AFFLIGEM - Een beleidsplan ruimte Affligem gaat van start

C21

AFFLIGEM - Een beleidsplan ruimte Affligem gaat van start

Image001__6_

De provincie keurde het ontwerp van het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goed in haar zitting van 11 oktober 2022. Het openbaar onderzoek is intussen afgelopen. Nu kan Lokaal Bestuur Affligem zelf een plan maken en zo voor de gemeente bepalen hoe de eigen ruimte zal ingevuld worden. Het Lokaal Bestuur maakt een plan Ruimte Affligem en bepaalt zelf hoe de eigen ruimte zal ingevuld worden. Dit beleidsplan zal uitgevoerd worden door middel van een studie onder begeleiding van de intercommunale Haviland, participatie met de burgers via de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO, een stuurgroep en informatiemarkten, en overleg met hogere overheden. Dit proces vraagt wel wat werk en kan tot 3 jaar duren.

Alle gemeenten van Vlaams-Brabant werden gevraagd om hun advies te geven over het ontwerp van het provinciaal beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant. Er liep een openbaar onderzoek van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023. Na dit openbaar onderzoek kan de provincie dit beleidsplan pas goedkeuren. Nuttige informatie over dit beleidsplan kan je terugvinden via www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be. Zo besprak ook de gemeente Affligem het provinciaal beleidsplan tijdens de GECORO. In deze GECORO zetelen deskundigen, verantwoordelijken uit de maatschappelijke geledingen
en alle politieke fracties. In het beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant heeft de provincie een omschrijving gemaakt van
onze drie deelkernen. - Hekelgem: tot op vandaag omschreven als woonkern wordt door de provincie nu
omschreven als een “hoogdynamische woonkern” - Teralfene: tot op vandaag omschreven als woonkern en hoofddorp wordt door de provincie nu omschreven als “hoogdynamische woonkern en vervoerskern” - Essene: tot op vandaag omschreven als kern in het buitengebied wordt door de provincie nu omschreven als “landelijke dorpskern”.
Over deze omschrijving door de provincie van onze drie deelkernen werd tijdens de vergadering van de GECORO door niemand bezwaar gemaakt. Dat is logisch, aangezien het Lokaal Bestuur niet verplicht is om die omschrijving over te nemen in haar eigen Beleidsplan Ruimte Affligem dat nu wordt opgestart. Dit is een lang traject maar het Lokaal Bestuur wil de tijd nemen om onze gemeente landelijk te houden en ruimte te laten voor een groene en blauwe dooradering. Het is de bedoeling om een toekomst uit te rollen voor onze gemeente waar plaats is om te wonen, te werken, te
ondernemen, te spelen en te genieten.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 mrt 2023
Marc Colpaert
Ingezonden foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief