PEPINGEN – Mater Dei kan eindelijk aan de slag aan de hand van een aangepast bouwvoorstel

C21

PEPINGEN – Mater Dei kan eindelijk aan de slag aan de hand van een aangepast bouwvoorstel

Nieuwbouw_mater_dei___2a_
PEPINGEN – Mater Dei kan eindelijk aan de slag aan de hand van een aangepast bouwvoorstel - © Deschuyffeleer
 
Mater_dei__ep___2_
PEPINGEN – Mater Dei kan eindelijk aan de slag aan de hand van een aangepast bouwvoorstel - © Deschuyffeleer
 
Mater_dei__ep___1_
PEPINGEN – Mater Dei kan eindelijk aan de slag aan de hand van een aangepast bouwvoorstel - © Deschuyffeleer
 
Mater_dei__ep___7_
PEPINGEN – Mater Dei kan eindelijk aan de slag aan de hand van een aangepast bouwvoorstel - © Deschuyffeleer
 
Mater_dei__ep___6_
PEPINGEN – Mater Dei kan eindelijk aan de slag aan de hand van een aangepast bouwvoorstel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwbouw_mater_dei___2b_
PEPINGEN – Mater Dei kan eindelijk aan de slag aan de hand van een aangepast bouwvoorstel - © Deschuyffeleer
 
Mater_dei__ep___4_
PEPINGEN – Mater Dei kan eindelijk aan de slag aan de hand van een aangepast bouwvoorstel - © Deschuyffeleer
 
Mater_dei__ep___8_
 

Tijdens een infoavond ontvouwde de directie van Mater Dei vzw door toedoen van vzw-voorzitter Marc Dedobbeleer, algemeen directeur Mark Hautekiet en  Damien Maelfait (Architecten M4) het aangepast plan van haar bouwvoorstel. Iedereen was welkom in de grote refter om dat nieuw plan mee te komen ontdekken. De infoavond mocht ook deze keer op flink wat belangstelling rekenen.

Na gesprekken met alle betrokken actoren en het recent bereiken van een akkoord met het buurtcomité 'Red het Klooster van Heikruis' heeft Mater Dei samen met het architectenbureau nu een aangepast voorstel uitgewerkt. Eerdere plannen stootten op flink wat verzet van buurt- en dorpsbewoners die zich onder meer niet konden vinden in het verdwijnen van de kapel en het huidige kloostergebouw, dat volgens hen het hart en de ziel van Heikruis typeren. Zowel het bestuur van Mater Dei vzw met voorzitter Marc Dedobbeleer als het buurtcomité met gangmaker Luk Wets als het gemeentebestuur met burgemeester Eddy Timmermans zijn alleszins erg tevreden met het behaalde resultaat.   
 
Mater Dei herbergt momenteel zowel een wooncentrum als een centrum voor kortverblijf als de dagverzorging 't Molenhof. Het wooncentrum biedt plaats aan 94 bewoners opgesplitst in 69 RVT- en 25 ROB-gerechtigden. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen kunnen hier zowel bewoners met somatische klachten als bewoners met dementie terecht. In het centrum voor dagverblijf zijn permanent zes kamers voorzien voor het verblijf van valide of zorgbehoevende bejaarden uit een thuiszorgsituatie die, omwille van diverse redenen, tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. 't Molenhof dan weer is er voor thuiswonende, semivalide en zorgbehoevende personen die geen intensieve medische controle nodig hebben maar wel behoefte aan verzorging, (re)activering, toezicht en begeleiding in de activiteiten van het dagelijks leven en de maaltijden.
 
Burgemeester Eddy Timmermans
 
Het is vooral door de bemiddeling van burgemeester Eddy Timmermans dat het nu tot een overeenkomst is gekomen met het buurtcomité 'Red het Klooster van Heikruis'. De omgevingsvergunning kan nu dan ook eindelijk eerstdaags worden ingediend bij de bevoegde instanties. De aangepaste plannen voorzien nu dat het nieuw woonzorgcentrum zal opgetrokken worden in de vorm van een twee keer geknakt hoefijzer om het zicht van de bewoners op de ingang van het complex verder mogelijk te maken. Het zal bestaan uit een kelderverdieping, een gelijkvloers en drie verdiepingen. De centrale diensten, de dagverzorging en het kortverblijf blijven op het gelijkvloers terwijl de logistiek loopt via de kelder.
 
Kleinschalig genormaliseerd wonen
 
Belangrijk voor Mater Dei is dat het concept van kleinschalig genormaliseerd wonen met uiterst ruime kamers in units van 8 kamers ook in het nieuw ontwerp behouden blijft. Door meer compact in de hoogte te bouwen en zo het grondverzet te beperken en door de keuze van de hoefijzervorm kan een groot deel van de tuin ook nog eens gevrijwaard blijven en vernieuwd worden. Er werd tevens gekozen om het gebouw zo centraal als mogelijk in te planten om eventuele 'belasting' voor alle buren te beperken.
 
Herkenningspunten oud klooster
 
Voor het buurtcomité was het belangrijk dat een aantal herkenningspunten van het oude klooster terug te vinden zijn zoals het behoud van de hoogbouw aan de Neerstraat, de kapel, de muren rond het domein, de toegangsboog aan de Plaats en de Lourdesgrot. Voor voetgangers wordt ook een verbindingsweg voorzien tussen het oude en het nieuwe kerkhof.
 
De noodzakelijke verhardingen die nodig zijn voor toegangen en parkings worden zoveel als mogelijk beperkt. Hier worden, waar mogelijk, maximaal waterdoorlatende groene technieken gebruikt. Op vraag van de gemeente worden hierbij ook voldoende parkeerplaatsen op het terrein voorzien. Dit om de belasting op de Molenhofstraat en de Plaats te beperken. Er komt ook een nieuwe toegangsweg voor bezoekers en de brandweer ook voor de school naast de personeelstoegang.
 
Herinrichting van de tuin
 
De tuin zal grotendeels opnieuw aangelegd worden na het verwijderen van de oude en zieke bomen. Ook wordt aansluiten voorzien op de Plaats en de kleuterschool om te laten blijken dat ook Mater Dei deel uitmaakt van de dorpsgemeenschap. Het grootste gedeelte zal dan ook toegankelijk gemaakt worden voor de inwoners van Heikruis en de kinderen van de school. Een kleiner gedeelte van de tuin zal meer beveiligd worden voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Voor de aanleg van de tuin zal samengewerkt worden met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Daarbij wordt vooral gedacht aan het aanplanten van sier- en fruitbomen.
 
Kapel in een latere fase
 
De kapel wordt in een latere fase volledig gerenoveerd en hersteld in haar oorspronkelijke staat. Dit om eventueel specifieke materialen en waardevolle stukken uit de andere gebouwen te kunnen recupereren. Ook kan er een overeenkomst komen met de school dat de kapel ook voor haar van enige betekenis kan zijn.
 
Plannen houden subtiel samenspel in
 
Architect Damien Maelfait wist de aanwezigen mee te geven dat alle elementen van het overleg in het nieuw project hun plaats hebben gekregen. Zo wordt voorzien dat de nieuwe bakstenen dezelfde tint zullen hebben als de bestaande gebouwen en met onder meer ook een element groenkoper. Er wordt ook over gewaakt dat de overgang van het hooggebouw naar de kapel toe trapsgewijze zal gebeuren. Steeds volgens de architect houden de plannen een subtiel samenspel in van kleuren, gebouwen, groen, haagbeplanting en het maximaal beperken van de ecologische voetafdruk zodat het geheel het uitzicht biedt van een hedendaagse constructie met een heel gedifferentieerd beeld.
 
Eerste steen in 2020?
 
Als er een omgevingsvergunning voor de plannen wordt afgeleverd verwacht de directie dat de eerste steenlegging alsnog toekomend jaar (2020) kan gebeuren. De bouwtermijn wordt ingeschat op twee jaar. De raming van de kostprijs loopt op tot om en bij de 16 miljoen euro. Er is alsnog geen tussenkomst van de overheid voorzien tenzij een stuk via tussenkomst in de dagprijs. Het is alleszins zo dat de nieuwbouw niet zal betaald dienen te worden door de bewoners.
 
Tijdens de duur van de werken kunnen de residenten in hun vertrouwde omgeving blijven. In het oud gebouw zal er overigens ook nadien steeds een zorgactiviteit zoals onder meer geestelijke gezondheidszorg of kinderopvang gehuisvest blijven. Een herbestemming is thans nog niet aan de orde.
 
Voor het onderhoud van de tuin, dat nu overigens ook al door een grote groep vrijwilligers wordt uitgevoerd, kunnen ook nog overeenkomsten gesloten worden met de gemeente en de school. De tuin wordt immers geen openbaar domein maar wordt wel opengesteld voor de buurtbewoners en publiek.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 okt 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 09 jun 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 02 jun 2021

archief