HERNE - Gemeenteraad

C21

HERNE - Gemeenteraad

Logo_nieuws_uit_gemeenteraad
 

Lokaal Pact 
Ook de gemeente Herne sluit het lokaal pact met de Vlaamse Overheid af. Zo sprak de gemeenteraad zich tijdens haar jongste zitting alvast uit. Zodoende wordt een schuldafbouw mogelijk voor 100 euro per inwoner. Daartegenover staat evenwel dat het gemeentebestuur vanaf 2009 geen gemeentelijke belastingverhoging meer kan invoeren. Ook dient de forfaitaire huisvuilbelasting afgeschaft. Alleszins tot 2012 mogen evenmin nog forfaitaire belastingen geheven worden en dient de gemeente een bedrijfsvriendelijk en transparant fiscaal beleid te voeren. Het College van Burgemeester en Schepenen zal nu de leningen selecteren die in aanmerking komen voor vervroegde afbetaling.

Klepelmaaier
Het gemeentebestuur gaat over tot de aankoop van een nieuwe klepelmaaier. De kostprijs wordt geraamd op 50 000 euro.

Kerkhof
Voor de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats in Herfelingen heeft het gemeentebestuur een principieel akkoord bedongen met de eigenaars van de vier aanpalende percelen die voor verwerving in aanmerking kwamen. Een openbaar onderzoek voor onteigening is derhalve niet meer aan de orde.
 
Bebouwde kom
Uit veiligheidsoverwegingen voor de inwoners wordt de bebouwde kom in het centrum van Sint-Pieters-Kapelle uitgebreid in de Markstraat en in de Lookaitse. Op termijn plant de Vlaamse Overheid overigens de huidige maximum toegelaten snelheid van 90km/u op de gewone wegen buiten de bebouwde kom te verminderen tot 70km/u.

Telévil
Het gemeentebestuur van Herne sluit een samenwerkingsakkoord af met het kringloopcentrum Telévil. Herbruikbare huishoudelijke afvalstoffen krijgen zo een nieuwe bestemming. De inzameling gebeurt aan huis na telefonische oproep of op de maandelijkse stand in het gemeentelijk containerpark. Ook mogen de afvalstukken naar Telévil zelf gebracht worden. De inzamelingen zijn gratis.

Springkasteel
De gemeente Herne gaat ook over tot de aankoop van een tweedehands springkasteel. Het kasteel wordt gevoegd bij de materiaalkoffer voor het organiseren van buurt- en wijkfeesten.

Rekeningen kerkfabrieken
De gemeenteraad van Herne keurde eveneens de rekeningen 2007 van de kerkfabrieken van Kokejane, Herfelingen, Herne en Sint-Pieters-Kapelle goed. Alle rekeningen sloten af met een batig saldo.

Meubilair
Voor de renovatie van het gemeentehuis besliste de gemeenteraad van Herne over te gaan tot de aankoop van kasten, bureaus en bureelstoelen. De totaal geraamde kostprijs bedraagt 27 600 euro zonder BTW.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 mei 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 15 feb 2024

archief