GOOIK - Kristoff Hemelinckx juicht de beslissing van de Raad van State toe die de ruilverkaveling vernietigt

C21

GOOIK - Kristoff Hemelinckx juicht de beslissing van de Raad van State toe die de ruilverkaveling vernietigt

Editiuecolpaert_gooik_ruilverkaveling_1__kopie_
Enkele mensen kwamen in 2019 meer dan 900 bezwaarschriften indienen. - Foto Marc Colpaert
 
Na lang wachten heeft de Raad van State een beslissing genomen om de bestaande ruilverkavelingsplannen voor Gooik te vernietigen, dit onder meer wegens gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Eerder kwam dit project al onder vuur te liggen, want er werden op Vlaams niveau door N-VA, Groen, oVLD en SP-A  parlementaire vragen gesteld aan toenmalig
 
Vlaams minister Van Den Heuvel (CD&V) over het nut en de manier van werken van deze ruilverkaveling. Deze heeft de ruilverkaveling goedgekeurd op een moment dat de Vlaamse Regering reeds in lopende zaken was, mede op aangeven van zijn kabinetsmedewerker en toekomstig Gooiks burgemeester Simon De Boeck.
 
Tijdens de verkiezingscampagne in 2019 werden er onder impuls van N-VA-gemeenteraadslid Kristoff Hemelinckx 911 bezwaarschriften tegen de ruilverkaveling ingediend, dit na de eerdere negatieve adviezen in Gooik van de milieuraad, cultuurraad, werkgroep trage wegen, Natuurpunt, ...
Het grootste deel van de landbouwers, voor wie dit alles zou bedoeld zijn, verzet zich tegen de ruilverkaveling en hebben deze procedure bij de Raad van State aangespannen. Een groot deel van de oorspronkelijke aanvragers verzet zich ondertussen ook tegen het project.
 
 
 
Kristoff Hemelinckx juicht de beslissing van de Raad van State toe: “We zijn samen met de protesterende landbouwers tevreden dat er eindelijk naar de meest betrokken mensen geluisterd wordt. De Gooikse landbouwers zijn niet alleen historisch vergroeid met het landschap maar zijn ook de grootste beschermers van de natuur, fauna en flora in Gooik. We zien trouwens dat verschillende landbouwers zelf werk beginnen maken van erosiebestrijding en natuurbeschermende maatregelen.  Wat deze mensen zelf doen, vanuit eigen initiatief, doen ze beter dan een giga-project dat van hogerhand zou opgedrongen worden.
 

Het huidig Gooikse landschap bestaat uit een lappendeken van veelal kleine percelen elk met hun eigen begroeiing. Dit gebied dat omschreven wordt als Breugellandschap is wereldwijd gekend uit de schilderijen van de Vlaamse grootmeesters in de 16de en 17de eeuw. Door de ruilverkaveling en de bijhorende schaalvergroting zou dit landschap, en de kleine familiale landbouw, kunnen verdwijnen.

 

"Deze ruilverkaveling zou bijna 40 miljoen gekost hebben. De Gooikse belastingbetaler betaalt hier zijn deel van, wat met deze vernietiging een besparing van gemiddeld 2000€ per Gooiks huisgezin betekent. Dit is een groter cadeau in COVID-tijden dan de paar bonnetjes die we eerder ontvangen hebben. Het zou oneerlijk zijn dat de Gooikse burger moet betalen voor de natte droom van enkele Gooikse politiekers”, besluit Steve Dehandschutter Fractieleider gemeenteraad N-VA Gooik 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
05 dec 2021
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief