GOOIK - Wel de nodige vergunningen voor heraanleg Neerstraat

C21

GOOIK - Wel de nodige vergunningen voor heraanleg Neerstraat

Editiepajot_neerstraat_foto_merckx
 

In het Vlaams Parlement stelde volksvertegenwoordiger Eloi Glorieux (Groen!) een vraag aan Minister Dirk Van Mechelen (Minister van Ruimtelijke Ordening) over mogelijk onregelmatigheden bij de heraanleg van de Neerstraat in Gooik.

Volgens burgemeester Michel Doomst (CD&V) had Gooik wel degelijk een stedebouwkundige vergunning voor wat  de heraanleg van de Neerstraat. De vergunning dateert van 7 januari 2008.

De Neerstraat in Gooik is een veldweg die vanuit het Neigembos het Pajottenland in loopt.. Onlangs werd deze straat verhard door het aanbrengen van een betonnen strook aan de linker- en rechterkant van de weg met in het midden grove kiezels.

Elopi Glorieux: “De vraag rijst of deze investering verantwoord was, zowel vanuit economisch standpunt (er staat maar één huis) als vanuit esthetisch en recreatief standpunt, maar dat is een gemeentelijke kwestie. De Neerstraat ligt echter voor een (klein) deel in het beschermd landschap Neigembos, wat betekent dat voor deze werken een specifieke toelating nodig is van de bevoegde diensten van Monumenten en Landschappen”.

Glorieux vroeg of de minister kon meedelen of het advies van de diensten van Monumenten en Landschappen gevraagd werd en indien ja of er rekening mee werd gehouden bij het verlenen van de bouwvergunning?
Indien er geen advies gevraagd werd, vroeg Glorieuw aan de minister welke maatregelen hij genomen had aan deze onregelmatigheid een einde te maken?

NIET GEKEND
In zijn antwoord zegde minister Van Mechelen dat de verharding van de Neerstraat in Gooik tot op heden niet bekend was bij zijn diensten.

Minister Van Mechelen: “Op basis van de gegevens aangereikt door de vraagsteller werd door mijn administratie meer informatie ingewonnen onder ander door middel van een plaatsbezoek. Uit die informatie blijkt dat de gemeente Gooik recent de Neerstraat heeft heraangelegd. Wellicht in functie van een betere bereikbaarheid voor de bewoners en gebruikers te garanderen, werd een tweesporen betonweg aangelegd. In de praktijk is het mogelijk, maar dat is uiteraard de keuze van de initiatiefnemer, om deze middenstrook met gras in te zaaien”.

De minister bevestigde dat een deel van de Neerstraat (65 meter) zich inderdaad binnen het beschermde landschap bevindt.

Minister Van Mechelen: “Hoewel voor dit soort verhardingswerken een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is en er gezien de ligging binnen het beschermde landschap ook een machtiging van de administratie nodig is, werd er door mijn administratie geen enkele aanvraag hiervoor ontvangen. Het dossier werd door het Agentschap R-O Vlaanderen dan ook overgemaakt aan de Afdeling Inspectie van het beleidsdomein, teneinde de nodige vaststellingen te kunnen doen en eventuele verdere stappen voor te bereiden”.

REACTIE BURGEMEESTER
Volgens burgemeester Michel Doomst (CD&V) had Gooik wel degelijk een stedebouwkundige vergunning voor wat  de heraanleg van de Neerstraat. De vergunning dateert van 7 januari 2008 (8.00/2/GSA.800663).

De algemene conclusie van de stedebouwkundig ambtenaar luidt:
 "Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening, alsook dat het vooropgestelde ontwerp bestaanbaar is met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving."

Michel Doomst: “Het eerder verspreide bericht, dat de gemeente Gooik een bouwovertreding beging, is bijgevolg foutief. De Neerstraat ligt inderdaad in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, maar in de vergunning staat duidelijk dat het ingediend project de goede ruimtelijke ordening en ontwikkeling van het gebied niet in het gedrang brengt en in overeenstemming is met art.20”.

Overeenkomstig het artikel 5 van het decreet van 30 juni 1993 inzake de bescherming van het archeologisch patrimonium, dat bepaalt dat bij bouwaanvragen als deze, verplicht advies dient ingewonnen te worden, werd door de stedebouwkundig ambtenaar dergelijk advies ingewonnen op 7 december 2007. Dit advies werd uitgebracht op 18 december 2007 en is gunstig.

Zoals wettelijk bepaald werd er ook een openbaar onderzoek gehouden.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 dec 2008
Felix Merckx
Repro Editiepajot
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 27 sep 2022

archief