MERCHTEM - Inwonerspanel adviseert gemeentebestuur over communicatiebeleid

C21

MERCHTEM - Inwonerspanel adviseert gemeentebestuur over communicatiebeleid

Image1

Het inwonerspanel van Merchtem mocht zijn zeg doen over het communicatiebeleid van de gemeente. De website en het magazine Nieuwstraat 1 worden goed bevonden, de gemeentelijke app is te weinig gekend. 

 

Het inwonerspanel werd al voor de derde keer ingeschakeld. Eerder werd al het  afvalbeleid en het RUP Merchtem centrum inclusief de zone 30 bevraagt. Deze keer werd het communicatiebeleid onder de loep gehouden. In tototaal antwoorden 295 panelleden op de vragen van het gemeentebestuur. 

 

“Hieruit blijkt dat de inwoners van Merchtem het vaakst beroep doen op de gemeentelijke website en sociale mediakanalen als ze op zoek zijn naar gemeentelijke informatie. Ook het gemeentelijk magazine Nieuwsstraat 1 is gekend en wordt vnl. door de 55-plusers goed gelezen.” Vertelt schepen voor Communicatie Toon Luypaert.  

 

“Wat ook opvalt is dat de Merchtemse infogids en de Merchtem app te weinig gekend zijn onder de inwoners. Terwijl de gebruikers van de Merchtem app wel zeer tevreden zijn over de applicatie. We gaan deze dus nog meer promoten”, gaat Luypaert verder. 

 

“Het gemeentebestuur neemt deze waardevolle feedback van haar inwoners mee en zal een plan uitwerken om nog beter in te spelen op de noden van haar burgers. Zo wil het bestuur inzetten op het aanbieden van online betalen op de website (betalen van de waarborg voor het uitlenen van materialen, aankoop kaart Wiebeltje, aankoop van een compostvat, …). Tevens zal er nagedacht worden over hoe we de beleidsbeslissingen nog beter kunnen communiceren en dichter bij onze burgers kunnen brengen”, besluit Luypaert. 

 

Wat is een inwonerspanel? 

“Om op regelmatige basis de vinger aan de pols te houden, startten we met  het gemeentebestuur een inwonerspanel op. Dat is een groep van willekeurig gekozen inwoners die een aantal keer per jaar hun mening en adviezen kan geven over thema’s als dienstverlening, mobiliteit, sport, cultuur, enzovoort.” Vertelt Burgemeester Maarten Mast. 

 

Het inwonerspanel wordt voor verschillende vormen van advies ingezet: om te polsen naar prioriteiten bij de inwoners, om na te gaan hoe bepaalde zaken geëvalueerd worden, als klankbord of als inspiratiebron. Het panel vormt voor de gemeente een burgeradviesraad. 

 

 

Bijlage samenvatting resultaten bevraging communicatiebeleid

 

In het algemeen kunnen we stellen dat: 

  • Inwoners van Merchtem doen het vaakst beroep op de gemeentelijke website en dat sluit ook aan bij de hoge frequentie waaraan deze wordt bezocht: slechts 4% van de inwoners bezoekt deze nooit. Ook sociale mediakanalen zijn een populair kanaal, al is het vooral de Facebookpagina Gemeente Merchtem die gekend is.
  • 49% van de Facebookgebruikers volgt de pagina van Gemeente Merchtem. De overige sociale mediakanalen van de gemeente zijn bij de meerderheid niet gekend of worden niet gevolgd. Inwoners pleiten dan ook voor het beter bekend maken van de sociale mediakanalen. Wederom wordt dit communicatiekanaal actiever gebruikt door 55+’ers. 
  • 1 op 5 inwoners lazen het afgelopen jaar ‘Nieuwstraat 1’ niet. Van degene die het lazen, lezen 54% de informatie vluchtig en 35% doen dit aandachtig. Voor 55+’ers is het infoblad het communicatiekanaal waar ze het vaakst beroep op doen. Opvallend meer 55+’ers lezen dan ook het infoblad vaker en met meer aandacht. 2 op 3 inwoners vinden de tweemaandelijkse verschijning van het infoblad prima. Het infoblad is leesbaar en aantrekkelijk maar de informatie kan nog meer actueel en politiek neutraal opgesteld worden. Ongeveer 3 op 4 lezers zouden een ruimer overzicht van contactgegevens van gemeentelijke diensten en meldingskaarten een meerwaarde vinden voor het infoblad. 46% kent de Merchtemse infogids niet maar dit zijn vooral inwoners jonger dan 55 jaar (64% tegenover 21% onder 55+’ers). Het infoblad krijgt over het algemeen een grotere tevredenheidsscore dan de infogids.
  • 53% kent de Merchtem-app niet maar van degene die de app hebben staan gebruikt 43% deze wekelijks. Het wekelijks gebruik is gangbaarder onder de 55+’ers.
  • Er is nog ruimte voor de gemeente om inwoners sterker te informeren en dit met name rond tijdig op de hoogte stellen van werken, rond wat er te beleven valt in Merchtem en rond politieke beslissingen. De meerderheid vindt dat de gemeente voldoende doet om de wensen van inwoners te kennen maar de inwoners wensen nog meer betrokken te worden bij geplande veranderingen in de buurt.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 jun 2021
Sam Herremans
ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 03 jun 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief