Nieuwe aanpak van restafval in PEPINGSE scholen

C21

Nieuwe aanpak van restafval in PEPINGSE scholen

20230830_persbericht_nieuwe_aanpak_van_restafval_in_pepingse_scholen
 

Op vrijdag 1 september gaan de schooldeuren opnieuw open. In de Pepingse basisscholen gaat er een nieuwe aanpak van start voor de ophaling en verwerking van het restafval. Die kwam er op initiatief van het gemeentebestuur en de scholengroep en zal voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en OVAM-richtlijnen. 

Voor de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) van de Vlaamse overheid behoort het afval van scholen al enkele jaren tot de categorie van bedrijfsafval. Hiervoor gelden specifieke regels omtrent ophaling en verwerking. Saskia Beeckmans, schepen van onderwijs (LVB – Lijst van de Burger): “In Pepingen werd het afval van de basisscholen Harten Troef en Spring in ’t Veld nog opgehaald en verwerkt als huishoudelijk restafval. De gemeentelijke tussenkomst met een onbeperkt aantal huisvuilzakken was wettelijk niet in orde. Die uitzonderlijke situatie kon niet langer, we willen ook vermijden dat er boetes voor uitgeschreven worden.”

“De visie op duurzaamheid van de scholengroep zit gelukkig op één lijn met die van onze bestuursploeg. Uit constructief overleg volgde al snel een correcte nieuwe regeling. In de praktijk zal er weinig veranderen voor leerlingen, leerkrachten en de schoolbesturen. De sorteerregels in de klaslokalen en op de speelplaatsen blijven gewoon van kracht. Het restafval wordt voortaan opgehaald door een gespecialiseerde firma, aangeduid door de scholengroep. Dat is ook financieel geen probleem. Alle scholen krijgen namelijk jaarlijks werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid voor (onder andere) het beheer van hun afvalstoffen, zodat de lokale besturen niet moeten tussenkomen. Zo past de scholengroep dit overigens al jaren toe in haar andere afdelingen in de naburige gemeenten. Dat heeft de laatste drempel definitief verlaagd om de afvalverwerking ook in Pepingen in orde te brengen.” 

 

Afvalarme scholen en lessenpakketten

Schepen van milieu Greta Cochez (LVB – Lijst van de Burger) gaat verder: “Dit past volledig in de goede samenwerking die we hebben met de scholen en met Intradura en die we zeker zullen verder zetten. Samen dragen we een consistent beleid uit rond duurzaamheid en sensibilisering naar onze burgers, leerlingen en organisaties. We werken schouder aan schouder met de scholen rond afvalarme scholen en blijven ondersteunen duidelijke afspraken en met een verantwoord aantal restafvalzakken. Samen geven we leerlingen het belang mee van sorteren, recycleren en milieubewust consumeren via lessenpakketten, demonstraties en doe-momenten met educatief materiaal van o.a. Intradura. Jong geleerd is oud gedaan!”

Minder restafval, meer hergebruik

“Het positieve effect van die samenwerking is duidelijk merkbaar. Jaar na jaar daalt het aantal opgehaalde kilo’s huishoudelijk restafval en bedrijfsafval in Pepingen. Die tonnages worden overigens onafhankelijk door bevoegde instanties geregistreerd, van cijfermanipulatie is er dus geen sprake. We betreuren dan ook de recente foutieve weergave vanuit de oppositie. Bovengemeentelijke wetten en richtlijnen mogen we niet negeren. We kiezen voor een oplossing in overleg met de scholen. Onze burgers, bedrijven, verenigingen én scholen spannen zich duidelijk in om afval te voorkomen, correct te sorteren en waar mogelijk te hergebruiken. We zien bovendien steeds minder herbruikbare fracties (zoals PMD) bij het restafval. Dat is goed, want restafval wordt niet hergebruikt en wordt doorgaans verbrand. Correct sorteren verlaagt dus niet alleen de kosten voor restafvalophaling en -verwerking, maar het beperkt ook de milieuschade. LVB – Lijst van de Burger staat volledig achter die evolutie en zal dit altijd steunen met concreet en correct beleid.”

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 aug 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 12 jul 2024

archief