PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 27 juni

C21

PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 27 juni

Sprokkels_politieraad_27_juni_2022
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 27 juni - © Deschuyffeleer
 

Zitting

In hun ‘Ronde van het Pajottenland’ belandden de raadsleden deze keer in zaal De Kring in Pepingen. Na eerdere zittingen in meestal Galmaarden, Herne en Bever is het nu nog uitkijken naar een zitting in Lennik en vooral ook nog in Gooik. 

Financieel

De raadsleden kregen de jaarrekening 2021 voorgelegd evenals een begrotingswijziging in de gewone dienst en een in de buitengewone dienst voor het lopend dienstjaar.

De jaarrekening 2021 in de gewone dienst werd afgesloten met een positief resultaat van 149.272€. Gecumuleerd met de resultaten van de vorige jaren leverde dit een globaal positief resultaat op van 2.483.047 euro. In het reservefonds voor het bekostigen van de bouw van het nieuw politiehuis was nog 1.070.999€ beschikbaar

In de begroting 2022 was in de gewone dienst initieel een negatief resultaat van -1.336.965€ voorzien. Door de begrotingswijziging wordt dat tekort voorlopig afgezwakt tot -1.110.819€. Uit het reservefonds dan weer wordt het uittrekken van 850.000€ voorzien voornamelijk voor de instapvergoeding in het nieuw politiehuis ten gunste van de NV Peremans. In dat reservefonds blijft zo thans nog 220.999€ beschikbaar.

Door die begrotingswijzigingen met inbegrip van het inbrengen van de resultaten van 2021 komt het geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 in de gewone dienst te liggen op 1.372.228€. In de buitengewone dienst bedraagt het geraamd resultaat van de begroting 0€. De gemeentelijke dotaties blijven wel ongewijzigd.

Door de almaar oplopende personeelskosten en door nog bijkomende lasten bij de kosten voor het nieuw politiehuis diende vooral de kant van de investeringen en van de personeelskosten bijgeschaafd. Zo worden onder meer 5 nieuwe  voertuigen minder aangekocht ter waarde van om en bij de 118.000€. En ook het project voor het in plaats stellen van de nodige voorzieningen en het nodige personeel in het kader van de toepassingsverruiming van de gemeentelijke administratieve sancties  (GAS 4 en 5) wordt afgevoerd. Dat voorzag onder andere in het aankopen van een nieuw flitstoestel voor het vaststellen van lichte snelheidsovertredingen(60.000€) en het aantrekken van twee agenten en een Calog-er C. De afhandeling van die overtredingen, waarvan de boetesancties zouden te goede komen aan de lokale besturen, zou wel dienen te gebeuren door eigen personeel.

Bijkomende kosten dan weer zijn er door de GSM dekking in het nieuw politiehuis (100.000€), kogelwerend glas voor het onthaal (34.000€) en wijzigingen aan de nieuwbouw voor de veiligheid van het personeel op aangeven van de syndicale organisaties (64.000€). In de nieuwbouw zijn wel al elektrische laadpalen voor de dienstvoertuigen voorzien. 

Als voorzitter van de politieraad en in naam van zijn collega’s sprak de Hernse burgemeester Kris Poelaert zijn dank uit aan het adres van de korpsleiding, de personeelsleden en de syndicale organisaties voor hun begrip, hun medewerking en hun inspanningen bij de almaar meer moeilijke financiële toestanden waarin de openbare besturen zich thans door de crisistoestand komen te bevinden.     

Politiehuis

De bouw van het nieuw politiehuis blijkt een beladen dossier te blijven. Voorzitter Kris Poelaert gaf mee dat het einde van de uitvoeringsfase aan het naderen is. Alles is praktisch afgewerkt mits hier en daar nog enkele restpunten die nog moeten gecontroleerd worden. Het stabiliteitsprobleem is zo goed als opgelost. Hij stelde dat de eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij de aannemer. Er wordt nog uitgekeken naar een oplossing voor de doorbuiging aan de luifel. De dossier werd overigens verder uitgebreid besproken tijdens een besloten zitting. 

De raadsleden bekrachtigden in dat verband overigens een eerder besluit bij hoogdringendheid van het politiecollege dd. 21/03/2022 betreffende de huurovereenkomst voor de politiesite in de Alfred Algoetstraat 75 in Lennik. Daardoor kunnen die gebouwen, thans eigendom van het lokaal bestuur Lennik, nog voor enkele maanden gebruikt worden door de politie.

Personeel

In het kader van de vakantverklaring van het mandaat van korpschef werden de raadsleden in kennis gesteld van het aantal ingediende kandidaturen. Dat blijken er drie te zijn. Zoals gebruikelijk kregen de kandidaten inmiddels de taak een ontwerp van opdrachtbrief met hun visie voor de komende vijf jaar over het korps op te stellen. De hoorzitting van de selectiecommissie vindt plaats op 12 september 2022. De aanstelling van de nieuwe korpschef wordt verwacht per 01 november 2022. Het voorstel van de selectiecommissie zal zo snel als mogelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raadsleden.     

Gezamenlijke aankopen

Er wordt een beroep gedaan op de dienstverlenende vereniging Cipal als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst ‘Aankoop van ICT Infrastructuur’.

Voor het leveren van stookolie voor de gebouwen dan weer werd ingeschreven op het raamcontract van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie FORCMS. Hierbij werd een besluit bij hoogdringendheid van het politiecollege dd. 23/05/2022 bekrachtigd.

Aan de politiezone Rode werd een mandaat toegekend om deel te nemen aan de samenaankoop voor het leveren van sportkledij voor de personeelsleden. 

Voertuigen

Binnen het raamcontract van de Federale Politie wordt er overgegaan tot de aankoop van twee polyvalente Volvo’s XC40 voor de diensten wijkwerking, interventie en verkeer. Door het centraliseren van de diensten in het nieuw politiehuis worden geen specifieke voertuigen voor de verschillende diensten meer aangekocht. De voertuigen kunnen zo in pool door alle diensten gebruikt wat dan weer enigszins zou moeten kunnen leiden tot het verminderen van het totaal aantal nodige voertuigen met besparingen tot gevolg.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief