GOOIK - Gooik investeert volgende 6 jaar 18 miljoen euro in duurzame dorpen

GOOIK - Gooik investeert volgende 6 jaar 18 miljoen euro in duurzame dorpen

Colpaert_gooik_doomst_nieuw_1__kopie_
Michel Doomst gaf meer uitleg over het meerjarenplan. - Foto Marc Colpaert
 
Gooik wil inzetten op de landelijkheid en de 5 dorpsgemeenschappen: het  thuisgevoel van mensen in hun dorp moet nog versterkt worden. Bovendien moet duurzaamheid de leidraad blijven in de nabije toekomst: minder auto, meer trage wegen, alternatieve energie… Daarom beslist de gemeente de volgende 6 jaar 18 miljoen euro te investeren, waarvan 7 miljoen euro inkomsten uit subsidies en verkoop. Dat is een heel ambitieus programma want het gaat om 10,8 miljoen euro meer investeringen dan de vorige legislatuur, jaarlijks goed voor 1,8 miljoen euro meer investeringen. De personenbelasting behouden we op het laagste percentage van de regio, nl. 7,3%, terwijl we ons met de aanpassing van de onroerende voorheffing op 895 euro nog steeds op de derde-laagste plaats in de regio bevinden. Bovendien wordt de milieubelasting volledig afgeschaft. Gooik blijft dus een belastingvriendelijke gemeente.
Ambitieuze projecten
Enkele ambitieuze projecten die uitgewerkt zullen worden zijn: Voor Gooik wordt het masterplan verder uitgewerkt, in Strijland wordt de sportinfrastructuur nog verbeterd, Oetingen begint in het centrum met de nieuwe school en tekent voor het kunstonderwijs het ambitieuze steamproject uit en Leerbeek realiseert de vernieuwde kerk en het Kwadebeekproject.
Paddenbroek zal klaar zijn in 2020 en moet de voortrekker zijn van duurzame landelijkheid, daarom werden de middelen van het plattelandsfonds benut voor dit project. De kerk van Leerbeek is volgend jaar gerenoveerd, de Asseveldstraat wordt heraangelegd, de trajectcontrole in Oetingen zal er in januari zijn, de bijkomende parking rond de Koornmolen zal er in 2020 zijn.
Alle middelen en werking van het verleden worden behouden, niets wordt afgeschaft.
Voor cultuur blijft De Cam de opening naar brede participatie. De jeugd wordt blijvend ondersteund naar het jeugdhuis toe en krijgt ook budgetten voor renteloze leningen naar lokalen. We mikken op een aantal speelbossen.
Nieuw zijn de wijkbudgetten waarmee op zeer lokale initiatieven kan worden ingespeeld.
Sport is top in Gooik: de bijkomende parking rond de Koornmolen komt er, we zoeken een winteroplossing voor de petanque en er komt een sportregioverantwoordelijke.
De integratie van OCMW en gemeente vraagt dat we stilaan naar een administratief centrum toe werken: daar is een kleine 3 miljoen voor voorzien. De nieuwe communicatieverantwoordelijke zorgt voor een vernieuwende website, huisstijl en infoblad. We zetten ook in op een digitalisering van de diensten.
Toerisme wordt de economische troef van de toekomst: gelinkt aan Paddenbroek zal daar ook de personele inzet voor zijn. De mobiliteit mikt op de fiets: voor ongeveer 1 miljoen euro zal fietspadenuitbouw worden voorzien.
Voor wegeniswerken is een totaalbedrag van 1.280.000 euro voorzien, de rioleringen worden vernieuwd voor een bedrag van 500.000 euro, ook voor de herinrichting van de kerkhoven zijn jaarlijkse sommen voorzien. Voor de Woonwinkel vergroot onze bijdrage, een kader voor meergezinswoningen is in de maak.
Op sociaal gebied behouden we alle toelagen en thuisdiensten. We mikken met de Nieuwe Joen en het bouwproject Kwadebeek op de invulling van het sociaal objectief. De mantelzorgtoelage wordt verhoogd.
Belastingen blijven laag, ook milieubelasting afgeschaft
Naar budget toe is de gemeente op een strategisch keuzemoment gekomen:  enerzijds heeft Gooik traditioneel zeer lage belastingen. Anderzijds wordt de gemeente geconfronteerd met kosten die sterk oplopen. Zo worden recent 5 personeelsleden (kwaliteit, openbare werken, ICT, bevolking) aangeworven in het kader van de integratie OCMW-gemeente. In 2020 komt er een communicatieambtenaar bij. Totaal: ongeveer 300.000 euro per jaar.
De opstart van Intradura zal 90.000 euro extra kosten. Voor de politie wordt de bijdrage met 163.000 euro verhoogd. De brandweer vraagt een meerbijdrage van 400.000 euro op 5 jaar. De taxshift maakt dat op kruissnelheid 341.088 euro minder binnen komt. Hoewel het nieuwe Open Ruimtefonds ons gemiddeld 200.000 euro extra opbrengt, is er een structurele meerkost van
1 miljoen euro per jaar.
Door de oplopende kosten is een kleine aanpassing in de onroerende voorheffing nodig. De personenbelasting behouden we op het laagste percentage van de regio, nl. 7,3%, terwijl we ons met de aanpassing van de onroerende voorheffing op 895 euro nog steeds op de derde-laagste plaats in de regio bevinden. Bovendien wordt de milieubelasting volledig afgeschaft. Gooik blijft dus een belastingvriendelijke gemeente.
Met deze kleine structurele bijpassing zijn we in staat om het ambitieuze programma voor de Gooikenaren mogelijk te maken.

 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 dec 2019
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 10 aug 2020
Marc Colpaert | 07 aug 2020
Marc Colpaert | 07 aug 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief