AFFLIGEM - Herdenkingsconcert ‘Leo De Ryck’ Zondag 31 maart 16u

AFFLIGEM - Herdenkingsconcert ‘Leo De Ryck’ Zondag 31 maart 16u

2019-01-20_51ste_sint-antoniusviering__26_ab
 
Herdenkingsconcert_orgel
 

Een jaar geleden overleed de eerste ereburger van Affligem, Leo De Ryck. Na zijn dood zijn we in Affligem de balans gaan opmaken van zijn uitzonderlijke verdiensten voor onze plaatselijk gemeenschap. Leo De Ryck was Affligem. De verenigingen die hij bezielde, de acties die zijn initiatief waren, de sociaal-culturele activiteiten die hij organiseerde, zijn moeilijk te tellen. Hij had een goede pen en zette daarmee Affligem op de kaart. Hij maakte zich verdienstelijk op uiteenlopende gebieden als sport, plaatselijke geschiedenis en heemkunde. Hij hield van zijn dorp en sloofde zich uit voor diverse groepen dorpsgenoten, zoals de gepensioneerden en de jeugd. 

 

Leo De Ryck had ook een grote belangstelling voor het Affligemse erfgoed. Die belangstelling bleef niet beperkt tot buurtkermissen, veldkapellen en groepswandelingen in de plaatselijke natuur. Hij was zijn tijd vooruit met zijn belangstelling voor wat we nu het klinkend erfgoed noemen: orgels en klokken. Zijn belangstelling voor het cultureel erfgoed van Affligem leidde ertoe dat hij zich ook met grote gedrevenheid inzette voor de restauratie van het orgel in de O.L.V.-Bezoekingkerk van Essene.

 

Het kerkorgel van Essene werd in 1817 gebouwd door Pierre Charles Van Peteghem, die behoorde tot de derde generatie van de bekende Gentse orgelbouwersfamilie Van Peteghem. Het is een pareltje van laatbarok. Maar in de tweede helft van de twintigste eeuw kwam er nog slechts geluid uit 150 van de 860 pijpen: onaangepaste verwarming had slijtage veroorzaakt door oxidatie, plakkend stof en schimmel.

 

In 1982 kaartte Leo De Ryck de restauratie van het orgel aan in de gemeenteraad, maar het dossier bleef liggen tot de Vlaamse Overheid in 2001 een nieuw besluit voor restauratiepremies uitvaardigde. In 2008 werd het dossier ontvankelijk verklaard en een jaar later werd het goedgekeurd. Het orgel werd volledig ontmanteld en in de oorspronkelijke staat hersteld. Op 9 september 2012 werd het grondig gerestaureerde orgel plechtig ingehuldigd en ingespeeld door Kristiaan Van Ingelgem, hoofdorganist van de Sint-Martinuskerk in Aalst.

 

Het Gemeentebestuur en de Cultuurraad van Affligem willen het gerestaureerde orgel met enige zorg blijven omkaderen. Om evidente redenen moet het instrument worden bespeeld. Het Gemeentebestuur heeft de zorg voor het orgel toevertrouwd aan de Orgelkring Essene Vanzelfsprekend was Leo De Ryck, de motor achter de restauratie, het eerste lid. In de periode 2014-2018 heeft hij een belangrijke inspanning geleverd om de werking van de orgelkring op gang te trekken en in goede banen te leiden. Ook daarvoor verdient hij ons aller waardering en dank.

 

De Orgelkring Essene herdenkt Leo De Ryck een jaar na zijn overlijden met een concert op het gerestaureerde Van Peteghemorgel. Het wordt een muzikaal huldebetoon met orgelmuziek (Helmut De Backer) en zang (sopraan Elisabeth Hermans en bariton Philippe Souvagie).

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 feb 2019
Jacky Delcour
Jacky Delcour
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Jacky Delcour | 05 jun 2019
Jacky Delcour | 05 jun 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Jacky Delcour | 30 mei 2019
Jacky Delcour | 13 mei 2019

archief