AFFLIGEM - Ledverlichting voor de wielerpiste en de voetbalvelden

C21

AFFLIGEM - Ledverlichting voor de wielerpiste en de voetbalvelden

20220826_verledding_plan_tekengebied_1__kopie_
 
Lokaal Bestuur Affligem gaf de goedkeuring om ledverlichting te plaatsen op de wielerpiste en op de voetbalvelden van Eendracht Hekelgem (A-terrein), EMI Essene en de Leeuwkens Teralfene. Naar aanleiding van het ondertekenen van het Burgemeesterconvenant ‘Klimaatdoelstellingen van 2020’ werd op 2 augustus 2022 de opdracht “verledding wielerpiste, A-terrein, Emi Essene en Leeuwkens” door het college van burgemeester en schepenen  gegund aan de firma Armamast nv. Het plaatsen van de ledverlichting zal gebeuren begin november.
 
Burgemeestersconvenant
Het Lokaal Bestuur Affligem heeft het Burgemeestersconvenant 2020 ondertekend op 18 oktober 2019. Daarmee engageert zij zich om de uitstoot van CO² op haar grondgebied tegen 2030 met tenminste 40% terug te dringen ten opzichte van het referentiejaar 2011. De gemeente Affligem dient een klimaatactieplan voor duurzame energie en klimaat samen te stellen waarin beschreven wordt wat de gemeente in de periode tot 2030 zal doen om de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering te beperken, zoals langdurige droogte, hitte en zware regenval. Belangrijke speerpunten in het klimaatactieplan zijn renovatie/energiehuishouding, energietransitie, mobiliteit en waterhuishouding. De Affligemse Klimaatraad, die onder de verantwoordelijkheid van de Milieuraad valt, voorziet een participatietraject waardoor het klimaatactieplan breed gedragen wordt.
 
Verledding
Een actie passend binnen dit Burgemeesterconventant is de verLEDding van o.a. de openbare verlichting zoals in dit geval op de Affligemse voetbalterreinen en de wielerpiste. ‘Dankzij de verledding kan Vlaanderen haar CO2-uitstoot met 44 000 ton laten zakken en zo maar liefst 54 miljoen euro per jaar aan energie besparen.’ dixit Fluvius. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022. De raming van deze werken komt op 52.497,71 euro excl. Btw.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 aug 2022
Marc Colpaert
Ingezonden foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 18 jan 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief