Groen vraagt bouwpauze in GOOIK naar aanleiding van bouwaanvraag voor 4 winkels en 14 appartementen aan Belle Triene

Groen vraagt bouwpauze in GOOIK naar aanleiding van bouwaanvraag voor 4 winkels en 14 appartementen aan Belle Triene

Editiepajot_gooik_belle_triene__kopie_
Aan de Belle Triene is het al druk genoeg. - Foto Marc Colpaert
 
Sinds deze week loopt het openbaar onderzoek voor een project met 4 winkels en 14 appartementen  aan de Belle Triene in Gooik (kruising Edingsesteenweg en Stuivenbergstraat). Met dit appartements blok wordt het verkeer hier nog drukker en lijkt de verstedelijking echt aangekomen in Gooik. Burgemeester Michel Doomst kent het dossier en hij maakte aan de opdrachtgevers al bekend dat de gemeente geen groen licht geeft voor deze plannen.
 
 
 In feite  is dit al langer aan de gang, want de voorbije jaren werden in Gooik al meer bouwvergunningen voor appartementen afgeleverd dan voor traditionele woningen.  
Onze open ruimte is geen taart die eeuwig kan aangesneden worden, we moeten er minder gulzig  mee omspringen. "Als we alles op zijn beloop laten en in handen leggen van bouwpromotoren, gaan  we ons beklagen dat het mooie landelijke Gooik met zijn dorpen verloren is gegaan. In Gooik  verdwijnen jaarlijks 12 ‘voetbalvelden’ aan open ruimte… en dat al tien jaar lang. Dat is meer dan in  gelijkaardige plattelandsgemeenten. 
Een aantal gemeenten uit de regio – Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel – hebben onlangs een  bouwstop afgekondigd. In Lennik, waar de voorbije jaren stevig bijgebouwd is, neemt de gemeente  initiatieven om het bouwen beter te reglementeren (via RUP’s, ruimtelijke uitvoeringsplannen). In  Gooik worden RUP’s meestal opgesteld om toestanden te regulariseren, niet om aan zorgvuldige  ruimtelijke ordening te doen", aldus Lode Dehantschutter van Groen. 
Groen Gooik zal bezwaar indienen over het appartementsproject aan de Belle Triene en roept  inwoners op om dat ook te doen. Iedereen kan tot 7 oktober een bezwaar indienen op het  gemeentehuis, online via het Omgevingsloket1 of via gooik@groenpajottenland.be (dan dienen we de bezwaren gebundeld in). 
Groen Gooik vraagt dat de gemeente dringend maatregelen zou nemen om een einde te maken aan  verdere wildgroei van bebouwing en versnippering van onze open ruimte: 
• Bouwpauze tot wanneer een visie bepaald is over de maximale groei van bebouwing in  Gooik. Vanuit Groen zijn we niet tegen appartementen op zich, kleiner wonen is klimaat vriendelijker en betaalbaarder, maar met mate en niet om het even waar. 
• Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) om ruimtelijk beleid vorm te geven:  stoppen van lintbebouwing, beschermen van de open ruimte en duidelijke afbakening van  kernen per deelgemeente. Zeker geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden meer aansnijden. 

• Transparante, overlegde en bindende criteria voor nieuwbouw en verbouwing om het  landelijk karakter te behouden. Geen stijl 'van overal en nergens’, maar op maat van het  dorp met maximale aandacht voor vergroening van bouwprojecten. 

 
Burgemeester Michel Doomst is op de hoogte van dit dossier dat momenteel loopt en heeft ondertussen al een standpunt ingenomen. "Wij hebben de mensen die achter dit project staan, al uitgenodigd op het gemeentehuis en hun duidelijk gemaakt dat wij hier niet achter staan. Wij gaan dit dan ook niet goedkeuren. Daarbij de gemeente heeft op deze plaats een zone afgebakend, waar er maar een beperkt aantal appartementen(4 per blok) mogen gebouwd worden. Dit hebben we tevens ook voor andere zones ingevoerd, er zijn zelfs zones waar er geen appartementen mogen gebouwd worden, het is niet zo dat men maar overal in onze gemeente appartementsblokken mag neerzetten",aldus de burgemeester. De reactie van de bouwheer was, als de gemeente het niet goedkeurt dan gaan we wel naar de provincie!
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 sep 2020
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 15 okt 2020

archief