Meer bepaald voor het arrondissement Brussel Halle Vilvoorde heeft de Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de krijtlijnen uitgeschreven in een bevelschrift dd. 19 maart 2020. Daarin wordt gesteld dat 'intermenselijke  contacten zoveel mogelijk dienen te worden vermeden'. Zo werden ook in de politierechtbank van Halle de strafrechtelijke zittingen die zouden plaatsvinden tussen 16 maart en voorlopig 19 april opgeschort. Er hoeft niemand te verschijnen. De betrokkenen zullen van de rechtbank een brief ontvangen met de nieuwe zittingsdatum. Wat betreft de griffie dienen de toegang en de contacten te worden beperkt tot het strikt noodzakelijke en worden er maatregelen genomen voor de veiligheid van de bezoekers en van het personeel. De griffie blijft wel open maar met een minimumdienstverlening met het beschikbaar personeel. Hierdoor zal de griffie telefonisch mogelijks moeilijker bereikbaar zijn en ook voor de dienstverlening ter griffie wordt om enig begrip en geduld gevraagd.
 
Wat betreft de implementatie van de richtlijnen van die voorzitter verwijs ik naar de website https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/politierechtbank-halle  want wat vandaag geldt kan morgen al voorbij gestreefd zijn. Op die site zijn overigens de nodige concrete antwoorden te vinden over de beschikking van onze voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zoals het inleveren en het afhalen van rijbewijzen.
 
Vermeldenswaardig is ook wel dat justitie niet stil zit en vele praktische oplossingen zoekt in de digitale wereld om zo de magistraten en de griffie software voor digitale zittingen en meetings te kunnen aanbieden. Ook voor wat betreft de zittingen na de heropstart worden stappen ondernomen om onder meer de magistraten en griffiers af te schermen met plexi schermen. Justitie is dus zeer duidelijk in beweging en verdere en nieuwe beslissingen en maatregelen liggen zeker nog in het verschiet”.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 apr 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief