GOOIK - 100.000 euro aan steunmaatregelen voor kwetsbare doelgroepen in het Pajottenland

GOOIK - 100.000 euro aan steunmaatregelen voor kwetsbare doelgroepen in het Pajottenland

A_steve_gooik_
Steve Dehandschutter. - Foto Marc Colpaert
De Vlaamse Regering werkte drie concrete maatregelen uit om naar aanleiding van de COVID-19-pandemie kwetsbare huishoudens extra te ondersteunen. Ook op het Pajottenland hebben deze maatregelen een positieve impact. “Een welgekomen steun voor de mensen die de hulp het meest nodig hebben” zegt Gooiks N-VA - fractieleider Steve Dehandschutter. 
 
Extra middelen voor lokale besturen in de strijd tegen armoede
 
Steden en gemeenten krijgen een eenmalige subsidie van de Vlaamse Regering om lokaal de gevolgen van de COVID-19-crisis aan te pakken. Ze zetten deze middelen in voor initiatieven in het kader van lokale armoedebestrijding en hun lokale sociaal beleid ter ondersteuning van kwetsbare huishoudens. Op welke manier ze dit doen, beslissen steden en gemeenten zelf. Het Pajottenland (meerbepaald de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) kan voor dit initiatief rekenen op een eenmalige subsidie van 49.000€.
 
Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen
 
Steden en gemeenten ontvangen daarnaast een eenmalige subsidie om via een consumptiebudget tijdelijk extra financiële ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Deze ondersteuning verloopt via een lokaal bestaand of nieuw op te zetten vouchersysteem. Met deze maatregelen wil de Vlaamse Regering zowel de koopkracht van kwetsbare gezinnen versterken alsook de lokale economie zuurstof geven.
De gemeenten in het Pajottenland kunnen rekenen op een eenmalige subsidie van 52.000 euro.
 
Groeipakket
 

De Vlaamse Regering wil de gezinnen die het nodig hebben tijdelijk extra ondersteunen. We richten ons op de meest kwetsbaren en houden rekening met een vlotte implementatie, dus zonder teveel administratieve overlast. Bij de uitvoering van deze derde maatregel zijn steden en gemeenten niet betrokken. We richten ons op elk gezin dat een inkomensdaling kent en een gezinsinkomen heeft dat onder de inkomensgrens van 30.986,17 euro op jaarbasis, of 2.213 euro per maand ligt. De toeslag richt zich specifiek op een tegemoetkoming aan gezinnen voor kinderen ten laste. Deze maatregel is eenmalig. Er wordt dus bewust gekozen voor een specifieke Covid 19-toeslag via het Groeipakket en niet voor een ingreep in de sociale toeslag. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 jun 2020
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 feb 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 12 feb 2021

archief