PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de Politieraad

C21

PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de Politieraad

Politieraad_juni_2015
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de Politieraad - © Deschuyffeleer
 

Begrotingswijzigingen

Door omstandigheden dienden zowel de begroting in de gewone dienst als die in de buitengewone dienst enigszins gewijzigd. De gemeentelijke dotaties blijven wel ongewijzigd.
Het geraamd negatief resultaat van de begroting van het huidig dienstjaar in de gewone dienst loopt op van 356.566 euro tot 480.236 euro. Het geraamd algemeen begrotingsresultaat bedraagt wel nog 607.856 euro. De buitengewone dienst blijft wel precies in evenwicht afgesloten.
Meest markant in de ganse operatie is het verschuiven van de geplande aankoop van een mobiel automatisch nummerplaatherkenningssysteem en voertuig naar toekomend jaar. Sommige modules zijn immers nog in ontwikkeling. Aan de andere kant dan weer wordt de aankoop van een interventievoertuig met een jaar vervroegd om reden de gunstige marktvoorwaarden van die overheidsopdracht eind dit jaar komen te vervallen.
Ook ontvangt de politiezone die de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen omvat 58.308 euro minder federale basistoelage dan voorzien.
Politiehuis
Voor de bouw van een nieuw politiehuis langsheen de Edingsesteenweg in Kester bekrachtigde de raad het besluit bij hoogdringendheid van het Politiecollege waarbij onder meer het onteigeningsplan en de onteigeningstabel voor een stuk grond van om en bij de 31 are van de familie Van Sinay voorlopig werden goedgekeurd. Die grond situeert zich enerzijds grotendeels langs de Edingsesteenweg en anderzijds langs de Bruneaustraat naast het huisnummer 109 voor het aanleggen van een ontsluitingsnoodweg.
In het kader van het gebruikelijk openbaar onderzoek dienden de eigenaars wel een bezwaarschrift in. Mede op grond van elementen uit dat bezwaarschrift en het gunstig advies vanuit het Politiecollege kon de raad zich meteen toch ook vinden in het definitieve onteigeningsplan en de onteigeningstabel, evenwel op voorwaarde dat de provinciale Bestendige Deputatie het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vanuit de gemeente Gooik voor dat gebied definitief goedkeurt.
Als alles verder volgens plan verloopt kan de eigenlijke onteigeningsmachtiging dan ter ondertekening aan de bevoegde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon voorgelegd worden.
Intussen loopt ook wel de procedure voor het gunnen van de bouwopdracht. Daartoe wordt het procedé van de concurrentiedialoog gebruikt. Daarbij geeft de bouwheer in eerste instantie een initieel beschrijvend document uit met de elementen waaraan de constructie zou moeten voldoen. Het is dan aan de bouwfirma’s om aan de hand van dialoogsessies rond design, build en finance hun visie uit te zetten. Dit alles zou uiteindelijk moeten leiden tot het publiceren van het definitief beschrijvend document eind oktober. De offertes zouden zo in de eerste week van februari 2016 kunnen ingediend worden waarna de politieraad in de eerste week van maart dan het bouwproject zou kunnen gunnen. Momenteel stellen nog vier grote bouwfirma’s belang in het project.
Aankopen
De raad zette het licht ook op groen voor het aankopen van een nieuw interventievoertuig ter waarde van 65.000 euro en van 5 PC’s. De aankopen zullen geschieden via de algemenen federale overheidsopdrachten.
Jaarverslag
Door omstandigheden zal het korps er dit jaar niet toe komen een jaarverslag op te stellen. Dat deelde korpschef Mark Hellinckx mee. Er komt nu in de eerste helft van 2017 een verslag over de twee voorgaande jaren. Dat tijdstip komt overigens overeen met het verstrijken van de eerste helft van het lopende zonaal veiligheidsplan.
Website
Webmaster Johnny van Holle mocht de raadsleden inwijden in de nieuwe website van de lokale politie Pajottenland (http://www.lokalepolitie.be/5405). Vanuit de Vaste Commissie van de Lokale Politie wordt nu een grotendeels uniforme webstek ter beschikking gesteld van alle lokale politiezones die op termijn nog tal van mogelijkheden openlaat zoals het leiden van de oproeper naar de meest nabij gelegen politiepost waar ook in het land. De nieuwe webstek draait rond 5 blokken: nieuws, FAQ, verkeer, het korps en contact.   
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 jun 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief