REGIO - Verfransing Vlaams-Brabant rukt verder op, extra onderwijsinvesteringen noodzakelijk

C21

REGIO - Verfransing Vlaams-Brabant rukt verder op, extra onderwijsinvesteringen noodzakelijk

Mark_demesmaeker

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Mark Demesmaeker (N-VA) aan Vlaams Minister van Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke, blijkt dat het hoge aantal anderstalige leerlingen in het Nederlandstalig basisonderwijs in Vlaams-Brabant niet te miskennen valt.

Volgende algemene cijfers (februari 2008) springen hierbij het meest in het oog:

- 1 op 7 leerlingen in het Vlaams basisonderwijs is anderstalig;

- Maar liefst 2 op 3 leerlingen in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel spreekt thuis geen Nederlands, in Sint-Joost-Ten-Node bedraagt dit zelfs 90%. Extra maatregelen dringen zich op;

- De verfransing van Vlaams-Brabant zet zich door, al 1 op 4 leerlingen in het basisonderwijs in Halle-Vilvoorde spreekt thuis geen Nederlands.

Een analyse per gemeente geeft volgende resultaten:

Er zijn geen correcte cijfers uit de faciliteitengemeenten omdat de faciliteitenscholen nog steeds weigeren hun medewerking te verlenen aan het Vlaamse onderwijsbeleid;

De gemeente Machelen is bijgevolg koploper met 42% anderstalige leerlingen, ook Zaventem (38%), Sint-Pieters-Leeuw (37%), Vilvoorde (35%),  Hoeilaart (35%), Overijse (31%), Herne (29%), Beersel (26%), Bever (24%) en Asse (24%), Grimbergen (21%), en Halle (19%) kampen met een niet te onderschatten taalproblematiek in hun basisscholen;

Galmaarden, Londerzeel en Opwijk tellen met 4%, het minst aantal anderstalige leerlingen.

De N-VA heeft in de Vlaamse Regering steeds sterk ingezet op de taalvaardigheid Nederlands. En terecht, zo blijkt nu. Een grondige kennisverwerving van het Nederlands is meer dan ooit een hoofdopdracht voor ons (basis)onderwijs. De overheid moet samen met het brede onderwijsveld dan ook alle middelen aanreiken opdat scholen van een echt Nederlands taalbeleid werk kunnen maken. In onze grootsteden, maar zeker ook in Vlaams-Brabant! We denken hierbij o.m. aan taalvaardigheidstoetsen, taalbaden, zomertaalklassen … We moeten ook de ouders op hun verantwoordelijkheid durven wijzen, o.a. via de engagementsverklaring. Hierbij moeten de ouders zich engageren om ruimte te laten voor het Nederlands in het thuismilieu, o.a. via radio, TV en boeken. De ouders spelen immers een cruciale rol in het onderwijsproces van hun kind.

Daarnaast moet de Vlaamse Regering dringend werk maken van een uitbreiding van het onderwijsbudget voor de Vlaamse Rand. De huidige  2,8 miljoen euro extra steun in de 19 kerngemeenten van de Vlaamse Rand (de zes faciliteitengemeenten + de 13 gemeenten die grenzen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) schiet niet enkel tekort, ook het aantal gemeenten is te beperkt. Heel Halle-Vilvoorde samen met Tervuren (28%) en Huldenberg (28%) verdienen extra omkadering en werkingsmiddelen.

Van een echt gelijke onderwijskansenbeleid kan enkel sprake zijn indien we nog veel meer de klemtoon leggen op een goede Nederlandse taalvaardigheid.

Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker zal minister Vandenbroucke hierover interpelleren in het Vlaams Parlement.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
06 jan 2009
Felix Merckx
RE
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief