GOOIK - Het gemeentebestuur zoekt jobstudenten voor de zomervakantie

GOOIK - Het gemeentebestuur zoekt jobstudenten voor de zomervakantie

Colpaert_gooik_gemeentehuis_1
De gemeente gaat op zoek naar jobstudenten. - Foto Marc Colpaert
 

Er is ook nog ander nieuws dan het coronavirus. De gemeente Gooik is voor de maanden juli en augustus op zoek naar jobstudenten voor de dienst openbare werken en het milieupark. De tewerkstelling op de dienst openbare werken geldt voor 3 weken. Volgende tewerkstellingsperiodes worden vastgelegd: Van 1 juli 2020 tot en met 17 juli 2020  Van 22 juli 2020 tot en met 7 augustus 2020  Van 10 augustus 2020 tot en met 28 augustus 2020. Voor elk van deze periodes zullen er 4 jobstudenten voltijds aangeworven worden. Indien men dit wenst, kan men zich voor meer dan één periode kandidaat stellen. Er zal echter prioriteit gegeven worden om zoveel mogelijk personen aan een vakantiejob te helpen. Dit houdt in dat een tweede periode pas toegekend zal worden als blijkt dat er onvoldoende kandidaten zijn om alle openstaande plaatsen in te vullen.
 
De tewerkstelling zal hoofdzakelijk bij de groendienst gebeuren. Deze dienst staat in voor het schoonmaken van straten en pleinen, opruimen van zwerfvuil en het onderhouden van de gemeentelijke plantsoenen en begraafplaatsen. Waar nodig kan er ook bijstand worden verleend voor de op- en afbouw van evenementen, bij de gebouwenploeg (uitvoeren van schilderwerken en plaatsen van verkeersborden, straatnaamborden en verkeersspiegels) of de wegenploeg (onderhoud van wegen, herstellen van verzakkingen).
 
De halftijdse tewerkstelling op het milieupark geldt voor 1 maand: Van 1 juli 2020 tot en met 31 juli 2020  Van 1 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020. Voor elk van deze periode wordt 1 jobstudent halftijds aangeworven. De tewerkstelling omvat toezicht houden op het milieupark, instaan voor het sorteren van afval, melden van onregelmatigheden, afvalmateriaal recycleren volgens de bepalingen van het afvalstoffenplan, onderhoud van het milieupark, opvolgen van activiteiten op het milieupark. Meer informatie opde gemeentelijke website.   

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 mrt 2020
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 27 okt 2020
Marc Colpaert | 26 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 24 okt 2020

archief