Ook HERNE vervangt verkeersborden bebouwde kom

C21

Ook HERNE vervangt verkeersborden bebouwde kom

Bebouwde_kom_2
Ook HERNE vervangt verkeersborden bebouwde kom - © Deschuyffeleer
 

Om zich te richten naar de dwingende bepalingen van de wegcode liet het gemeentebestuur als wegbeheerder de oude verkeersborden die het begin en het einde van een bebouwde kom op de gemeentewegen aanduiden vervangen door nieuwe. In totaal dienden zo 37 locaties aangepakt te worden. Door de nieuwe verkeersborden blijven de thans reeds geldende verplichtingen van de verkeersregelgeving rond een bebouwde kom geldig.

Enkele jaren terug al werden de verkeersborden die het begin en het einde van een bebouwde kom weergaven gewijzigd. Om de aanduiding van de schraalgrijze verkeersborden duidelijker te visualiseren werden toen nieuwe verkeersborden ontworpen, weliswaar in dezelfde kleur, maar nu ook met een zwarte bebouwingsstructuur erop. Bedoeling was de weggebruikers beter de nieuwe verkeersborden te laten opmerken om zo onder meer ook de bijhorende snelheidsbeperking beter te laten respecteren.
Overgangsperiode
Om de wegbeheerders niet te dwingen alle oude verkeersborden F1 en F3 meteen en in één keer te moeten vervangen bouwde de wetgever een ruime overgangsperiode gespreid over een achttal jaren in. Die overgangsperiode verstrijkt nu dit jaar op 01 juni. Om kosten te sparen wachtten de meeste wegbeheerders dan ook het einde van die overgangsperiode af om de nieuwe borden F1b en F3b te plaatsen. Zo ook nu in Herne.
In de gemeente dienden 37 borden vervangen te worden. In Herne waren dit er 17, in Herfelingen 7, in Sint-Pieters-Kapelle 10 en in Kokejane 3. De totale kostprijs voor de aankoop van de nieuwe borden bedraagt € 2.838,13. Daar bovenop komt ook nog de kost van de arbeidsuren van het gemeentepersoneel die de borden aanbracht.

Verkeersexperten blijven zich overigens vragen stellen bij de toenmalige kleurkeuze voor de nieuwe verkeersborden. Zij menen dat deze borden beter met opvallende kleuren de bebouwde kom zouden moeten aanduiden om zo de indruk te wekken de weggebruikers minder in een inbreukvalkuil te lokken. Bovendien toonden vele wegbeheerders zich ook bijzonder gul en ruim met het plaatsen van de verkeersborden ‘bebouwde kom’ waarbij wel eens het wettelijk vereist aspect van een effectieve bebouwing uit het oog werd verloren. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 feb 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 29 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 28 dec 2021

archief