Gemeente GOOIK beloont overtreders ondanks protest van Open Vld

C21

Gemeente GOOIK beloont overtreders ondanks protest van Open Vld

Editiepajot_gooik_voetwegen_foto_donald_stockmans
Foto ep
 

Om een wandelwegennetwerk te realiseren in de gemeente Gooik is het noodzakelijk dat bepaalde officiële voetwegen opnieuw geopend worden.

Maar in plaats van de ter zake geldende wetgeving toe te passen (de wet op de buurtwegen en het Veldwetboek) vindt de Gooikse bestuursmeerderheid er blijkbaar niets beter op dan diegenen die zich schuldig maken aan het afsluiten van een voetweg te belonen met een subsidie van minimum 25€ per jaar.
 
Recentelijk keurde de gemeenteraad te Gooik een subsidiereglement goed m.b.t. het toekennen van vergoedingen voor verlies van teelt en/of grond door het toegankelijk maken van voetwegen op Gooiks grondgebied.
 
Aanleiding hiertoe waren de bevindingen van de wandelwegenraad en de heemkundige kring dat heel wat voetwegen uit de atlas der buurtwegen in onbruik zijn geraakt om de eenvoudige reden dat een aantal van deze voetwegen door de eigenaars afgesloten werden.
 
De wet voorziet strafrechtelijke geldboetes voor al wie officiële voetwegen die voorkomen op de atlas der buurtwegen afsluit of de doorgang ervan onmogelijk maakt.
 
De gemeente heeft daarbij zelfs het recht om de voetwegen in hun oorspronkelijke toestand te herstellen op kosten van de overtreder.
 
In Gooik doet men uitgerekend het omgekeerde, nl. in plaats van op grond van wettelijke bepalingen de vrije doorgang te realiseren en de eventuele kosten hiervan zonodig op de overtreders te verhalen, gaat men deze overtreders belonen via een jaarlijkse subsidie als zij hun strafbaar gedrag staken.
 
Dit is werkelijk de wereld op zijn kop zeker nu er bepaalde eigenaars de doorgang van deze voetwegen over hun eigendom wel respecteren door zich steeds aan de wet te houden.
 
Voor hen wordt echter geen enkele subsidie voorzien.
 
In tegenstelling tot wat de bestuursmeerderheid reeds in de pers mededeelde gaat het hier geenszins om een subsidie in ruil voor het onderhoud van voetwegen, doch wel om een beloning voor het staken van strafbare feiten. In het subsidiereglement is immers van het onderhoud van deze wegen met geen woord sprake.
 
De Open Vld fractie heeft in de Gooikse gemeenteraad dan ook als enige tegen dit subsidiereglement gestemd omdat zij van oordeel zijn dat het gewoonweg niet kan dat overtreders beloond worden via het belastinggeld van iedere Gooikse burger.
 
Open Vld Gooik is in deze zaak ook nog een stap verder gegaan en heeft ervoor gekozen om bij monde van gemeenteraadslid Nicky Bellemans en ondervoorzitter Donald Stockmans tegen dit gemeenteraadsbesluit klacht neer te leggen bij de provinciegouverneur.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 jan 2010
ep
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 16 apr 2024
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief