PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de Politieraad en nieuwjaarswensen

PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de Politieraad en nieuwjaarswensen

Nieuwjaar_politie_pajottenland_2015__3_
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de Politieraad en nieuwjaarswensen - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_politie_pajottenland_2015__2_
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de Politieraad en nieuwjaarswensen - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_politie_pajottenland_2015__4_
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de Politieraad en nieuwjaarswensen - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_politie_pajottenland_2015__5_
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de Politieraad en nieuwjaarswensen - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_politie_pajottenland_2015__1_
Ontslag raadslid Fried Ringoot - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_politie_pajottenland_2015__6_
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de Politieraad en nieuwjaarswensen - © Deschuyffeleer
 

Ontslag raadslid Fried Ringoot

Door zijn verhuis naar zee om gezondheidsredenen bood het Lenniks raadslid Fried Ringoot na zijn ontslag in zijn gemeente nu ook zijn ontslag aan in de politieraad. Hij was raadslid sinds de opstart van de nieuwe legislatuur. In afwachting van het aanduiden van een vervanger vanuit zijn politieke familie en vanuit de Lennikse gemeenteraad blijft hij wel voorlopig nog zetelen in de raad onder een bijzondere status.

Nieuw politiehuis
 
De selectieleidraad voor de bouw van het nieuw politiehuis langsheen de Edingsesteenweg in Kester kreeg groen licht van de raadsleden. Het basisconcept voor het nieuw politiehuis, dat ten laatste in 2017 zou moeten kunnen betrokken zijn, stoelt op de noodzaak van een optimale centrale uitvalsbasis, het herbergen van het centraal weekend-onthaal, het fungeren als informatie- en ontmoetingscentrum voor de veiligheidspartners en het verzekeren van de regionale veiligheidscoördinatie in crisistoestanden. Het nieuw politiehuis moet bovendien duidelijk herkenbaar en zichtbaar zijn evenals vlot vindbaar en bereikbaar. Ook moet het een open, uitnodigend en landelijk karakter vertonen. De bouw zelf dan weer moet getuigen van eenvoud en bescheidenheid maar ook van gedegenheid, comfort en aangename beleving.
Het financieel kader loopt binnen de gemaakte afspraken met de zes gemeentebesturen in hun beleids- en beheerscyclus, de inbreng van minimaal 50% eigen middelen door de politiezone, de integratiemogelijkheid bij de overname van overbodige infrastructuur en een promotieovereenkomst voor werken met een aannemer. Die wordt dan geacht in te staan voor het ontwerp, het bouwen en het financieren van het project, waarbij de politiezone mede door het verlenen van een recht van opstal op de grond aan de aannemer, na 25 à 30 jaar het eigendomsrecht verwerft.
De gebruikte marktprocedure is de concurrentiedialoog op basis van de algemene producten zoals het oplossen van de complexiteit, het bewaken van de kost van het project, het financieringsplan binnen het strikt budgettair kader en realistische offertes op maat van de politiezone.
Via het gemeentebestuur van Gooik wordt het geheel administratief en technisch begeleid door Haviland.
De eigenlijke inplanting van het gebouw maakt momenteel nog het voorwerp uit van onderhandelingen met de grondeigenaars in het kader van een voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan. Als alles volgens plan verloopt zou de start voor de bouw in het voorjaar van 2016 moeten kunnen gegeven worden.
 
Markante cijfergegevens 2014
 
Het voorbije jaar investeerde het korps beduidend veel aan capaciteit in projecten en actieplannen in het kader van het zonaal veiligheidsplan voor de periode 2014-2017. Zo steeg het % aandeel ten opzichte van de netto-capaciteit van het personeel van 4,51 naar 9,85.
Het totaal aantal diefstallen liep op tot 327 waarvan 196 effectieve inbraken en 131 pogingen. Binnen de politiezone werden met Zuid-Pajottenland, Eizeringen en Bin-Z Lennik drie buurtinformatienetwerken opgestart. Ook bekwamen drie burger-vrijwilligers hun brevet van techno-preventieadviseur diefstallen.
Bij bemande snelheidscontroles kregen 10.560 (7,13%) van de 148.210 bestuurders ongewild een flitsselfie in de bus. Bij de onbemande snelheidscontroles werden bij 9.548.939 bestuurders ook nog eens 2.060 snelheidsovertredingen vastgesteld. En bij die controles werden voor roodlichtnegatie bovendien nog eens 708 inbreuken vastgesteld.
De politie stelde in totaal 471 verkeersongevallen vast waarvan 80 (17,02%) snelheidsgerelateerd en 38 (8,09%) alcohol- en drugsgerelateerd. In 173 gevallen (36,81%) ging het om vluchtmisdrijf waarvan er dan nog 68 (39,1%) konden van opgelost worden.
Van de 471 vastgestelde verkeersongevallen waren er 95 met lichamelijk letsel. Hierbij liepen 133 personen letsel op, waarbij 3 dodelijke slachtoffers, 7 zwaar- en 123 lichtgewonden. In 2013 ging het nog om 158 verkeersongevallen met lichamelijk letsel met 4 dodelijke slachtoffers, 17 zwaar- en 137 lichtgewonden.
De politie noteerde het voorbij jaar ook 432 gevallen van intrafamiliaal geweld in de brede zin van het woord. Hierbij ging het 113 keer om fysiek geweld, 236 om psychisch geweld en 84 keer om een problematische omgangsregeling.
 
Afsprakennota met vrijwillige preventieadviseurs tegen diefstallen
 
In het kader van de strijd tegen de diefstallen stemde de raad ook in met de afsprakennota tussen de politie en de burger-vrijwilligers techno-preventieadviseurs. Met Ingrid Cleppe, Marc Pauwels en Théo Poelaert, allen uit Herne kan de politie nu ook, naast haar eigen adviseurs, een beroep doen op drie gebrevetteerde vrijwilligers om techno-preventief advies tegen diefstallen te verstrekken zowel bij nieuwbouw als verbouwingen als bij bestaande gebouwen en dit in de zes gemeenten van de politiezone die het grondgebied omvat van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen.
 
Nieuwjaarsbijeenkomst
 
De raad werd afgesloten met een nieuwjaarsbijeenkomst met de personeelsleden van de politie en haar rechtstreekse veiligheidspartners in de schoot van de politiezone. In het kader van de huidige veiligheidsmaatregelen tegenover mogelijke terreurdaden kwamen alle politiemensen in burger opdagen. Voor korpschef Marc Hellinckx, die recent zijn mandaat verlengd zag voor een nieuwe periode van vijf jaar, zijn dit jaar de bouw van het nieuw politiehuis en de verdere instroom van geëngageerde medewerkers voor het verder veilig stellen van de toekomst van de politiezone de twee hoofddoelstellingen. Met Karen Vanhuygem heeft de politie Pajottenland overigens ook haar eerste agent van politie aangeworven.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 jan 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020

archief