AFFLIGEM - Het CIRCULATIEPLAN van ESSENE

C21

AFFLIGEM - Het CIRCULATIEPLAN van ESSENE

Affligem_logo_rgb_rechthoek_rood_wit
Het studiebureau MINT dat door het gemeentebestuur belast werd met het uitwerken van een circulatieplan voor Essene heeft haar eindrapport voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het schepencollege vroeg aan het studiebureau de interessante voorstellen die haalbaar en betaalbaar zijn uit de participatie-momenten te filteren. Hierbij was er bijzondere aandacht voor voorstellen die ruim gedragen zijn.  Het is nu aan het AVM (Affligems verkeers- en mobiliteitsforum) en aan de politie om nog bijkomende suggesties en aanbevelingen voor te stellen, waarna het 
schepencollege een beslissing zal nemen.
 
Studiebureau MINT
Nog voor Corona vatte MINT de werkzaamheden aan door studie, participatierondes met  inwoners en overleg met het Lokaal Bestuur en de politie. Men vertrok vanuit de bekommernis voor de veiligheid van de voetgangers en fietsers, en de leefbaarheid in de wijken in het besef dat het doorgaand verkeer richting E40 een vlotte doorstroming moet kennen
 
De Ternatsetraat en de Fooststraat zijn in de categorisering van de wegen doorgangswegen, bedoeld voor doorgaand verkeer. De andere wegen zijn eerder verbindingswegen, bedoeld voor onze verplaatsingen binnen de eigen gemeente of net daarbuiten. Beide helemaal in overeenstemming brengen is niet altijd even makkelijk.Werken in fases. Na de evaluatie van het eindrapport van MINT wil het schepencollege bij voorkeur in twee fases werken.
 
Fase 1
De eerste fase zou op relatief korte termijn kunnen uitgevoerd worden en tot resultaat leiden. In die eerste fase denkt het schepencollege aan de volgende aanpassingen: 
• Afschaffen van de voorrang van rechts voor wie uit de richting komt van de Eksterenberg naar de Fooststraat. Dit kan het sluipverkeer over de Gootberg en de Eksterenberg ontmoedigen
• Afschaffen van de voorrang van rechts voor wie uit de richting komt van de Paddeputstraat naar de Ternatsestraat. Dit kan het sluipverkeer in de Paddeputstraat  ontmoedigen.
• Extra markeringen als aanduiding van een ruime schoolomgeving (De Klimming en  Het Lessenaartje) van in de Assestraat tot aan de Moortelstraat. Dit moet de schoolomgevingen meer zichtbaar en veiliger maken.
• Het aanleggen van een parking ter hoogte van de Ternatsetraat nr. 51 met een doorsteek voor voetgangers en fietsers naar de Pelink. Dit moet parkeren in de Ternatsestraat ontmoedigen en wandelen en fietsen naar de kleinhandel en het centrum aanmoedigen.
• Het inrichten van één grote fietszone met een snelheidsregime van 30km/u met absolute voorrang voor fietsers in het gedeelte van Essene rechts van de Ternatsestraat komende uit Ternat. Het gaat over de volgende straten: Horenkensstraat, Klein Kapelleveld, Burg. Wambacqstraat, Kerlemeers, Bocht, Boonhof, Pelink. Dit moet onze recreanten en vooral de schoolgaande kinderen 
aanmoedigen om te voet of per fiets naar school te gaan langs autoluwe straten met 
traag verkeer.
• Aanleggen van een vrachtwagensluis tussen de Boonhof en de Pelink. Dit om te verhinderen dat vrachtverkeer een alternatieve weg zoekt door de woonwijken.
• De knip tussen de Boonhof en de Kerlemeers blijft behouden.
• De tractorsluis in de Molenstraat blijft behouden.
• De versmalling in de Fooststraat ter hoogte van het Ankerhof blijft behouden.
Naast de intentie van het schepencollege om de voorrang van rechts af te schaffen in de 
Eksterenberg en de Paddeputstraat is er advies gevraagd aan de politie m.b.t. de voorrang van rechts in de overige straten.
De aanpassing van het snelheidsregime zal ingevoerd worden na de uitvoering van de structurele werken. Het schepencollege wil hierdoor de betere naleving van het snelheidsregime bevorderen.
Op het moment dat er uitvoering gegeven is aan de voorgaande intenties in fase 1 kan er 
overwogen worden om een parkeerverbod samen met een snelheidsregime van 30km/u in het centrum tussen de versmalling in de Fooststraat en de Lombeekstraat. Ondertussen zoekt de gemeente verder naar beschikbare ruimte als parkeergelegenheid.
 
 
Fase 2
In fase 2 kan er, op middellange termijn dus, nagedacht worden en uitvoering gegeven worden aan de volgende aanpassingen:
 
• Het plaatsen van een cameraschild tussen de E40, de grens met Asse (kant Ternatsestraat) en de versmalling in de Fooststraat. Hier zijn nog een aantal onopgeloste vragen: het verrichten van wetgevend werk, de aanschaf van de  apparatuur (palen, camera’s, soft-ware, hard-ware,…), de aansluiting op de nutsleiding, kostprijs aankoop/onderhoud/herstelling, personeel (Wie is gemachtigd 
om de beelden te bekijken ? Wie werkt boetes en administratie af? Wie behandeld de 
bezwaren? …).
• Het plaatsen van verzinkbare palen op de grens met Asse in de Assestraat en in de Horekensstraat die het gemotoriseerd verkeer verhinderen op werkdagen en niet in de schoolvakanties tussen bijvoorbeeld 7.00 uur en 8.30 uur en tussen 15.00 uur en 17.30 uur. Hier is nog overleg nodig met de bewoners van die straten, de politiezones TARL en AMOW en de gemeenten Asse en Affligem.
 
 
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 jan 2023
Marc Colpaert
Ingezonden foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 03 jul 2024
Marc Colpaert | 03 jun 2024

archief