HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van januari 2015

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van januari 2015

Aaaa_logo_ep_schepencollege-gemeenteraad
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van januari 2015 - © Deschuyffeleer

Cultuurregio
De raad stemde in met de aangepaste statuten van de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei waartoe ook Herne behoort. De aanpassingen houden een actualisering in van de eerder gangbare statuten met het oog op het verlengen van de werking van de projectvereniging voor de periode 2015-2020.

Onderhoud aan beton- en bitumineuze verhardingen
Voor het uitvoeren van infrastructuurwerken aan de Boulevardstraat, de Eysbroeckstraat, de Rooststraat en de Zullikstraat sloot de gemeente eerder al een overeenkomst af met Haviland. In dat kader stelde die intergemeentelijke vereniging nu de lastvoorwaarden op voor het bijzonder bestek voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan beton- en bitumineuze verhardingen voor dit jaar. De raming van de uitgave in dat verband voor de deelopdracht van Herne bedraagt 670.479 euro. De lastvoorwaarden voorzien in het bijzonder bestek kregen dan ook groen licht van de raad.

Subsidies groenbemesting
Op voorstel van een aantal landbouwers wijzigde de raad het subsidiereglement voor het inzaaien van groenbemesters. Zo verdwijnen de uiterste inzaaidatum van 30 november en het verplicht behoud van de groenbemesting tot minstens 15 februari uit het reglement. Volgens de landbouwers is het behoud van de groenbemester tot 15 februari niet haalbaar als de weersomstandigheden in het voorjaar goed zijn. Bovendien is het bij kleigronden beter te ploegen in het najaar om de grond te laten uitvriezen. Door de bodembewerking kan de vorst dan alsnog diep in de grond doordringen waardoor een fijnere structuur ontstaat met een betere ontwatering. 

Leadergebied Pajottenland
Ook de door Pajottenland+ nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie voor het Leadergebied Pajottenland voor de periode 2014-2020 vond genade in de ogen van de raadsleden. Leader is een netwerk van ontwikkelingsinitiatieven voor de plattelandseconomie, waarvoor de Europese Unie via de Vlaamse overheid subsidies verdeelt.

Herne werd samen met Bever, Galmaarden, Gooik, Lennik en Pepingen voor het eerst erkend als Leadergebied voor de periode 2000-2006. Voor de periode 2007-2013 kwam er vervolgens een nieuwe erkenning waardoor de regio dan ook nieuwe Leadermiddelen bekwam. Nu in 2015 kunnen opnieuw nieuwe Leadergebieden opstarten of bestaande Leadergebieden een nieuwe beleidstermijn aanvatten. Daartoe dient dan wel een nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) vastgesteld te worden.

In zo’n LOS dient de streek te worden beschreven met onder meer het reeds gevoerd beleid rond de plattelandsthema’s. Ook de noden en hun geplande aanpak dienen er in voor te komen. Dit alles dient te worden gegoten in meerdere doelstellingen en verder in een reeks concrete acties.

Het is wel zo dat bij aanvaarding van het project de middelen uitsluitend worden ter beschikking gesteld van de partners die de bijhorende engagementsverklaring hebben ondertekend. De raad verklaarde zich dan ook eveneens hiermee akkoord.

Verkeersmaatregelen
De raad stemde in met een reeks maatregelen die geacht worden de veiligheid van het verkeer in de gemeente te verhogen. Zo wordt de snelheidsbeperking tot max. 50 km/u in de Breemstraat komende van de Stationsstraat en gaande tot aan Hellingen uitgebreid en bestendigd. In de Kapellestraat geldt de zonale snelheidsbeperking van 30 km/u voortaan vanaf de Ninoofsesteenweg tot en met het eerste kruispunt met de Liezebeekwijk komende van de Ekkelenbergstraat. In de Hernekouter en in de Oude Stationsstraat dan weer komen er ter hoogte van het kruispunt met de Stationsstraat zebrapaden. Dat is ook het geval in de Kapellestraat ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg.

Hartveilige gemeente
De raad verlengde zijn samenwerkingsovereenkomst met Rode Kruis Vlaanderen voor het behoud van de label ‘hartveilige gemeente’, die Herne twee jaar terug al kreeg toegekend.

Door het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst nemen zowel de gemeente als Rode Kruis Vlaanderen zich voor ook de komende twee jaar geregeld basisopleidingen in reanimatie en AED-gebruik aan te bieden aan de bevolking.

Autonoom gemeentelijk bedrijf
In vervanging van ontslagnemend lid Johan Vonckers duidde de raad op voorstel van de Open VLD-fractie André Thiels aan als nieuw lid van de raad van bestuur van het gemeentelijk autonoom bedrijf.

Plattelandsfonds
Raadslid Thierry Deblander vernam graag hoeveel Herne nu precies krijgt uit het Plattelandsfonds voor 2014 en wat de bestemming is van die subsidies. Volgens eerste schepen Lieven Vandenneucker krijgt Herne om en bij de 138.000 euro toegestopt die haast integraal worden gebruikt voor het mede bekostigen van wegeniswerken op landelijke wegen zoals de Zullikstraat (75.000), de Heydestraat (30.000) en de Broekstraat (25.000). Ook in 2015 komt Herne in aanmerking voor een deel van de subsidies vanuit het Plattelandsfonds.

Verkeerssituatie herinrichting centrum
Ook de doorstroming van het verkeer in het centrum ter hoogte van het gemeentehuis blijft de aandacht van raadslid Thierry Deblander gaande houden. Burgemeester Kris Poelaert herhaalde nogmaals dat uit de verschillende adviezen telkens naar voren komt dat er in de huidige omstandigheden best geen alternatieve voorlopige inrichtingen worden naar voren geschoven om chaos te vermijden. Wel zal de toestand in zijn geheel herbekeken worden in het kader van een afgeleverde bouwvergunning voor een kavel in de bewuste zone waarbij de eigenaars nu een inrit vragen naar hun gebouw.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 jan 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 okt 2020

archief