GOOIK - Extra stukje fietspad in Processiestraat nog niet voor dadelijk

GOOIK - Extra stukje fietspad in Processiestraat nog niet voor dadelijk

Colpaert_gooik_fietspad_1__kopie___2_
Het fietspad stopt nu plots in het veld. - Foto Marc Colpaert
 
De onteigeningsprocedure aangaande het fietspad in de Processiestraat is door het vredegerecht afgewezen wegens onwettigheden. Het ziet er naar uit dat de procedure opnieuw moet ingediend worden en dus zullen de fietsers nog maanden moeten wachten alvorens dit extra stukje fietspad er ligt.

Sinds begin 2017 ligt er ter hoogte van de Processiestraat in Gooik, langs een deel van deze straat, een fietspad. Over een afstand van enkele honderden meters moest er een onteigeningsprocedure opgestart worden omdat de eigenaar van een stuk grond niet akkoord was met de prijs die de gemeente wilde betalen. Ondertussen werden er al heel wat gesprekken gevoerd, maar is er vandaag nog steeds geen witte rook voor wat betreft het fietspad. Eind vorig jaar deed het Vredegerecht een uitspraak in deze zaak. "In navolging daarvan, heeft het Vredegerecht bij vonnis van 23 december 2019 het verzoek tot onteigening van de Gemeente Gooik wegens onwettigheid afgewezen", vertelde Gerda Persoons, eigenaar van de grond. "De Vrederechter heeft vastgesteld dat de gemeente Gooik, in het beheer van dit onteigeningsdossier een aantal plichten van behoorlijk en respectvol bestuur naast zich neergelegd heeft en best wel slordig te werk gegaan is in zo'n delicaat dossier. De gemeente is niet steeds op even correcte wijze haar zorgvuldigheidsplicht nagekomen", vult Gerda aan.
Ondertussen kreeg ook burgemeester Michel Doomst(CD&V) een afschrift van het vonnis. "Er zijn blijkbaar zaken gebeurd die niet helemaal volgens het boekje waren. Zo moesten we bepaalde brieven aangetekend versturen, wat we niet gedaan hebben. Bij besluit van de vrederechter werd het bezwaar tegen de onteigening van het laatste deel van het fietspad langs de Processiestraat afgewezen naar procedure: er was geen publicatie van het besluit in het Staatsblad en er werd geen aangetekend schrijven naar betrokken klager gestuurd met het voorstel van minnelijke schikking. Beide formaliteiten zijn wettelijk niet echt verplicht maar de vrederechter heeft geoordeeld dat hiermee de vormelijke kant van de procedure werd geschaad. Dit betekent dat heel de procedure moet worden hervat, hoewel het om een beperkt perceel en prijsbeding gaat. Alles verloopt nu volgens het nieuwe decreet dat sterk vereenvoudigd is. Wellicht zal deze procedure een jaar in beslag nemen. Intussen blijft de zwakke weggebruiker de dupe van dit verhaal", besluit de burgemeester.
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 jan 2020
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 29 sep 2020
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 24 sep 2020

archief