HERNE / GALMAARDEN – Plannen voor afbakening gecontroleerde overstromingsgebieden roepen vele vragen op

HERNE / GALMAARDEN – Plannen voor afbakening gecontroleerde overstromingsgebieden roepen vele vragen op

Dsc01257__1077_x_807_
HERNE / GALMAARDEN – Plannen voor afbakening gecontroleerde overstromingsgebieden roepen vele vragen op - © Deschuyffeleer
 
Afbakening_overstromingsgebied__752_x_1074_
HERNE / GALMAARDEN – Plannen voor afbakening gecontroleerde overstromingsgebieden roepen vele vragen op - © Deschuyffeleer
 

Begin cecember ontvingen de eigenaars van percelen die aan de Marke aanlanden vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij een aangetekend schrijven met de aankondiging van het openbaar onderzoek voor de afbakening van het gecontroleerd overstromingsgebied op de Marke. De brief doet wel bij vele verontruste eigenaars de wenkbrauwen fronsen. Burgemeester Kris Poelaert bekwam intussen van de Vlaamse Milieumaatschappij dat op 13 januari  in de Katholieke Kring  alsnog een info-vergadering voor de betrokkenen wordt opgezet.

Het openbaar onderzoek kadert binnen de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor onder meer de Schelde waartoe ook de Marke behoort. De definitieve plannen dienen uiterlijk eind 2015 door de Vlaamse regering goedgekeurd te worden. Door de afbakening van het overstromingsgebied in de stroomgebiedbeheerplannen wordt het wel mogelijk de instrumenten aankoopplicht en vergoedingsplicht van het decreet integraal waterbeleid toe te passen. Na de afbakening, allicht begin 2016, kunnen de eigenaars dan gedurende een termijn van 5 jaar de aankoop van hun perceel door de Vlaamse Milieumaatschappij eisen. En in een periode van één jaar na de officiële ingebruikname van het overstromingsgebied kunnen ook de gebruikers van de percelen éénmalig een vergoeding vragen voor minopbrengsten ten gevolge van de inschakeling van het gecontroleerd overstromingsgebied in de waterbeheersing.
In Herne hebben de plannen betrekking op de terreinstrook te paard op de Marke vanaf de molens Vannerom tot in het centrum. “Dat gebied wordt opgedeeld in drie gecontroleerde overloopzones”, verduidelijkt burgemeester Kris Poelaert. “De thans reeds in gebruik zijnde zone aan de molens Vannerom zou worden uitgebreid. De tweede strook reikt stroomafwaarts tot aan de spoorweg terwijl de derde strook uitloopt tot in het centrum van de gemeente. Het zijn overigens vooral de percelen die nu ook al geregeld onder water komen te staan die in de nieuwe plannen ook door indijking zullen geïmplementeerd worden ”. Ook de burgemeester is verrast door de onaangekondigde grootschalige aanschrijving van alle aangelande eigenaars. Mede door de talrijke reacties van verontruste eigenaars die vrezen hun gronden mettertijd te verliezen aarzelde hij niet contact op te nemen met ingenieur Karel Lelieaert, die verantwoordelijk is voor het operationeel waterbeheer bij de VMM.
“In overleg met mijn Galmaardse collega-burgemeester Pierre Deneyer, heb ik dan ook kunnen bekomen dat er medio januari nog een info-vergadering op het getouw zal worden gezet waarbij alle eigenaars in de mogelijkheid zullen worden gesteld individueel de zaak te bespreken met de mensen van de VMM”, geeft Kris Poelaert aan. “Zo krijgen onze mensen toch nog de gelegenheid om ten gronde kennis te nemen van de plannen en van de eraan gebonden gevolgen voor hun percelen”.

De ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen kunnen ingekeken worden op www.volvanwater.be terwijl informatie over de afbakening van overstromingsgebieden kan ingekeken worden op http://www.volvanwater.be/afbakening-overstromingsgebieden-kadasterplannen . Een reactie of een bezwaar indienen door de eigenaars kan alsnog digitaal via dezelfde website en dit tot uiterlijk 8 januari 2015. Schriftelijk kan het ook tot uiterlijk 60 dagen na de ontvangst van het aangetekend schrijven.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 jan 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020

archief