GOOIK - Pajottenlandse landschappen van vroeger en nu in de kijker

C21

GOOIK - Pajottenlandse landschappen van vroeger en nu in de kijker

Editiepajot_gooik_pajottenland_foto_kos
(Foto KOS)
 

Groetjes uit het Pajottenland’ is één van de drie projecten die eind 2008 werden goedgekeurd door de plaatselijke Leader+groep Pajottenland+. Het project loopt over de zeven gemeenten van Pajottenland +: Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Het Centrum Agrarische Geschiedenis en het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw stellen met dit project het waardevolle Pajotse landschap van vroeger, nu en morgen in de kijker.

Het Centrum Agrarische Geschiedenis en het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw willen i.s.m. het kasteel van Gaasbeek en culturele en heemkundige kringen op zoek gaan naar oud beeldmateriaal over het Pajottenland. Vele Pajotten hebben ongetwijfeld nog oude foto’s, prentkaarten, postkaarten met uitzicht op het landschap, op grote en kleine boerenerven of op dorpskernen sinds de negentiende eeuw.

Het Centrum Agrarische Geschiedenis wil de beelden van dit door boeren geknede landschap verzamelen met als doel een tentoonstelling en/of publicatie uit te geven met historische beelden in vergelijk met hedendaagse foto’s en toekomstige simulaties.
Er worden n.a.v. dit project originele postkaarten uitgegeven en vertel -en toonavonden georganiseerd.
Al dit materiaal kan in latere instantie worden gebruikt om een projectwebsite te stofferen, die later kan uitgroeien tot een beeldbank Pajottenland.

PAJOTTENLANDSCHAP VAN DE TOEKOMST 
Het tweede luik van het project wordt uitgewerkt door het Regionaal Landschap. Het Pajottenland herbergt veel mooie stukjes landschap. Het Regionaal Landschap wil samen met de eigenaars van die stukjes het historische landbouwlandschap opnieuw kansen bieden.

Men wil dit doen door de ruime omgeving van (oude) hoeves in te kleden met kleine landschapselementen zoals inheemse hagen en houtkanten, hoogstamboomgaarden, poelen, enz.

Dankzij de steun van de Provincie Vlaams-Brabant draagt de eigenaar maar 30 % van de kosten.

Om in aanmerking te komen, moeten de percelen in agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, of in park —of natuurgebied liggen.

De percelen moeten een aaneengesloten geheel vormen van minstens 2 Ha, eigendom van één of meerdere eigenaars. Het geheel moet van op openbaar terrein zichtbaar zijn.

Voldoet het perceel niet aan die criteria, dan blijft de eigenaar ook niet in de kou staan. Voor eigenaars die niet in aanmerking komen voor de financiële ondersteuning, wordt een handleiding opgemaakt. Planttips, interessante soorten en het onderhoud worden gedetailleerd beschreven zodat eigenaars zelf aan de slag kunnen.

Bij de eigenaars waar realisaties worden uitgevoerd, zal een infobord geplaatst worden. Op het bord wordt beeldmateriaal aangebracht van vroeger, van de huidige situatie en een simulatie van de herinrichting in volle rijpheid.
De eigenaar krijgt de fiere titel “landschapsbouwer” en ook dat wordt op een herkenbaar bordje op de locatie geplaatst.

PERMANENT KARAKTER
Om een permanent karakter te geven aan het project, wordt een fietstocht langsheen de landschapsprojecten ontwikkeld. Hierbij zal ook de historische en hedendaagse info worden verwerkt.

Er wordt ook een publicatie gemaakt van het historische en het hedendaagse beeldmateriaal, met simulaties van de landschapsprojecten in de toekomst.

In het kader van het project wordt een colloquium georganiseerd om gemeentebesturen aan te sporen om bij hun inwoners landschapsherstel te stimuleren.

Het project kan tevens de basis vormen om met de gemeentebesturen een landschapsvisie voor de regio te ontwikkelen. Deze visie moet de gemeentebesturen ondersteunen in de ontwikkeling van het landschap met oog voor de uitzonderlijke troeven en kwaliteiten van de streek.

FOLDER
Het project wordt bekendgemaakt door de uitgave van een folder. De folder is verkrijgbaar in het gemeentehuis op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, in de bibliotheek en bij de plaatselijke handelaars. De folder is eveneens te verkrijgen bij het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën, Oude Pastorie, Don kerstraat 2, 1750 Gaasbeek of telefonisch via 02 452 60 45.

Website: www.rlzzz.be

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 apr 2009
Felix Merckx
Foto KOS
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief